TOP 5 nejhorších predikcí v investiční historii (akcie)

Toto je výzkum z roku 2016, který využívá data od roku 1996 do roku 2016, a dívá se na to, jak dobře experti předvídali cenu S&P 500, asi nejznámějšího amerického akciového indexu. Studie měla k dispozici data o více než 6 000 predikcích učiněných 68 experty. Dívat se na úspěšnost predikcí je důležité, protože hodně lidí a také společností spoléhá na tyto predikce objevující se v různých médiích: v novinách, na internetu, v televizních zprávách atd.

Zdroj: newcastle.edu

Vynecháme metodologii a přejdeme rovnou na závěr této studie. Výsledkem bylo, jak vidíme dole na snímku, že výsledná úspěšnost je kolem 48 %, což se statisticky neliší od toho, kdybychom si jednoduše hodili mincí. Podívejme se, jak to…

Zdroj: newcastle.edu

Výsledky jsou ve skutečnosti podobné jako v jiné studii, kde autor tvrdí: „Predikce jsou nejhorší v dobách, kdy na nich nejvíce záleží.“ Naše studie uvádí, že experti nadhodnotili cenu S&P 500 v průměru o 26 % během let 2000 až 2002, kdy probíhala recese, propad trhu, chcete-li. Dále podhodnotili úroveň indexu o téměř 11 % pro první rok růstu, tj. rok 2003. Také nadhodnotili cenu S&P 500 o celých 64 % pro konec roku 2008 a poté podhodnotili tento index o 11 % pro první polovinu roku 2009. Z toho vidíme jasný vzorec: experti si před propady cen či během propadů cen mysleli „tak špatné to být nemůže,“ a poté při růstu cen byli přehnaně konzervativní. Dává to smysl, protože většina predikcích je ať chceme nebo ne, jednoduše lineárních – prodloužení stávajícího trendu. Toto funguje do té doby, až to přestane fungovat, což se klasicky stává v období velké volatility.

Pro mě z tohoto plyne, že cenu akcií v krátkém období, tj. měsíce, půl roku či dvou let, opravdu nejsme schopni předvídat, protože vývoj cen není lineární – ceny se často chovají tak, že se vyvíjí stabilně určitým směrem, dokud neposkočí: dolů nebo nahoru. V obdobích stabilního vývoje to vypadá, že jsme schopni předvídat ceny, ale dříve nebo později přijde zlom: finanční krize, celosvětová pandemie či v budoucnu dluhová krize. A právě to, jak se zachováme při těchto výkyvech, zásadně určuje naši dlouhodobou návratnost, tedy předpovědi, které toto nepokrývají, jsou prakticky k ničemu.

Dalším důvodem je stádové chování, což jsme také zmínili ve starším videu se Sethem Klarmanem a institucionálním investováním. Pro profesionály je bezpečné držet se konsenzu. Těžko přijdete o práci, pokud se mýlíte, a všichni ostatní se také mýlí. Ovšem, pokud jste jediní, kdo je špatně, riskujete, že přijdete o práci. Proto také můžeme vidět celkem rychlý růst trhu na začátku června, protože nikdo nechce zůstat pozadu – nikdo nechce, aby mu ujel vlak, pokud ceny rostou. Co když již nižší nebudou?

Predikce: 5 příkladů, které se nepovedly

predikce krugman

Začneme Paulem Krugmanem, a jeho citací o internetu z roku 1998. Krugman byl v té době profesorem na MIT. Krugman uvedl: „Růst internetu se drasticky zpomalí, jako chyba v Metcalfově zákonu – která uvádí, že počet potenciálních spojení v síti je proporcionální kvadrátu počtu účastníků – toto je stane zjevným: většina lidí si nebude mít vzájemně co říct! Do roku 2005 bude jasné, že vliv internetu na ekonomiku nebude větší než jaký byl vliv faxu.“ Konec citace. Tomu se říká „těsně vedle.“ Také zde vidíme různé akademické úvahy o různých takzvaných zákonech, a přitom základní úvaha je úplně mimo. Pozor tedy na učené řeči, realita bývá daleko prostší. Možná také proto jsem nedokončil americký doktorát, který jsem studoval. Mimochodem, Krugman získal v roce 2008 Nobelovu cenu za ekonomii. Na jeho obranu musím říct, že jednoduše čím víc toho řeknete, tím vícekrát se budete mýlit, a nejlepším řešením nemusí být zůstat navždy potichu.

