Pokud hledáte nudné a stabilní společnosti, které pravidelně generují volnou hotovost pro své vlastníky, jste tu správně. Podíváme se na akcii Kimberly Clark, kterou možná znáte, pokud se zajímáte o americké akcie. Jde o velkou americkou společnost a my nahlédneme na předmět podnikání, na finanční výkonnost, na možnou budoucí návratnost a také na rizika. Cena akcie je na úrovni roku 2016, takže to může být zajímavé.

Akcie Kimberly-Clark (KMB) je dividendovým aristokratem s vysokou volnou hotovostí

V čem Kimberly Clark podniká? KMB produkuje toaletní a hygienické produkty, jako např. plenky, dětské ubrousky, dámská péče, toaletní papíry, obličejové ubrousky atd. Již na začátek zmíním hlavní konkurenční výhodu společnosti, kterou tvoří její značky, snad každý máme povědomí o plenkách Huggies, papírových ubrouscích Kleenex či pro dámské potřeby produkty Kotex. Tyto značky, které KMB vlastní, dovolují účtovat si vyšší ceny než bezejmenná konkurence, např. hrubá marže v roce 2020 činila kolem 20 %. Největším konkurentem této globální společnosti je Procter & Gamble, značka plenek Pampers patří právě P&G.

Začněme pěkně postupně tržbami, budeme se dívat na uplynulý rok 2020. Čisté tržby meziročně vzrostly o 4 %, což bylo dáno 4% růstem prodaného množství, 1% růstem cen, další +1% byl mix různých faktorů, přičemž negativně působily měny, tedy kurzy. Celkově, tržby vzrostly z 18,5 na 19,1 mld. amerických dolarů. Musíme ovšem dodat, že rok 2020 byl pro společnost výhodný tím, že zaznamenala významný růst tržeb v prvním pololetí v důsledku nadprůměrné poptávky v kontextu koronaviru, patrně tím, jak se lidé předzásobili na budoucnost. Hrubá marže za rok 2020 činila 21 %, přičemž hrubý zisk meziročně vzrostl o 10 %. Kimberly Clark byl navíc úspěšný v redukci nákladů a čerpal také z levných cen komodit, těch, které představují vstupy do výroby. Zde se dostáváme k dynamice podnikání KMB. Růst cen vstupů, jako je např. buničina, způsobí pokles marží a pokles výsledků společnosti. Dlouhodobě ovšem, díky své konkurenční výhodě v podobě zavedených značek, a skutečnosti, že konkurenti budou čelit podobnému nárůstu nákladů, se růst cen vstupů projeví v prodejních cenách a zisky se navrátí na dlouhodobý trend. Společnost ve 4. kvartále 2020 zaznamenala růst cen komodit, tak jak jsme mohli vidět prakticky globálně na různých komoditách, včetně mědi či potravin, a tedy zisk v roce 2021 by měl být blízko výsledku za rok 2020, kdy růst tržeb bude vyvážen růstem nákladů. Kimberly Clark je investicí se stabilním a velmi pomalým růstem, a také jde o lehce cyklickou akcii podle vývoje ceny vstupů.

kimberly clark
Zdroj: vlastní výpočet podle 10-K dokumentu KMB.

Projděme si spolu rychlý výpočet aktuální a očekávanou dloudobou návratnost této akcie. Cena akcie v době přípravy videa činila 130 amerických dolarů – akcie tedy byla níže než na začátku roku 2020, na takové úrovni byla dokonce v roce 2016. Vpravo na snímku je výkaz cash flow společnosti z jejich 10-k dokumentu. Obvykle preferuji výkaz cash flow před výkazem zisku a ztráty, protože zde vidím skutečné pohyby hotovosti. Pokud ovšem provádím detailní analýzu společnosti, tak jako se tomu věnuji na Portálu, tak při takových detailních analýzách procházím samozřejmě všechny tři výkazy – tedy výsledovku, rozvahu i cash flow. Zde ovšem zůstaneme s cash flow, protože by těch tabulek a čísel bylo na jedno video jednoduše příliš. Aspoň pro většinu diváků, protože věřím, že jsou mezi Vámi tací, kteří by přivítali procházet různá čísla a tabulky celou hodinu. Provozní cash flow za rok 2020 činilo 3 mld. 729 mil., odečtu změnu v pracovním kapitálu, protože během roku 2020 společnost zaznamenala čistý pokles pohledávek, růst závazků či pokles zásob na skladě, které zvýšily příjem hotovosti, ale tyto pohyby nesouvisí s výkonností společnosti – jde pouze o pohyby na skladě, chcete-li. Tedy Provozní cash flow před změnami v pracovním kapitálu činilo 3,366 mil., od tohoto odečtu kapitálové výdaje ve výši 1,217 mil.

