V tomto článku se spolu podíváme svatý grál dividendových investorů, a to na americkou AT&T, telekomunikačního giganta, který aktuálně nabízí 7,6% dividendu, která během posledních 35 let kontinuálně rostla, toto indikuje skvělý podnik.

Akcie AT&T nabízí 7,6% dividendu a vysoké cash flow

Projdeme si spolu o čem investice do AT&T je, jednotlivé segmenty, abychom měli představu o tom, co můžeme čekat do budoucnosti, podíváme se na rizika a možnou očekávanou návratnost. Jen doplním, nevlastním akcie AT&T a toto video není investičním doporučením.

at&t analyza

Pokud si chceme analyzovat určitou společnost, není špatné začít čísly. Nyní na začátku Vás zavalím spoustou čísel a pak zvolníme a podíváme se kvalitativněji. Tady máme vybrané finanční ukazatele z výroční zprávy za rok 2019, tedy pochopitelně bez efektu roku 2020, což nám možná pomůže ve vytvoření si dlouhodobého pohledu na AT&T. A není vůbec špatné začít výsledovkou a ihned prvním řádkem, tedy výnosy, či příjmy. Ty v roce činily 181 miliard dolarů, můžeme vidět růst o nějakých 6 % v porovnání s rokem 2018, už ale předesílám, spíše než organický růst to byl růst skrze akvizice. Provozní zisk činil 28 miliard, úroky z dluhu byly 8,4 miliard a čistý zisk 15 miliard dolarů. Můžeme vidět, jak čistý zisk ATT v čase kolísá podle toho, kolik vykáže jako daňový náklad, lepší měřítko bude volné cash flow, které nám poukáže na schopnost splácet dluh a také vyplácet dividendy, které byly 2,05 dolarů v roce 2019. Již dvakrát jsem zmínil dluh, který v případě ATT činí nemalých 163 miliard, tedy poměr čistého dluhu a provozního zisku je 5,4krát. Pokud si vzpomínáte na video o Kofole, tam byl tento poměr zadlužení 3,5krát, a již tam jsem vyjádřil obavy z výše dluhu, odkaz na celé video nechávám v popisu videa níže. Tedy jedním z rizik pro ATT je zadlužení. Vraťme se ke cash flow, které je lepším ukazatelem než zisk. Management reportoval za rok 2019 volné cash flow ve výši 29 miliard, což při aktuální tržní kapitalizaci 195 miliard dává roční návratnost téměř 15 %, to nevypadá špatně, ale pamatujme, že porovnáváme rok 2019 s tržní kapitalizací v říjnu 2020. Osobně jsem trochu skeptický vůči tomu, že tolik opravdu podnik vydělal pro své vlastníky, např. během roku utrpěl ztrátu 5 miliard ohledně penzí, což ale není výdaj, takže se neprojeví v cash flow. Konzervativně bych uvažoval volné cash flow mezi 23 a 25 miliardami, dejme tomu 24 miliard, což dává 12% roční návratnost. Ještě poslední zmínka: můžeme zde vidět: book value per share 27,84 dolarů, což je zhruba aktuální cena akcie, tedy ATT vypadá bezpečně, protože bychom nakupovali společnost za její účetní hodnotu, nicméně, nicméně, z 551 miliard aktiv je 146 miliard Goodwill, 98 miliard jsou licence, 23 jsou obchodní značky, tedy většina aktiv je nehmotných, které utrpí na hodnotě, pokud se ATT nebude dařit, a tedy čistá aktiva nedávají příliš bezpečí. Pokud bychom započítali pouze hmotná aktiva, tak price to tangible book je někde mezi 2 a 3.

