Součástí mé práce, velmi příjemnou součástí, je studovat úspěšné byznys modely a učit se z nich, abych byl schopen rozlišovat mezi podniky, které budou úspěšné, a které budou dříve nebo později upadat. V tomto článku se chci podělit o své postřehy z dívání se na Costco, společnost, která provozuje jednu z největších sítí obchodů na světě. Řekneme si, jak se liší od Walmartu a dalších retailerů a co tento podnik činí unikátním – co mu dává extrémně silnou konkurenční výhodu do budoucnosti. Tento pohled nám může posloužit k naší analýze investic, anebo také v rozvíjení našeho vlastního byznysu, můžeme převzít prvky, které fungují a zkusit je aplikovat na vlastní podnikání.

Akcie Costco vzrostla 100x, jde o skvělý byznys

Už jen pohled na cenu akcie nám napoví, že jde patrně o skvělý byznys. Za posledních téměř 40 let se cena akcie zestonásobila. Pokud byste v roce 1983 investovali 100 tisíc, dnes byste měli zhruba 10 milionů. A toto jen dokládá, že není akcie jako akcie. Podle mě nám pro úspěšné investování do jednotlivých akcií nepostačí pouze kvantitativní analýza, tedy pohled na čísla a různé poměrové ukazatele, ale musíme se zaměřit na jednotlivá specifika dané společnosti a pak možná v hromadě na první pohled nezajímavých společností najdeme diamant, do kterého má smysl investovat.

Tedy projdeme si mé postřehy o tom, proč je Costco skvělý byznys.