Zajímavé je všimnout si, že kapitálové výdaje jsou pravidejně vyšší než odpisy aktiv, tedy toto indikuje, že část těchto výdajů jde na expanzi podniku, ale jedním dechem musím dodat, že expanze je opravdu velmi pozvolná, protože jde o velkou společnost, která preferuje výplatu dividend a zpětný odkup akcií. V roce 2021 a 2022 by měly kapitálové výdaje být na podobné úrovni, někde mezi 1,2 a 1,3 miliardami dolarů. Takto upravené volné cash flow činí 2,149 mil. USD, a pokud to vydělím počtem akcií, dostávám 6,3 jako volné cash flow na akcii za rok 2020, což mi dává aktuální návratnost 4,8 %. Očekávaný růst zisku mezi roky 2019 a 2021 by měl činit 3,5 %, a pokud toto vezmu jako dlouhodobý růst, jsem na dlouhodobé návratnosti kolem 8 % ročně. Lze říct, že při inflaci kolem 2 % ročně, tedy někde kolem 6 % reálně.

Musíme zmínit dividendy

Co bych to byl za moderního investora do akcií, kdybych nezmínil, že Kimberly Clark je dividendový aristokrat. 🙂 Jak jsem zmínil dříve, to, že je akcie má označení dividendový aristokrat, pro mě osobně není důležité, mě vždy zajímá poměr odměny a rizika. Společnost pravidelně zvyšuje dividendy, což poukazuje na sílu jejího byznys modelu. Růst dividend za posledních 10 let byl přibližně o 6 % ročně. K tomuto dlouhodobě přispívají také zpětné odkupy akcií, kdy počet akcií společnosti klesá zhruba o 1 až 2 procenta ročně, a je pravděpodobné, že něco takového uvidíme i v budoucnosti. Méně akcií znamená vyšší zisk na jednu akcii a také větší prostor pro zvyšování dividend na akcii do budoucnosti. Na dividendy a zpětné odkupy společnost za posledních 10 let vydala vždy přinejmenším 2 mld. dolarů ročně. Ještě dodám, že zadlužení společnosti roste jen velmi pozvolně, což souvisí s růstem tržeb, růst zadlužení za rok 2020 patrně souvisí s akvizicí Softex Indonesia, tedy z pohledu zadlužení problém aktuálně nevidím. Samozřejmě, společnost využívá velmi nízkých úrokových sazeb, což zlepšuje výsledky hospodaření.

Příležitosti a rizika KMB

Jaké jsou příležitosti a rizika? Začněme s riziky: jak jsem zmínil růst cen komodit snižuje marže, a tedy i výsledky společnosti. Asi hlavním vstupem pro společnost je buničina (anglicky pulp), tedy Kimberly Clark je navzdory stabilitě svých tržeb cyklická akcie podle ceny jejích vstupů. Tedy rok 2021 by neměl být nějak slavný pro společnost, a možná to bude příležitost levně nakoupit. Uvidíme, protože s tímto vývojem trh pochopitelně počítá, a tak by neměl být příliš zaskočený. Nelze říci, že Kimberly Clark by byla přehlíženou akcií.

Další dlouhodobé riziko je nízká porodnost – velká část produktů je orientovaná na novorozence, batolata, malé děti atd., tedy negativní trend porodnosti v západních zemích není pro společnost příznivý. Zhruba 52 % tržeb, ale více než 2/3 provozního zisku se odehrávájí v Severní Americe. Kimberly Clark není kdovíjak aktivní v Evropě, což je dlouhodobě patrně dobrá volba, vzhledem k negativní demografii. Také proto společnost minulý rok učinila akvizici Softex Indonesia za zhruba 3násobek ročních tržeb, což pokud mají 20% provozní marže, dává PE poměr někde mezi 15 a 20, což není rozhodně málo. Nebyla to levná akvizice, ovšem otevírá prostor expandovat v Asii, kde je vývoj pozitivnější.

Posledním rizikem, které zmíním, je růst korporátní daně v USA. Prezident Biden sliboval navýšení zdanění a v souvislosti v aktuálním utrácením vlády se nárůst zdanění zdá velmi pravděpodobný, to by snížilo zisky pro akcionáře, a buď zvýšilo PE poměry, nebo snížilo ceny akcií.

Závěr

Kimberly Clark (KMB) je velká globální společnost produkující relativně stabilní volné cash flow, které používá zejména na výplatu dividend, a poté také na zpětné odkupy akcií a akvizice. Nečekám žádný překvapivý vývoj, ani pozitivně ani negativně. Podle mě by dlouhodobý investor mohl očekávat dlouhodobou návratnost někde kolem 6 % ročně + inflace při aktuální ceně akcie 130 dolarů. Může se stát, že akcii bude možné v následujícím roce koupit i levněji, zvláště pokud společnost vykáže pokles marží, což lehce zvýší dlouhodobou návratnost. KMB není úplně můj šálek čaje, akcie totiž vypadá vzhledem k valuacím na americkém trhu jen mírně nadprůměrně.