Warner Bros

Podívejme se na jednotlivé podnikové segmenty, protože problém zadlužení je také otázkou toho, zda bude zisk ATT růst, stagnovat nebo klesat. Zde máme rozpad příjmů a můžeme vidět, že nejvýznamnějšími divizemi jsou: Wireless, tedy mobilní telefony, AT&T je jeden ze tří předních amerických telefonních operátorů, dalšími jsou Verizon a T-Mobile, který nedávno posílil akvizicí Sprintu, což pro ATT může představovat větší konkurenci. Kromě služeb ve výši 55 miliard ATT získává také prodejem hardware, telefonů samotných, ve výši 15 miliard ročně. V rámci skupiny komunikací tu máme ještě Entertainment, což jsou placené televizní kanály, a vysokorychlostní internet. Zatímco mobilní služby stagnují, entertainment pomalu klesá, stejně jako business wireline, což jsou různé služby okolo internetu, hlasových služeb a komunikací pro firmy, a také tu je malý a rostoucí segment datových a cloud služeb. Další business jednotkou je WarnerMedia, kterou ATT nakoupila v roce 2018 a je hlavním důvodem, proč jsme mohli vidět růst příjmů za poslední dva roky, největší částí je produkce obsahu, tedy filmů, Warner Bros., tato sekce pochopitelně utrpěla v aktuální koronavirové situaci, kdy došlo k úpadku návštěv kin, protože uvedení filmu v kině je stále ještě profitabilnější než ho nabízet na online službách. Ve výroční zprávě si můžete přečíst detaily o každém segmentu. Další známou sekcí je Home Box Office, možná známější pod zkratkou HBO, tedy placená domácí televize, nějakých 6 miliard příjmů ročně.

HBO Max

Segmenty, na které jsme se dívali, buď mírně klesají, nebo stagnují, nebo trpí aktuální situací v případě Warner Bros. Co může být vzrušující na ATT je uvedení HBO Max, což je video on demand služba, jako Netflix nebo Disney+, což jsou dva hlavní a větší konkurenti na tomto poli. Tento segment jistě roste a také poroste, konkurence je tu ovšem vysoká, také např. ze strany Amazonu či Viacomu. Nakonec bude pravděpodobně rozhodovat kvalita obsahu, což rozhodně není jednoduché pro ATT. Na první pohled ATT nemá něco, čím by měla své souputníky zásadně překonat.

at&t 5g

Další prospektivní oblast pro ATT je 5G. Tady máme mapu pokrytí 5G v podání ATT. Rozvoj 5G bude vyžadovat další kapitálové výdaje a zároveň by dlouhodobě měl přinést další příjmy. Jenom zmíním, že v růstovém portfoliu na Portálu vlastním softwarovou společnost, která dodává aplikace pro mobilní operátory v severní Americe, a také bude pravděpodobně pozitivně ovlivněna 5G trendem, který souvisí také s konektivitou v domácnostech. Nevyplácí aktuálně žádnou dividendu, ale za to má nulový dluh, tedy jde o jinou investici než je ATT, nakoupil jsem během roku 2020 a cena akcie stále vypadá příznivě. Navíc dodává služby navíc pro mobilní operátory, což je oblast, kde operátoři mohou generovat solidní pozitivní marže, protože nabízí něco navíc, běžné telefonní tarify mají marže velmi nízké. Tedy obvykle do určitého trendu můžeme investovat různými způsoby, což s sebou přináší různé poměry rizika a odměny. ATT je jasně orientovaná na udržení a případně i dlouhodobý růst dividend. Např. dalším, populárním způsobem jak investovat do 5G trendu je nákup akcií vlastníků 5G vysílačů, tedy do tel-co společností, které se chovají jako REITy.

