V tomto článku se spolu podíváme na koncept Deep Value Investing a jak se tento přístup liší od Value Investing, tedy hodnotového investování. Podíváme se spolu na jednu konkrétní společnost, která právě nyní splňuje kritéria deep value investing a jde o potenciálně velmi zajímavou investici. Toto video Vám může dát širší perspektivu ohledně možných investičních strategií, čímž budete schopni snížit své riziko v portfoliu a zvýšit svůj dlouhodobý výnos.

Deep Value Investing: vysvětlení + příklad

Za otce Deep Value Investing, či investování do hluboké hodnoty, je považován Benjamin Graham, jehož nejznámější knihu Inteligentní investor spolu tady na kanálu rozebíráme. Deep value investing klade důraz kromě na budoucí zisky podniků také na čistá aktiva. Může jít o podniky, jejichž čistá hodnota aktiv či dokonce čistá oběžná aktiva, přesahují aktuální tržní kapitalizaci. Tedy pokud by investor získal kontrolu, mohl by celý podnik rozprodat se ziskem.

Oproti tomu value investing, či dnes už klasické hodnotové investování, do velké míry zůstává u pohledu na budoucí diskontované zisky společnosti, nejznámějším investorem je Warren Buffett, kde bychom mohli použít ještě další koncept, a to je „Wide Moat“ investování, tedy investice do společností s trvající konkurenční výhodou, které dokáží rychle expandovat, příkladem může být franšíza jako McDonald’s nebo Coca-Cola, kde je stěžejní značka a ten recept – poté je jednoduché vyrobit kolik nápoje potřebujete. Rozdílem mezi value a deep value je použitá metoda ocenění: pro value je budoucí diskontované cash flow, zatímco pro deep value je to čistá hodnota aktiv.

Naším podnikem pro toto video je China Dongxiang obchodovaný v Hong Kongu s tickerem 3818, to kdybyste si sami chtěli provést detailnější analýzu, na webu podniku jsou výroční zprávy, tak i prezentace pro investory. Warren Buffett nedávno investoval v Japonsku a také my zůstaneme v Asii, kde je aktuálně daleko více deep value příležitostí než v např. v USA, konkrétně se takto díváme do Číny. Kromě toho, že jméno tohoto podniku nedokáži vyslovit, tak Dongxiang vlastní značku Kappa, pod kterou produkuje oblečení pro mládež ve sportovním life stylu. Takové ty věci, které vypadají sportovně, ale příliš sportovat se v nich nedá. Toto není kritika, již asi 15 let mám tričko Kappa a slouží mi dobře. Dongxiang se snaží tuto značku opět nastartovat. Historické výsledky nebyly zrovna úžasné. Tento oděvní byznys rozhodně není deep value, podívejme se na něco jiného, co Dongxiang vlastní.

deep value investing

Společnost vlastní spoustu různých investic, ať už přímých či vložili peníze do různých fondů. Známější z této spleti investic je jistě pozice v Ant Financial, který má mít IPO v Hong Kongu při odhadované tržní kapitalizaci 225 mld. dolarů. Ant Financial provozuje Alipay, nepopulárnější platformu pro placení mobilním telefonem. Vlastní také Alibabu: 780 tisíc akcií obchodovaných na americké NYSE a 545 tisíc akcií obchodovaných v Hong Kongu. Deep Value investování je tedy často hrou na cenná aktiva firmy, která se nemusí, aspoň zatím, podílet na zisku společnosti, nebo aktiva, která jsou v účetnictví vedená v nižší než skutečné hodnotě. Do této kategorie spadají často nemovitosti… Aktuální návratnost podle zisku Dongxiangu je asi jen 6 % ročně, tedy ten, kdo aktuálně investuje, počítá s částečným či úplným odemčení této hodnoty podniku v podobě těchto rozličných investic. Právě např. IPO Ant Financial by mohlo pomoci či další IPO, protože to by mohlo vést k výraznému přecenění těchto aktiv v rozvaze, která jsou vedená v pořizovací ceně. A Donxiang by mohl část prodat na volném trhu. Možná také v souvislosti s ohlášeným IPO se cena akcie za poslední 2 měsíce zvýšila o více než 50 %.

deep value investing

Celková hodnota těchto investic včetně hotovosti na účtu byla podle březnové prezentace 10 miliard HKD. Čísla na tomto snímku jsou ve stovkách milionů HKD. Aktuální tržní kapitalizace je zhruba 6,5 mld. HKD (cena akcie výrazně vzrostla od březnových 4 miliard), takže investor získává nejen slevu na všechny tyto investice, ale dostává celou značku Kappa zdarma. Samozřejmě otázkou zůstává, jak budou minoritní akcionáři schopni z tohoto portfolia investic profitovat. A to je otázka u mnoha deep value společností: hodnota tam je, ale minoritní akcionář musí čekat na chvíli, kdy bude tato hodnota odemčena, např. prodejem části investic a vyplacením mimořádné dividendy. Deep value neznamená nutně lepší než value. Deep znamená hlubší, což přináší rizika a také své vlastní příležitosti. Tak jako jsme se zde na kanálu bavili také o Hong Kong Land: to je také příklad Deep Value, kde je odemčení hodnoty blokováno majoritním vlastníkem, který nechce nemovitosti prodat.

Další možné příklady deep value mohou být těžařské společnosti s velkými zásobami v zemi (Gazprom nebo v oblasti zlata Novagold Resources), může to být železnice či letiště, které vlastní aktuálně nevyužitou půdu okolo, kdy cena těchto pozemků v čase roste, a později mohou být lukrativně prodány. Např. v případě amerických železnic na pozemcích mnoha z nich byla nacházena ještě ropa a zemní plyn. Jaká je nevýhoda? Že později může znamenat i za 30 let, což může být mimo investiční horizont investora, obzvláště pokud jde o minoritního akcionáře. Určitým řešením je aktivistické investování, kdy se určitá skupina snaží koupit co největší podíl v takové deep value společnosti, aby získali kontrolu a dokázali tak odemknout hodnotu během několika měsíců či pár let. Získat kontrolní podíl často není jednoduché.