predikce netflix

Druhá predikce. Paul La Monica, známý tech investor, aktuálně pracující také pro CNN, v roce 2003 prohlásil, že má rád Netflix, ale ne jako akcii. Varoval před PE poměrem 200, a podle něj tato vysoká valuace neodpovídala tomu, co se v tomto sektoru děje. Netflix se v té době obchodoval za 11 dolarů za akcii, v době natáčení tohoto videa se jedna akcie prodávala za 422 dolarů. La Monica celý článek ještě opepřil tím, že je nadšení z online dodávek fyzických DVD, které se svou přítelkyní velmi rád využívá. La Monica byl také těsně vedle. Na jistou obranu La Monicy dodám, že vyhodnotit úspěch růstových podniků, jako byl Netflix, je velmi těžké, protože Netflix má velkou provozní páku: velké fixní náklady a pak se každý další odběratel ve velké míře projeví na růstu zisku. Při PE poměru 200 se velmi často vyplácí zůstat stranou.

predikce aig

Další predikce je tak trochu z jiného soudku, toto jsou tvrzení ředitelů jedné z největších společností z oblasti financí a pojišťovnictví: AIG. Během hovoru s investory v srpnu v roce 2007 šéf oddělení rizika prohlásil, že (cituji)“rizika, která společnost podstoupila jsou velmi mírná a vzdálená.“ O čem se bavíme? O nechvalně známých credit-default-swaps spojených s hypotékami, které stály za velkou finanční recesí v roce 2008 a 2009. Joseph Cassano, ředitel jednotky, která obchodovala s těmito instrumenty prohlásil: „Je pro nás těžké, aniž bych chtěl být prostořeký, vidět vůbec nějaký smysluplný scénář, ve kterém bychom ztratili byť jen jeden dolar v těchto transakcích.“

predikce

Jen o rok později právě v důsledku CDS tato velká korporace zcela zbankrotovala a americká vláda do ní vložila 85 miliard dolarů. Zmíněné citace pochopitelně zavání nejen nekompetencí, ale také korupcí. Tedy pozor vždy na konflikt zájmů toho, kdo predikci dělá. Také pokud Vám někdo chce prodat nějaký fond či jinou investici. Jaká je jeho motivace? Protože každý má nějakou motivaci.

Další ne zcela povedenou predikcí je úvaha Whitneyho Tilsona z roku 2004 z článku pro Motley Fool ohledně IPO Googlu – Google plánovat nabídnout své akcie veřejnosti. Tilson píše: Google je typická tech společnost – musí těžce investovat, aby zůstala v popředí nebo jeho zákazníci přeběhnou ke konkurenci. Tak jako Google přišel odnikud, aby sesadil Yahoo jako vedoucí vyhledávač, tak může nějaká další společnost udělat to stejné Googlu. Googlu má pouze malou konkurenční výhodu. Tilson pokračuje: „Věřím, že je prakticky jisté, že akcie Googlu bude pro investory velkým zklamáním. Tito jsou dostatečnými blázny, aby se účastnili přemrštěného IPO – to mi věřte.“ Konec citace. Google zdá se nebyl takový neúspěch, na to jsme se detailně dívali v jednom z předešlých videí, kde jsme se dívali na to, kde Google generuje zisk a co můžeme od tohoto podniku čekat do budoucna, včetně výpočtu návratnosti takové investice.

Pátou mega-nepovedenou predikcí je z produkce dnes stále velmi známého Jim Cramera o Bear Stearns v roce 2008.

Mad Money Host Jim Cramer: Don't Be Silly on Bear Stearns!

Tato predikce o Bear Stearns je z 11. března 2008. O tři dny později FED přislíbil této finanční společnosti 25 miliard dolarů v likviditě. K tomuto nakonec nedošlo a vše dopadlo tak, že JP Morgan nejprve nabídla převzít Bear Stearns v podstatě za 2 dolary za akcii a cena poté vzrostla na 10 dolarů za akcii, což i tak bylo 15krát méně než za kolik se Bear obchodoval o rok předtím. Cramer promlouval při ceně akcie 60 dolarů, přičemž jen o několik dní později se akcie Bear Stearns obchodovala za 3 dolary. Pokles o 95 %, toto se tedy také nepovedlo.

Co si z toho můžeme odnést jako soukromí investoři? Nejprve bychom si měli přiznat, že nejsme schopni predikovat krátkodobé ceny akcií, jak jsme viděli ve výzkumu na začátku, o to více, pokud nemáme znalost daného podniku. Cramer jistě nevěděl, co se v Bear Stearns v té době odehrává.

Poté bychom měli přijmout, že ve skutečnosti každý investor udělá dříve nebo později chybu. Na toto jsme se dívali také ve videu o investování malých částek, že i přes chyby můžeme mít vysoký výnos. Úspěšný investor není ten, kdo se vyhne všem chybám, protože to může ústit v neaktivitu. Úspěšný investor je ten, kdo dělá chyby, učí se z nich, a pokračuje ve svém úsilí. A dělá je tak, aby mohl v investování pokračovat i v budoucnu. Jak jsme mohli vidět, sázet na jednu kartu je často hazard. Udělat chybu může být skvělé, protože pak si přirozeně dáváme větší pozor.