at&t dividenda

ATT v roce 2019 potřebovala 15 miliard na dividendy. Zde máme na snímku čísla první poloviny roku 2020. Volné cash flow činilo 11,5 miliard, tedy za celý rok bychom měli 23 miliard, pokud to takto jednoduše prodloužíme. Managementu se během roku 2020 podařilo prodlužovat splatnosti svého dluhu, jak můžeme vidět zde na grafu. Vydali mimo jiné dluhopisy se splatností v roce 2050 s úrokovou mírou pouze 3,5 %, tedy věřitelé se cítí bezpečně ohledně schopnosti ATT splácet dluh i v daleké budoucnosti. Je to podobná úroková míra jako na americké 30leté hypotéce. 8,4 mld. úroků ročně a 163 miliard dluhu nám dává průměrnou úrokovou míru 5,2 %, která během roku 2020 mírně klesla díky nižším úrokovým mírám v ekonomice celkově. ATT je společností, který jasně profituje z nízkých úrokových sazeb. Rizikem pro ATT je podle mě případ, kdy úrokové míry vzrostou, ať už v důsledku inflace či jiného jevu, a ATT tím, že působí ve vysoce konkurenčním prostředí, nebude schopná tolik zvýšit své prodejní ceny. Růst úrokové míry o dva procentní body by znamenal o 3 miliard ročně navíc na úrocích, což bude ubírat na volném cash flow. Toto riziko je spíše v dlouhém horizontu, aktuálně to nevypadá, že by úrokové míry měly růst. Zvýšení dividendy, byť jen o jediný cent, je pro ATT jasným každoročním cílem a tuto politiku dodrží, pokud to bude jen trochu možné, protože díky tomu je populární, je v různých ETF dividendových aristokratů atd. To se mi příliš nelíbí, protože snaha vyplácet vyšší a vyšší dividendy za každou cenu může skončit velkým propadem, jakmile bude jasné, že takto to dál nejde. Nicméně v horizontu dvou tří let aktuální dividenda vypadá bezpečně.

akcie at&t

Zde máme pohled na vývoj ceny akcie, za 1. polovinu roku 2020 vykázané volné cash flow pokleslo asi o 25 %, což není zas tak špatné, společnost je pochopitelně stále zisková. Tedy podle managementu aktuálně investor může počítat s dlouhodobou návratností kolem 11 % ročně (tj., 22 miliard volného cash flow za rok při tržní kapitalizaci 195 miliard), z čehož investor získá 7,6 procentních bodů na dividendě. Pokud udrží ziskovost a také pokud AT&T udrží svůj dluh pod kontrolou, k čemuž managementu pomáhají rekordně nízké úrokové míry. Právě zadlužení je jedním z rizik. AT&T také utrpěla ne zcela povedenými akvizicemi, kdy např. nakoupila Direct TV za 48 miliard, přičemž dnes možná přemýšlí o prodeji za zhruba 16 miliard, po 5 letech provozu této divize, to není úplně úspěšná investice. Tedy snaha růst za každou cenu se také nemusí úplně vyplatit. Akvizice jsou obvykle drahé a výsledky nejisté, a jediné co může zůstat, je právě dluh. Pro mě osobně je AT&T investicí s vyšší očekávanou návratností a vyšším dlouhodobým rizikem, přičemž možnými katalyzátory, které by vyhnali cenu akcie výše, je HBO Max a 5G služby. Management během roku úspěšně snižoval splatnost dluhu v následujících letech jeho refinancováním, navíc s dlouhými dobami splatnosti, a zároveň AT&T je i tak vydána tak trochu na pospas vývoji úrokových měr v budoucnosti, přeci jen čistý dluh 152 miliard je hodně. Jde o dojnou krávu, kterou se management snaží prezentovat jako také příběh o růstu, což zatím ústilo spíše ve ztráty hodnoty, protože provedené akvizice nebyly vždy nejpovedenější, což dokládá také graf ceny akcie. Akcie byla levná již na přelomu roku 2018 a 2019.

Toto byl tedy můj první pohled na jednu z nejznámějších a nejpopulárnějších dividendových akcií na světě, není to úplně investice pro mě, zejména vzhledem k vysokému zadlužení a drahým či nepodařeným akvizicím. Pokud Vás zajímá rozbor dalších společností, navštivte Portál rozumného investora, a také brzy budu rozebírat 5 společností dle Vašeho hlasování, na což se již velmi těším.