Je Kofola budoucí Coca-Cola a máme tu přímo pod nosem skvělý podnik, nebo to až zas tak slavné není? Projdeme si, o čem investice do akcií Kofoly je, jakou můžeme očekávat návratnost, jaká jsou rizika a zda mě tato investice přitahuje či ne.

Akcie Kofola nabízí 5,9% dividendu, je to dobrá investice?
kofola group

Skupina Kofola působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, Slovinsku a Chorvatsku, přičemž v Česko-Slovensku realizuje přibližně dvě třetiny svých tržeb, třetím důležitým trhem je Slovinsko, kde je jedničkou v nealkoholických nápojích i vodách. Kofola divestovala neúspěšné značky v Polsku, což indikuje, že jen tak expandovat do zahraničí není jednoduché. Podnik může koupit existující a úspěšné značky na místním trhu, což bývá drahé, nebo se snažit prorazit se svou značkou, což je velmi nejisté a je zde riziko ztráty kapitálu. Ředitel CEO Samaras je kontrolujícím akcionářem, což je příznivé v tom, že jeho zájmy by měly být sladěné se zájmy akcionářů, na druhou stranu, akcionář s většinovým podílem je potenciálně problematický, protože si může prosadit cokoliv, což nemusí být v zájmu ostatních, celkově ovšem asi lepší, než kdyby management nevlastnil žádné akcie.

akcie kofola

Skupina Kofola, to není jen značka Kofola. Kofola vlastní několik značek sycených (bublinkových) nápojů, dále různé značky vod: Rajec, Radenska, Kláštorná Kalcia a nově od roku 2020 přibyla také Korunní a Ondrášovka, které Kofola koupila, za roční EBITDA přibližně 100 mil. korun si vzala dluh 1,1 mld. Dále tu máme nějaké džusy, sirupy, energetické nápoje, čaje, kávu a také UGO, specializující se na segment zdravého a čerstvého stravování se. Kofola také distribuuje některé další značky, jako Royal Crown Cola, Pepsi či Rauch. 40 % tržeb jsou sycené nápoje, vody zhruba 30 % (vody jsou nejnakupovanější nápoje v Česku, pochopitelně), podíl UGO bez koronaviru je zhruba 7 %, UGO zatím není ziskové.

akcie kofola

Zde vidíme vývoj tržeb za posledního 4,5 roku. Výsledky za první pololetí jsou pochopitelně ovlivněny koronavirem, protože Kofola dodává přibližně třetinu až 40 % své produkce do hotelů a restaurací, které byly zavřené, a poptávka tak doslova vyschla. Pokud odmyslíme tuto periodu, tak tržby Kofoly organicky rostly o 7 % ročně za poslední 4 roky, což nevypadá vůbec zle. Podobným tempem rostlo také EBITDA, tedy zisk před úroky, zdaněním a odpisy. Co zde ovšem není vidět, a co se mi příliš nelíbí je, že v tomto období také rostl dluh: z 1,6 mld. na 4,3 mld. korun a klesal vlastní kapitál: ze 2,7 na 1,5 mld. korun. Kofola preferovala výplatu dividend a růst prostřednictvím dluhu, než aby zadržovala prostředky ve společnosti a investovala je. To není nutně špatně, jen to podle mě zvyšuje rizika ohledně zadlužení, zejména v případě růstu úrokových měr či dalším nepříznivém vývoji na trhu.

