Srovnání 3 úspěšných aktivních investičních strategií

V tomto článku se podíváme na podle mě tři přístupy, které jsou efektivní pro dlouhodobé investování: all weather portfolio a poté dvě alternativy hodnotového (value) investování. Samozřejmě mohou existovat další přístupy nebo kombinace zmíněných. Pro účely vysvětlení a pro jednoduchost zůstaneme u tří. Toto Vám pomůže vidět různé přístupy k investování, a tak můžete obohatit svůj investiční rozhled a také se blíže podívat na to, co sedí Vám, protože investování není o tom, že jediná věc je nejlepší pro všechny.

All weather: Ray Dalio

Prvním přístupem je all weather portfolio, tedy portfolio, které na tom bude dobře za každých podmínek – za každého ekonomického počasí. Tento přístup je zejména o ochraně majetku. Používá ho např. Ray Dalio a jeho hedge fond Bridgewater, který spravuje majetek velmi bohatých jedinců. Tito nepotřebují vysokou návratnost, naopak, potřebují ochranu před čímkoliv, co se může na finančních trzích přihodit. Tento přístup je o balancování. Pojďme se na to podívat.

all weather

Máme zde 4 kvadranty podle vývoje ekonomiky a vývoje inflace. Pokud ekonomika roste, vhodné třídy aktiv na investice jsou akcie, firemní dluhopisy a komodity včetně zlata. Pokud růst ekonomiky zpomaluje, Dalio přesouvá kapitál do amerických státních dluhopisů (aby si uzamkl vyšší úrokovou míru, protože lze očekávat, že v recesi americký FED sníží úrokové míry, aby stimuloval ekonomiku). Dalio také může využívat proti-inflační dluhopisy. Mechaniku dluhopisů včetně těch protiinflačních jsme diskutovali v předcházejícím videu.

Pokud dochází k rostoucí inflaci, což je moderní době inflace nad 2 % ročně, protože to je hodnota, kterou cílí většina centrálních bank, tak Dalio preferuje komodity/zlato a proti-inflační dluhopisy. Nyní se nacházíme v kvadrantu vpravo nahoře. Pokud klesá inflace, Dalio se poohlíží po amerických státních dluhopisech a akciích.

All weather portfolio je tedy o pravidelném balancování těchto složek podle toho, co se aktuálně děje v ekonomice a co lze čekat do budoucnosti.

all weather návratnost

Jak úspěšný je tento přístup? Toto je dlouhodobý výnos fondu Pure Alpha (tmavě modře), což je vlajkový fond Bridgewater, versus americký trh. Můžeme vidět, že průměrný růst je podobný jako americký trh, nicméně Pure Alpha fond je daleko méně volatilní. Průměrná roční návratnost do roku 2019 byla 12 %. V letech 2008/9 tento fond dokonce mírně získal, oproti trhu, který spadl o 50 %.

all weather nemusí být ochranou přede vším

Samozřejmě, pokud přijde něco, s čím fond Dalia nepočítal, jako současná krize, ztrácí i on. Trh v té době ztratil 27 %, zatímco Dalio 20 %. Tento all-weather přístup je možný, nicméně, vyžaduje disciplínu, zkušenosti a znalosti. Pro Dalia pracuje 1500 lidí. Investor musí vědět, co se děje na makroekonomické úrovni a musí mít také znalosti o jednotlivých třídách aktiv a důsledně je balancovat v čase. Z mého pohledu poměrně složité pro normálního soukromého investora.

Long value: Buffett

Druhý přístup je hodnotové investování, často chápané jako investování do podniků, které mají vyšší hodnotu než je cena akcie. Široce definované hodnotové investování zahrnuje také all weather portfolio. Ale pro odlišení zůstaňme u užšího vymezení: tedy hodnotový investor hledá akcie, které jsou na trhu z nějakého důvodu podhodnocené. Typickým zástupcem kategorie hodnotového investování je Warren Buffett.

value investování

„Hodnota je to, co dostanete, zatímco cena je to co, zaplatíte,“ to je známý citát slavného Buffetta. Hodnotové investování je založené na empiricky podloženém předpokladu, že trh není efektivní – tedy, že aktuální cena akcie nemusí odpovídat hodnotě podniku. Neefektivitu trhů jsme rozebírali v jednom z dřívějších videí.

Odkud tedy přichází hodnota? Hodnota může přicházet z mnoha zdrojů: často je to cash flow, které podnik generuje svou činností a navrací vlastníkům v nějaké podobě, jak jsme rozebírali ve videu o dividendovém investování, ale zdrojem může být i prodej aktiv: např. prodej pozemků, odprodej části podniku či nějakého hmotného či nehmotného vlastnictví.

hodnotové investování disney

Příkladem potenciální hodnotové investice může být Disney, jehož cena od začátku roku klesla o 25 %. Disney generuje cash flow nejen díky svým zábavním parkům, ale zejména je zajímavá jeho online platforma podobná Netflixu nazvaná Disney +.

disney +, disney plus

Platforma nedávno překročila 50 milionů předplatitelů. Mnoho lidí se shoduje, že Disney Plus poskytuje kvalitnější obsah než Netflix, to je ovšem opět individuální. Trh a službu, se kterou přišel Netflix, nyní plně využívá Disney. Tito zákazníci představují pravidelný zdroj příjmů. Disney je pro mě za tuto cenu příliš drahý, nicméně je to potenciální hodnotová investice – Disney má konkurenční výhodu – díky svým značkám – a generuje hotovost, jde o kvalitní podnik.

