Zlato překoná hranici 10.000 USD - Investice do zlata

V roce 1971 prezident Nixon odpoutal americký dolar od zlata a od té doby cena zlata rostla z 40 USD za unci na dnešních přibližně 1500 USD za unci. To je nárůst 37,5krát za posledních 48 let. A není nereálné, že zlato poroste na 10.000 USD za unci. Dokonce tvrdím, že se tak stane.

Podíváme se na vývoj, který může vést k prudkému růstu ceny zlata a poté vše zasadíme do realistické investiční perspektivy.

cena zlata

Tady máme dlouhodobý graf ceny zlata. Růstu ceny zlata pomohly tři věci: 1) inflace (můžeme vidět na začátku 80. let) – tedy ztráta kupní síly dolaru; 2) recese – strach lidí je vede k útěku do bezpečného přístavu – nákupu zlata; 3) pokles úrokových měr – posledních 30 let.

cena zlata a úrokové míry

Validní perspektiva také je, že zlato si drží svou cenu, nicméně dolar a ostatní tištěné měny ji ztrácí:

měna ztrácí hodnotu, zatímco zlato hodnotu udržuje

Dokud tedy budou státy tisknout měnu, cena zlata bude dlouhodobě růst. A státy potřebují tisknout peníze, protože to je nejsnazší způsob, jak splácet obrovské státní dluhy. Na vztah mezi úrokovými měrami, dluhy a úroky jsme se dívali ve videu o úspěšném spoření.

Zlato je tak především ochrana proti uvolněné monetární politice. Zde můžeme vidět, jak ECB každý měsíc natiskla 50 až 80 mld. EUR. V roce 2019 povolila, nicméně nedávno opět natiskla 24 mld. EUR za měsíc. A to ještě nepřišla pořádná recese či krize.

tisk peněz napomáhá ceně zlata

Po deseti letech ekonomické expanze možná mnozí z nás zapomněli, že ekonomika funguje v cyklech a recese, pokles ekonomické aktivity, nevyhnutelně přijde. V recesi se automaticky dlužníci dostanou do problémů – poklesnou jejich příjmy – a státy tak sáhnout k té nejsnadnější zbrani – tisk peněz.

Pokud se tedy k recesi přidá i inflace – v posledních recesích tomu tak nebylo – nicméně nyní je to daleko pravděpodobnější, protože jak státy, tak firmy a domácnosti jsou daleko více zadlužené.

firemní dluh
dluh domácností

Inflace představuje pro dlužníka spásu – protože mu pomáhá snižovat reálnou hodnotu jeho dluhu. Můžeme tak čekat stagflaci: recesi + inflaci, což je podhoubí pro raketový růst cen zlata zlato pak může během několika let stát 5.000 či 10.000 USD za unci.

Centrální banky jsou nucené držet úrokové míry nízko.

Cena zlata jistě poroste, problémem je, kdy se tak stane. Zlato může dorazit na metu 10.000 USD/oz za 5 let a může mu to také trvat 20, 30 či 50 let. A tento rozdíl zásadně určuje náš výnos jako investorů. Navíc, nikdo neví, jestli zlato bude klesat a až poté poroste. A nikdo, opravdu nikdo, není schopen předvídat, jak se bude cena zlata vyvíjet, obzvláště v kratším období, tedy v horizontu jednoho, tří i deseti let.

Důležité je uvědomit si, že cena zlata není určena náklady na těžbu, ani průmyslovou poptávkou, protože užití zlata v průmyslu je velmi limitované (šperky, elektronika). Cena zlata je určena sentimentem. Zlato tak může i klesat. To se může stát obzvláště pokud se globální ekonomice bude dařit, inflace bude nízká a pokud budou růst úrokové míry, protože zlato jako takové nenese žádnou návratnost – na rozdíl např. od podniků ve formě dividend.

Jak tedy přistoupit k investování do zlata

Je třeba si uvědomit účel držení zlata: Zlato je především ochrana před inflací – tedy tisknutím peněz. Pomáhá nám udržet kupní sílu našich finančních prostředků. Není to nutně ochrana před recesí.

Pro úspěšné investování do zlata si musíme položit následující otázky: Co budu dělat, pokud cena zlata bude během následujících let klesat? Co budu dělat pokud cena poroste? Jsem připraven vidět cenu zlata na 1.000 USD za unci či ještě níže? Jak toto ovlivní můj finanční život? A jako investoři hledáme strategii, kde budeme v pořádku při všech možných scénářích vývoje.

Cena zlata a možné strategie

Můžeme tedy část svého portfolia investovat do zlata: 2-8 % portfolia do zlata. Jak říká Ray Dalio: „Zlato by vždy mělo být malou součástí každého portfolia.“ A můžeme takto sedět na zlatu a chránit se. Nicméně nám uniká pravidelný výnos. Pro jeho dosažení na to můžeme jít sofistikovaněji:

Pokud cena zlata klesne, můžeme do svého portfolia přikoupit, a pokud cena vzroste, můžeme část prodat. Takto na zlatu můžeme získat výnos a potřebnou ochranu. Nicméně tento přístup vyžaduje strategii: např. při současné ceně můžu držet 5 % portfolia ve zlatu a pokud cena klesne na 1300, tak navýším svůj podíl na 7 %, pokud klesne na 1000, budu mít 10 % portfolia ve zlatu. A naopak, pokud cena zlata vzroste na 1800, snížím svůj podíl na 3 %. Toto lze, nicméně to pro běžného investora není vůbec jednoduché.

Můj přístup

Já se zaměřuji na podniky, vlastním tedy jednoho těžaře zlata, kterého jsem zmínil v předešlém článku o zlatu a který mi tím dává ochranu před uvolněnou monetární politikou. V tom videu jsme se zaměřovali na formy investování do zlata. Těžaři zlata poskytují vyšší návratnost v případě růstu cen než zlato samotné, protože mají fixní náklady – každý růst ceny zlata tak nadproporcionálně zvyšuje jejich zisk. Toto ovšem funguje i opačně – pokud cena zlata klesá, zisk těžaře často rapidně klesá. Výhoda je, že pro stejnou ochranu mi stačí držet menší podíl svého portfolia v těžařích zlata než při investování do zlata samotného.

Při této strategii tedy musíme vědět, co děláme a do čeho investujeme. Můj těžař má nízké náklady těžby a relativně nízký dluh, čímž zásadně snižuji riziko ztráty svého kapitálu. Při růstu cen jsem jednoho svého těžaře prodal a opět se na těžaře podívám, pokud cena zlata poklesne, protože to bude chvíle, kdy budou levnější. Pokud se tak nestane, mám mnoho dalších investic, kde se mohu realizovat.

Shrnutí

Cena zlata poroste, jen nevíme kdy a nevíme, zda nejprve nebude klesat. Tím, že je cena zlata daná sentimentem, musíme být jako investoři připraveni na vše. Zcela jistě je důležité ochránit své portfolio před uvolněnou monetární politikou, protože centrální banky po celém světě budou i nadále tisknout peníze a měny budou znehodnocovány. Nicméně zlato nemusí být jediným způsobem, jak se ochránit. Např. vlastním producenty elektřiny či těžaře kovů, jako je měď, kteří mi tuto ochranu poskytují také. Spíše než o konkrétních investicích je to v prvé řadě o principu: ochrana svých prostředků, nízké riziko a vysoký potenciální výnos.

Celé své portfolio, včetně analýz, diskuzí podniků a sektorů sdílím na svém Portálu, který máte příležitost využít k dosažení svého investičního úspěchu a dosaženích svých finančních cílů a já se na vás budu těšit v příštím videu.