Akcie Google nabízí vysoký růst, který jen tak neskončí: Vyplatí se investovat?

V tomto článku se podíváme na Google jako na možnou investici. Google je podle mě jeden z nejlepších podniků na světě, a tak si projdeme, kde Google generuje zisk a co můžeme čekat do budoucna. Řekneme si také, jak oceňovat růstové akcie, protože příběh Googlu je příběhem o růstu.

google zacatky

Google začal v roce 1998 v jedné garáži v Kalifornii, na obrázku pochopitelně zakladatelé Larry Page a Sergei Brin, s dobovým vybavením v podobě CRT monitoru a počítače bez krytu, poněkud v pracovním stavu. Vybudovat jednu z nejhodnotnější společností na světě zabralo pouze 20 let. To je podle mě jedna z výrazných změn v rámci investování, pokud to porovnáme např. s 60. a 70. lety 20. století, kdy začínal Warren Buffett. Dnes, často právě díky internetu, podniky mohou růst daleko rychleji než dříve (najednou můžete jednoduše oslovit miliony lidí), a to dává trochu jinou dynamiku a také vede k jiným úvahám ohledně úspěšného investování: co je příliš drahé, co je za přijatelnou cenu. Už to není jen o hmotných aktivech, jak to více bývalo před 50 lety. Něco, na co je dobré myslet.

google

Pojďme si projít, jak je to na tom Google dnes. Jak vlastně Google vydělává peníze? Především jsou to reklamy na internetu. Google prodává pozornost, prodává klienty podnikům po celém světě ve všech možných odvětvích. Google většinu příjmů dostává z reklam, za kterých je placen, když na ně kliknete. Takto spojí inzerující podnik s potenciálním zákazníkem. Aktuálně Google Search přestavuje přibližně 2/3 všech příjmů Googlu. Za rok 2019 celých 83 % příjmů Googlu bylo ze zobrazování reklam na internetu. Není to jen Google search, jsou to i různé bannerové reklamy různě po internetu. 46 % příjmů je z USA a zbytek má mezinárodní zdroj. Z toho je vidět, že příjmy Googlu mají jistě prostor k růstu.

google

Google čelí konkurenci v různých oblastech svého podnikání. V oblasti obecných vyhledávačů soupeří s Baidu, tj. čínský vyhledávač, Bing od Microsoftu, Naver, ruský Yandex, nebo dokonce Google uvádí i Seznam jako svého konkurenta. Na druhou stranu, Google má celosvětový podíl téměř 90 % jako nejpoužívanější internetový vyhledávač. Baidu dominuje v Číně, kde je Google zakázaný, Bing má zhruba 5 %, asi tím, že přichází jako součást Windows, a zbytek je v podstatě zanedbatelný. Tedy tato konkurence je konkurencí spíše na papíře. Google má ve vyhledávání neuvěřitelně dominantní pozici, protože náklady na změnu vyhledávače jsou velmi nízké, tedy pokud se nevyskytujete v Číně. Uživatelé internetu dále vyhledávají také na specializovaných serverech, jako je Amazon či eBay, což do určité míry ubírá Googlu zisky. Dalším konkurentem jsou sociální sítě, kdy uživatelé vyhledávají v těchto sítích, a tyto sítě také spojují podniky a potenciální zákazníky pomocí skupin či podnikových stránek, jako např. Facebooková stránka tohoto projektu Rozumný investor. Není nadto vždy najít místo pro propagaci projektu Rozumný investor.

google

Zde vidíme, že příjmy se za poslední 4 roky více než zdvojnásobily, čistý zisk se choval podobně. Nejrychleji rostou příjmy z Youtube a Google Cloud. Google Search rostl za poslední 3 roky o zhruba 13 % ročně, Youtube se po stránce příjmů téměř zdvojnásobil, stále je sedminový oproti Google Search, a Google Cloud se za poslední tři roky více než zdvojnásobil. Velkou a stabilní kategorii příjmů jsou reklamy na různých webech přes Google. Čistý zisk na akcii za rok 2019 činil 49 dolarů. Existují tři typy akcií Google: třída A, B, a C. Třída B není volně obchodovaná na burze, každá akcie má deset hlasů. Třídy A a C jsou obchodované na burze. Třída A má ticker GOOGL a každá akcie má jeden hlas, zatímco třída C má ticker GOOG a tato akcie nemá hlas. Třída A i C se obchodují za podobné ceny, třída A bývá pochopitelně o kousíček dražší. Dále měl Google na konci roku 2019 v hotovosti či jejích ekvivalentech zhruba 120 mld. dolarů, dlouhodobý dluh činil pouze 29 mld. dolarů a vlastní kapitál byl 201 mld. dolarů. Google zaměstnává přibližně 120 tisíc lidí, největší oddělení jsou Google Search a Google Cloud. Zajímavostí je, že Google utrácí přibližně 16 % příjmů na výzkum a vývoj, což je solidní suma.

