V tomto článku se spolu opět podíváme na konkrétní akcii, a bude to Enbridge, midstream společnost působící zejména v Severní Americe. Enbridge je vyhledávanou akcií dividendovými investory díky své vysoké dividendové návratnosti a dnes v době přípravy videa stále, i přes růst ceny akcie nabízí 7,4 % na dividendě.

Akcie Enbridge: Dividenda 7,4 % a stabilní růst zisku

Jde o největšího transportéra ropy a druhého největšího transportéra zemního plynu v Severní Americe díky své rozsáhlé síti ropovodů a plynovodů. Také jde o největšího distributora zemního plynu v Severní Americe díky svým operacím v oblasti Toronta a Ottawy. A my si projdeme přehled operací Enbridge, vliv propadu cen ropy na výsledky společnosti, finanční výsledky, aktuální návratnost a rizika.

enbridge
Zdroj: Enbridge, 2020.

Podívejme se, jak funguje byznys model Enbridge. 53 % provozního výsledku generují ropovody, zhruba 42 % plynovody a distribuce zemního plynu finálním spotřebitelům a 5 % je obnovitelná energie, na kterou se podíváme později. Celkově 98 % cash flow pochází z často dlouhodobých kontraktů, kdy si společnost účtuje poplatky za objem přepravené ropy či zemního plynu. V případě Enbridge má 95 % zákazníků investiční kreditový rating, což dodává více bezpečí dodržení těchto smluv, které jsou obvykle strukturované jako take-or-pay na určitý minimální objem, tedy zákazník buď využije služeb Enbridge a potrubím pošle svou ropu či zemní plyn, či zaplatí za nevyužití. Tento byznys model vede k předvídatelnému cash flow, což můžeme vidět na grafu vpravo, kdy EBITDA v roce 2020 bude pravděpodobně vyšší než v roce 2019, protože příjmy závisí výrazně více na objemu, či jednoduše na počtu kontraktů, než na ceně ropy či zemního plynu. Provozní výsledek rostl v souladu s rozvojem infrastruktury, bez ohledu na vývoji cen ropy. A to také znamená, že pokud si chcete vsadit na růst cen ropy, Enbridge patrně není úplně ideální, protože výsledky až tolik na cenách ropy nezávisí, aspoň ne přímo a aspoň ne v krátkém období.

enbridge vysledky

Podívejme se, co se stalo s Enbridge ve druhém kvartálu 2020, který byl pro mnohé společnosti v energetickém sektoru zatěžkávací zkouškou. Toto je výkaz zisku a ztráty, porovnání s druhým čtvrtletím roku 2019. Můžeme vidět velký pokles v prodejích komodit, z 8,4 mld. kanadských dolarů na 2,9 miliardy, tedy celkové tržby za 2. čtvrtletí zaznamenaly výrazný pokles. nicméně pokles zaznamenaly také náklady na prodej komodit, z 8,1 na 2,8 – toto je část byznysu s nízkou marží, a zároveň příjmy z distribučního segmentu vzrostly na 4,3 miliardy. Provozní výsledek tak klesl jen o nějakých 10 % a zisk pro akcionáře na jednu akcii klesl jen zhruba o 5 %. A to je velká výhoda midstream operací na základě dlouhodobých take-or-pay kontraktů. Společnost je aspoň krátkodobě chráněna před volatilitou sektoru.