akcie kofola

Akcie Kofola: Tady máme další důležité údaje. Kofola je kapitálově těžký byznys, takže mě pochopitelně zajímají kapitálové výdaje. Za rok 2019 činily 480 mil. Kč, o rok dříve byly 381 mil. Kč, předpověď na rok 2020 činí 450 mil. korun. Něco z toho jsou investice do rozvoje a něco je obnova kapitálu. Zde nevím, kolik je kolik. Pro své kalkulace jsem předpokládal, že Kofola utratí 500 mil. ročně ve své běžné činnosti jako kapitálové výdaje, což považuji za konzervativní odhad. Ve třetím sloupečku máme výpočet volného cash flow, což je podle mě ideální metrika pro posouzení výkonnosti takového podniku, ale nepoužil jsem tento způsob výpočtu nabízený podnikem, protože mě až zas tak nezajímají pohyby pracovního kapitálu, pokud s nimi není nějaký dlouhodobý problém, a také chci započítat úroky z dluhu. Pro své výpočty jsem tedy vycházel z provozního cash flow, odečetl jsem kapitálové výdaje a úroky z dluhu, tj. jednoduchý postup. Kofola na tomto snímku při výpočtu volného cash flow neodečítá úroky z dluhu, tedy pozor na to. Na výsledek se podíváme za okamžik. Kofola reportuje návratnost na vložený kapitál, ROCE, ve výši 16 % ročně, což vypadá velmi dobře, jen bych doplnil, že toto je spíše teoretické, protože odečítá všechnu hotovost, podnik vždy potřebuje nějakou hladinu hotovosti pro své operace, a také v praktickém světě bude platit úroky a daně. V případě takových podniků jako je Kofola mě nezajímá EBITDA ani EBIT, ale skutečná vygenerovaná hotovost po zaplacení úroků z dluhu, kapitálových výdajích a odpisech. EBITDA může být zajímavá pro porovnání jednotlivých divizí podniku, ale to je asi tak vše.

akcie kofola

Zpátky tedy k volnému ročnímu cash flow. Mým výpočtem mi vyšlo volné cash flow 270 mil. Kč, což je prakticky stejné číslo jako reportovaný zisk ve výši 284 mil. Kč, upravený zisk je lehce vyšší. Tržní kapitalizace při ceně akcie 227 Kč činí 5,1 mld. Kč, takto tedy dostáváme aktuální návratnost někde mezi 5 a 6 procenty ročně. Zde můžeme vidět, že zisk na akcii za poslední 4 roky se držel mezi 10 a 16 korunami na akcii, aktuálně navržená dividenda je 13,5 Kč. Podnik opět preferuje vyplatit dividendu před splácením dluhu. Aktuální dividendová návratnost tak činí 5,9 %. Celková návratnost bude záležet na budoucím růstu. Pokud bych chtěl být konzervativní, počítal bych nulový budoucí růst, protože nyní je podnik na hranici zadluženosti, která je přijatelná financujícími bankami. Je možné, že byznys bude růst v reálných hodnotách možná o 3 % ročně, což by znamenalo, že můžeme čekat celkovou dlouhodobou návratnost mezi 8 a 9 procenty ročně.

kofola investice

Jaká jsou rizika. Toto je výňatek z analýzy, kterou jsem zpracoval pro Portál. Odkaz na celou zprávu je v popisu videa níže, a můžete si ji pro sebe stáhnout, dal jsem ji do veřejně přístupné části Portálu. Z mého pohledu tedy existují mimo jiné tato rizika: rostoucí úrokové míry – návrat úrokových měr na hodnoty roku 2019 by znamenal přibližně 70 milionů korun ročně navíc, což při zisku 300 milionů je rozhodně významné. Dalším rizikem je pochopitelně hospodářská krize, kdy lidé budou méně navštěvovat hotely a restaurace, dále nejisté zisky ze synergie mezi nakoupenými a stávajícími značkami – nejsem expert, takže nedokáži ohodnotit. Dále tu máme trend zdravého stravování se, který potenciálně ohrožuje ty méně zdravé části portfolia Kofoly. A také tu máme rizika růstu ceny vstupů jako jsou rostoucí ceny cukru a obalů.

Jaký je tedy můj první dojem z prvního pohledu na Kofolu jako investici? Je to nudný podnik, v konzervativním sektoru, dlouhodobě rostoucí, prodeje v korunách a eurech, tedy limitované kurzové riziko, toto všechno se mi líbí. Je to budoucí Coca-Cola? Velmi pravděpodobně ne, značky mají zdá se pouze regionální efekt – tam, kde jsou již známé. Co se mi nelíbí je vysoký dluh. Dále návratnost je zdá se průměrná, někde mezi 5 a 8 procenty dlouhodobě při ceně akcie 227 Kč, dokáži najít lepší podniky s nižšími riziky v zahraničí.

Pokud Vás zajímají další pohledy na akcie, můžete navštívit tu, kterou jsme tu dělali na ČEZ, případně další zahraniční akcie, také navštivte Portál, pokud Vás zajímá více, pokud zvažujete, že si chcete investovat sami na svůj účet a chcete získat znalosti.