Zde jsem vytvořil jednoduchý výpočet současné hodnoty podniku. Abych mohl posoudit návratnost, je důležité znát současnou a budoucí hodnotu. Toto je základní scénář, při kterém si volím očekávanou návratnost 7 % ročně. To je má požadovaná návratnost jako investora. Dále počítám budoucí příjmy pro tři největší zdroje příjmů Googlu: Google reklamy, Youtube reklamy a Google Cloud. Ostatní projekty počítám jako bonus. Čísla pro rok 2019 jsou převzatá z účetní závěrky a pro další roky předpokládám růst Google reklam o 15 % ročně, růst Youtube reklam o 25 % ročně a růst Google Cloud o 50 % ročně. Toto jsou velmi vysoké míry růstu, takto to bylo zhruba v posledních třech letech. Je ovšem velmi nepravděpodobné, že by si Google tyto míry růstu udržel, protože je se stále těžší růst stejným tempem při roustoucím objemu tržeb. Jinak řečeno, růst o 50 % při obratu 10 miliard dolarů je obecně jednodušší, než růst o 50 % při objemu 200 miliard dolarů. A tak předpokládám, že od roku 2023 bude tento růst poloviční a že od roku 2026 se růst sníží na čtvrtinu původních čísel. Tento základní scénář považuji za lehce optimistický. Excelovou tabulku jsem umístil na Portál, jak veřejně přístupnou, a v popisu videa je odkaz, takže si ji můžete stáhnout a hrát si s čísly podle svých představ. Dále předpokládám marži 21 %, což byla marže pro Google za poslední tři roky. Takto vynásobením příjmů a marže dostanu čistý zisk po zdanění. Z budoucích zisků vypočítám současnou hodnotu, diskontní míra je má očekávaná návratnost 7 %. Dále předpokládám, že P/E poměr Googlu v roce 2030 bude 20, tedy že investoři budou ochotni za Google zaplatit 20násobek ročního zisku. Při zisku v roce 2030 ve výši 98 miliard dolarů a 693 milionu akcií je cena akcie v roce 2030 2839 dolarů. Pokud to převedeme do současné hodnoty, tak dnešní hodnota takové akcie je 1443 dolarů.

Pokud se podíváme na cenu Googlu v době přípravy tohoto videa, tak ta byla 1421 dolarů, PE poměr činil 29. Tedy při našich předpokladech by tato cena akcie odpovídala očekávané návratnosti 7 % ročně, protože cena akcie je zhruba stejná jako naše vypočtená hodnota.

Podívejme se na pesimistický, a také možná trochu realističtější scénář, protože podle mého vkusu míry růstu v základním scénáři byly trochu vysoké. Zde jsem snížil míry růstu na polovinu v všech tří služeb. Současná hodnota pro návratnost 7 % ročně se nám snížila na 828 dolarů, to je asi o 40 % méně než v předcházejícím případě. Zde vidíme riziko růstových akcií. Pokud trh počítá s velikým růstem, tak je cena vysoká, protože budoucí hodnota bude vysoká, ale jakmile dojde ke snížení míry růstu, cena akcie se může propadnout i na polovinu. Něco podobného se mi stalo nedávno, kdy můj vyhlédnutý podnik poklesl na ceně o 20 %, protože management ohlásil, že se předpokládaný růst zpozdí kvůli koronaviru zhruba o půl roku. A toto mi dalo příležitost nakoupit za pro mě přijatelnou cenu. Vraťme se k našemu příkladu. Hodnota 828 při ceně akcie 1421 odpovídá přibližně 4% roční návratnosti (jednoduše 828 krát 7 děleno 1421, počítání u akcií je příjemné, protože je ve většině případů příjemně lineární).

Pokud bych chtěl vyšší návratnost, dejme tomu 15 % ročně, tak jako vyžaduji od svých investic, tak cena akcie by musela být 702 dolarů. Toto je opět základní scénář, jen jsem změnil diskontní faktor ze 7 na 15 %.

Google, to je samozřejmě mnohem více než vyhledávání a s ním spojené reklamy, různé další bannery povalující se na internetu, reklamy z Youtube a Google Cloud. Google se např. snaží prorazit také ve světě smartphone, se svým Google Pixel. Tyto další projekty mohou být slibné, zvlášť se zázemím, jaké Google má, nicméně tyto výrazně, aspoň zatím nepřispívají k zisku podniku. Proto jsem je nechal stranou jako bonus. Takto je můj odhad přirozeně konzervativnější, což je bezpečnější.

Toto byl zejména dlouhodobý pohled. Pokud se podíváme, co se děje v těchto měsících, tak Googlu klesá příjem, protože klesají výdaje subjektů na reklamy. Proč byste utráceli na reklamy svého hotelu, když máte zavřeno? Nebo proč byste utráceli, když očekáváte velkou nejistotu. Toto je považováno většinou analytiků za krátkodobý jev, nicméně je to něco, s čím bychom měli počítat: během hospodářského poklesu či jiné nejistoty v ekonomice klesne příjem Googlu výrazněji než u průměrného podniku, protože je závislý na reklamách. Ohrožuje to přežití Googlu? Ne, Google sedí na přibližně 120 mld. dolarů v hotovosti, což je podobné, jako má Warren Buffett v jeho Berkshire, ten ale musí držet zhruba 30 mld. dolarů v rámci businessu pojištění, kdyby se něco přihodilo.

Toto byl tedy přehled Googlu: kde tato společnost získává příjmy a jak generuje zisk. Prošli jsme si různé scénáře výpočtu této rostoucí společnosti. U rostoucích společností je to hodně o mírách růstu, které se těžko předvídají, a toto zásadně ovlivňuje všechny výpočty. Podle mého cítění může očekávaná návratnost Googlu při ceně 1420 dolarů být někde kolem 5 % ročně, a to někomu může stačit. Jistě bych měl ještě dodat, že Google má na účtech čistou hotovost ve výši necelých 150 dolarů na akcii, možná také proto má nyní PE poměr 29.

Pokud si budete chtít pohrát s těmito výpočty, či se blíže seznámit s tím, jak jsem tento jednoduchý model sestavil, odkaz na výpočet v excelu je zde.