enbridge renewable

Dnes jsou obnovitelné ztroje velmi populární, tak se podívejme na ně. Enbridge se totiž také již celkem dlouho pouští do obnovitelných zdrojů energie v Severní Americe a v Evropě. Máme tu 22 větrných farem, 6 solárních operací a poté další obnovitelné projekty. Aktuálně podíl obnovitelných zdrojů na EBITDA společnosti je přibližně 5 %, tedy Enbridge je stále především o distribuci ropy a zemního plynu. Byznys model Enbridge je schopen velmi dobře využívat nízkých úrokových sazeb v ekonomice, které přirozeně prospívají všem kapitálově těžkým podnikům, protože snižují náklady na kapitál. Enbridge si aktuálně vypůjčuje s úrokovou mírou někde kolem 3 % ročně, předpokládejme, že návratnost těchto aktiv, větrných, solárních elektráren je 5 % ročně, u plynovodů a ropovodů je to pravděpodobně více. Tedy dokud budou úrokové míry dluhu nižší než návratnost aktiv, které Enbridge bude budovat, bude to mít pozitivní vliv na růst zisku i dividend na akcii. Tato mechanika samozřejmě funguje i opačně, tedy pokud úrokové míry vzrostou a návratnost aktiv zůstane stejná, Enbridge bude muset sáhnout k redukci dluhu, což vytvoří tlak na dividendy. Enbridge je nejen investicí do energetické infrastruktury, ale je to také hra na dlouhodobě nízké úrokové míry, tak trochu jako každý zadlužený kapitálově těžký podnik.

enbridge dividendy

Metrika, kterou Enbridge používá k ohodnocení své skutečné výkonnosti, se zde nazývá distributable cash flow, a jde prakticky o volné cash flow, které může být využito ke snížení dluhu, investicím či na výplatu dividend. V případě midstream společností bývá důležitější či směrodatnější sledovat spíše volné cash flow než čistý zisk, protože ten je ovlivněn odpisy a dalšími náklady, které nemusí ani v budoucnosti představovat výdaje. Na tomto snímku máme přehled výpočtu DCF, distributable cash flow, DCF zde neznamená diskontované cash flow. EBITDA za 3. čtvrtletí 2020 činila necelé 3 mld. kanadských dolarů, to je horní řádek. V EBITDA nemáme odpisy a musíme nějak započítat opotřebení kapitálu, což zde Enbridge vyjadřuje položkou maintenance capital, 256 mil. za čtvrtletí, zhruba tedy 1 miliarda ročně jde na obnovu především hmotného dlouhodobého majetku. Druhou důležitou položkou jsou úroky z dluhu, 815 mil., zadlužení ještě zmíním později, také odečteme zaplacenou daň. DCF je tedy přibližně 2 mld. dolarů za čtvrtletí, tedy zhruba 8 mld. za rok. To by bylo 4 dolary na akcii. Z těchto 4 dolarů Enbridge vyplatí 3,34 na dividendách, což při ceně akcie zhruba 45 dolarů dává očekávanou dividendovou návratnost 7,4 %, pokrytí dividend je 120 %. Akcie je také obchodovaná za americké dolary na NYSE.

Jaká jsou rizika? Jedním z nich je zadlužení. Enbridge má zhruba 65 miliard kanadských dolarů dlouhodobého dluhu s průměrnou úrokovou mírou někde okolo 4,3 % ročně, což dává necelé 3 mld. na úrocích ročně. Pokud vzrostou úrokové míry a společnost bude muset refinancovat dluh, bude mít vyšší náklady. Druhým rizikem je dlouhodobý vývoj těžby ropy, zejména v oblastech s vysokými náklady, které požadují také vysoké ceny ropy, aby k těžbě docházelo. Menší objemy znamenají nižší příjmy. Dalším spojeným rizikem je, že dlouhodobé kontrakty Enbridge neochrání v případě insolvence svého smluvního partnera. A možná také proto je akcie stále spíše levnější, protože v roce 2021 by se mohly daleko více projevit nižší ceny ropy na nižší produkci, protože pokles dalších vrtů se projeví se zpožděním někde kolem jednoho roku či 15 měsíců. Na druhou stranu, levnější produkce v Kanadě by měla růst, což je pozitivní pro Enbridge.

S těmito a dalšími riziky aktuálně Enbridge nabízí roční návratnost někde mezi 8-9 %, z čehož většina bude vyplacena na dividendách. Osobně vlastním jednu midstream společnost v Kanadě, která je menší, dává mi vyšší návratnost, je méně zadlužená, ale má také volatilnější příjmy. Enbridge nesplňuje mé kritérium na požadovanou návratnost a osobně považuji spíše vyšší zadlužení za výrazné riziko. Pokud Vám ovšem stačí 5-10 % ročně, Enbridge si zaslouží detailnější prozkoumání.