Výhoda přístupu čistého hodnotového investování je, že je podle mě znatelně jednodušší než ostatní zde zmíněné přístupy. Nevýhodou je, že v případě celkového propadu cen na trhu dochází také v propadu ceny portfolia – v porovnání s all weather portfoliem totiž nemám nic, co by zpomalilo pád cen mých akcií. Toto mi osobně ovšem nevadí: mohu přikoupit za nižší ceny a moje investiční perspektiva je delší než několik let, a takto akumulovat své bohatství. Poklesy cen mě tak neohrožují. All weather je o ochraně majetku, zatímco hodnotové investování o maximalizaci návratnosti. Můj investiční přístup je právě založený na této koncepci hodnotového investování.

Long-short: David Einhorn

Třetí přístup je podobný jako ten Buffettův, zároveň však také shortuje akcie – tedy u některých podniků sází na pokles ceny jejich akcií. Příkladem může být David Einhorn. Jeho fond Greenlight Capital měl návratnost od roku 1996 12.7 % ročně.

long-short hodnotové investování

Einhornova největší pozice, kde je long (tedy vlastní tento podnik), je General Motors. Einhorn je také známý za svou mediální přestřelku s Elonem Muskem. Einhorn shortoval Teslu na základě jejích operačních výsledků – z pohledu hodnotového investování. Einhorn byl tedy v automobilovém průmyslu long-short: sázel na úspěch GM a zároveň sázel na prohru Tesly. S tímto shortem neuspěl, zároveň je zajímavé vidět, jak se mohl případně krýt v případě ekonomické recese – pokud by k ní došlo a Tesla bankrotovala, vydělal by na svém shortu, což by mu pravděpodobně vynahradilo ztrátu z poklesu akcie GM.

Pojďme se podívat na dvě Einhornovy akcie: na GM a Netflix.

General Motors (GM)

GM

Einhorn vlastní GM již několik let a ve svém dopise akcionářům svého hedge fondu Greenlight Capital za rok 2019 píše, že akcie GM byla vzhledem k trhu podprůměrná – vysoké zisky vzhledem k ceně akcie, ale každý rok se vyskytlo něco, co snížilo volnou hotovost pro akcionáře: prodej neprofitabilního regionu, nebo jeho restrukturalizace, financování penzijních plánů, injekce kapitálu do GM Financial nebo šestitýdenní stávka v GM v roce 2019. Z tohoto je patrné, že Einhorn je hodnotový investor – dívá se na skutečnou výkonnost podniku. Zároveň je to aktivistický investor: před pár lety navrhl rozdělení GM, aby jeho složka pro autonomní řízení byla lépe ohodnocena trhem. Správní rada GM jeho návrh odmítla.

Netflix (NFLX)

netflix

Příkladem Einhornova shortu, kromě zmíněné Tesly, je Netflix. Zde vidíme, že Netflix měl na konci roku 2019 PE poměr 59. Tedy investoři byli ochotni zaplatit 59 ročních zisků za tento podnik (to je návratnost méně než 2 % ročně), ale, možná řeknete, že Netflix je příběh o růstu a že v budoucnosti bude vše jiné. Einhorn poznamenává, že to tak být úplně nemusí. Dokládá, že v sektoru video-on-demand (tedy filmy, seriály na internetu, kde platíte předplatné či poplatky) je Netflix převážně vnímán jako král, který slízne smetanu, ale již nyní existuje půltucet alternativ, které poskytují kvalitní obsah, jedním z vážných konkurentů je např. zmíněný Disney +. Einhorn dodává, že v září minulého roku trh očekával 1,5 milionů nových předplatitelů Netflixu, na druhou stranu, samotný management Netflixu očekával jen 600 tisíc. Je zde tedy rozdíl mezi skutečnou situací a vnímáním trhu, kdy trh vnímá Netflix daleko růžověji, než to ve skutečnosti je. Tento investiční přístup Einhorna je tedy long-short strategie: pohled na podnik a podle aktuální ceny akcie investor buď zaujme pozici long – pokud je podnik značně podhodnocený – nebo short – pokud je podnik značně nadhodnocený.

Shrnutí

Všechny tři strategie (all weather, čisté hodnotové investování a long-short strategie) jsou relevantní a potenciálně efektivní, protože se snaží minimalizovat riziko, a to je důležité, jak jsme diskutovali v tomto, pro mě velmi důležitém videu. All weather to dělá pomocí balancování různých tříd aktiv – tedy vychází z makro pohledu, zatímco hodnotové investování se dívá na skutečnou hodnotu podniku a riziko ztráty vloženého kapitálu. Long-short investování navíc využívá vysoce nadhodnocených akcií pro zvýšení výnosu a rozložení rizika. Zároveň, shortování akcií má svá úskalí, která přinášejí další rizika.

Moje osobní preference je čisté hodnotové investování alá Warren Buffett. Podle mě je z těchto velmi efektivních přístupů k dlouhodobému investování nejjednodušší a mě jednoduše baví analyzovat a přemýšlet o podnicích, což jsem chtěl dělat již jako malý kluk. Takže u toho jistě i zůstanu, a to je právě to, co dělám na Portálu rozumného investora, který máte příležitost navštívit. Zde mám své detailní analýzy podniků a sektorů a také svá dvě portfolia a vždy posílám e-mailem informace o aktuálním obchodu. Investuji do podniků, které jsem ochoten držet 10 let i déle.