 • Costco bylo založeno v roce 1983 v Seattle a dnes jde o 2. největšího fyzického retailera v USA (první je Walmart) a 3. největšího retailera na světě. Roční tržby jsou necelých 200 mld. dolarů a společnost zaměstnává 275 tisíc lidí. Po celém světě disponuje přes 800 obchody, které zároveň slouží jako sklady. Costco nemá sklad, zatímco 30 % plochy Walmartu je sklad, což prodražuje celý provoz.
 • A to už se dostáváme k tomu, jak Costco funguje. Costco prodává zboží ve velkých objemech koncovým spotřebitelům. Tedy kečup nakoupíte spíše po balení 5 ks než po jednotlivých lahvích. Celý obchod vypadá jako sklad. Veškeré zboží je před zákazníkem, je to trochu něco jako IKEA. Co je možná ještě zajímavější je, že abyste mohli nakupovat v Costcu, musíte být členy. Člen platí např. v USA 60 dolarů ročně za právo nakupovat v Costcu. Costco jednou za několik let toto členství zvýší. K poslednímu navýšení došlo v roce 2017, kdy cena vzrostla o 5 dolarů a bylo to první navýšení od roku 2011. Těchto 60 dolarů či 120, podle úrovně Vašeho členství, tvoří 75 % provozního zisku Costca. Možná to na první pohled vypadá jako heslo „nechci slevu zadarmo,“ ale pro zákazníky toto skýtá překvapivě vysokou hodnotu. Costco díky své velikosti nabízí svým členům zboží jen s 11 % hrubou marží, která jde prakticky na pokrytí provozních nákladů – čistá marže ze zboží je zhruba jen 1 %. Tedy zákazníci dostanou zboží prakticky za nákladovou cenu. Např. obchodníci jako Walmart či Target mají 25-35 % hrubé marže, kdy jejich jediným zdrojem zisku je čistá marže u prodaného zboží: jejich smyslem je nakoupit zboží levně a prodat draze, ovšem Costco funguje jinak.
 • Costco má neúprosné zaměření se na zákazníka – svou strukturou mu prakticky garantuje nejnižší ceny, např. o 15-25 % nižší ceny než ve zmíněném Walmartu, protože zisk plyne z poplatku za členství a ne ze zboží. Sami si pak můžete spočítat, kolik toho musíte ročně nakoupit v Costcu, aby se Vám vyplatilo platit 60 dolarů ročně za toto privilegium. O Costcu tak můžeme přemýšlet jako o sdružení zákazníků, které pro své členy zajišťuje zboží za co nejvýhodnější ceny, kdy hrubé marže pokrývají pouze provozní náklady. U tohoto byznysu je stěžejní dosáhnout úspor z rozsahu, protože potřebujete vyjednávací sílu s dodavateli a schopnost odebírat zboží ve velkém, ovšem jakmile těchto úspor z rozsahu dosáhnete, máte velmi dobrý prospekt dalšího růstu a v čase se posiluje Vaše konkureční výhoda, protože se stáváte největšími odběrateli daného zboží, čímž můžete stlačit ceny ještě níž. Costco navíc svým růstem přináší větší hodnotu pro zákazníka. Je to tak sebepodporující se pozitivní spirála: nový člen přinese nejen předplatné, kde Costco realizuje 80-90% čistou marži, tedy poplatek za členství prakticky proteče do zisku, ale také přinese užitek všem ostatním členům. Součástí tohoto paradigmatu neúprosné maximalizace hodnoty pro zákazníky jsou také spokojení zaměstnanci, protože ti přicházejí do kontaktu se zákazníky a dodavateli. Zaměstnanci vydělávají nad 20 dolarů za hodinu, mají 401k plány a zdravotní pojištění. Celá firemní kultura zdá se podporuje vizi společnosti, což nemusí být u mnoha společností pravidlem. Costcu se to ale zdá se daří.
 • Součástí maximalizace hodnoty pro své členy, zákazníky, je podřízeno vše: např. zboží je velké – což umožňuje dosáhnout vysoké hustoty v prodejně, málo manipulace, toto dokonce vede k omezení krádeží, zboží je bráno přímo z palet, tedy dochází k eliminaci distribučních center. Prodejny jsou velké a v USA jich je jen 500, což zjednodušuje zásobování. Prodejny jsou umístěny v levných částech aglomerací, aby došlo ke snížení nákladů provozu takového byznysu. Costco platí svým dodavatelům až po prodeji zboží, což vede k zápornému cash conversion cycle, což dává větší prostor odměňovat zákazníky i zaměstnance.
 • Ale ani dodavatelé nepřichází zkrátka. Přestože díky velikosti Costca dosahují nižších marží, profitují s dobré komunikace a předvídatelnosti, kterou se jim Costco snaží dát. Typický velký retailer se snaží dodavatele co nejvíce vyždímat, ale Costco s nimi spolupracuje jako s partnery. Costco mimo jiné nabízí prostor pro relativně rychlé uvedení nového zboží, což je pro dodavatele atraktivnější, než když čelí zdlouhavým schvalovacím procesům u konkurenčích odběratelů. Panuje tu tak respekt nejen vůči zaměstnancům, ale i dodavatelům.
 • Costco má svou privátní značku Kirkland, která je důležitou součástí celé skládánky. Privátní značky jsou u retailerů oblíbené, protože jim umožňují vyhnout se placení za značku, a tak dosáhnout vyšší kvality za nižší cenu pro zákazníky. Kirkland představuje 25-30 % tržeb Costca a kvalita tohoto zboží je srovnatelná s těmi nejlépe vnímanými značkami, které Costco nabízí. Costco tak zákazníky učí, že nákupem značky Kirkland dostávají kvalitu a ti na základě zkušeností jsou pak ochotní nakupovat i drahé předměty pod touto privátní značkou, což opět přináší další hodnotu všem členům Costca.
 • Podívejme se na některá čísla:
  • Costco má 1% marži u zboží a 80-90% marži u předplatného, celková hrubá marže je zhruba 12-13 %. Předplatné generuje volnou hotovost pro expanzi a pro výplatu dividend akcionářům.
  • Nová prodejna stojí 75-100 mil. USD, je schopná v čase vygenerovat zhruba 200 mil. dolarů tržeb ročně, a samozřejmě v závislosti na počtu členů v dané oblasti přinést 8-10 mil. USD volného cash flow. Tedy návratnost na investovaný kapitál může být někde mezi 10 a 12 %, což nevypadá jako hodně, nicméně tyto zisky v čase rostou s tím, jak roste počet členů (Costco má retenci kolem 90 %, tedy zákazníci bývají loajální) a také s tím, jak rostou příjmy na m2, které se za dobu, co Costco operuje, zněkolikanásobily. Jsou výrazně vyšší než má Walmart. K růstu příjmů na m2 přispívá růst počtu zákazníků, zavedení dalších služeb, jako pojištění či různé služby při cestování a také prodej drahých předmětů, jako televizorů či diamantů. Costco tak dosahuje velmi stabilních příjmů v čase, což dlouhodobě zvyšuje hodnotu celého podniku. Připomíná mi to Burlington Northern Santa Fe, železnici, kterou Buffett nakoupil v roce 2009, nudný podnik, který ovšem má konkurenční výhodu a generuje pravidelné volné cash flow.
  • Společnost metodicky uvádí 20-30 nových prodejen za rok, což přispívá k předvídatelnosti daného byznysu. Výdaje jsou jasné a příjmy díky předplatnému také.
  • Costco nabízí pouze asi 4000 různých artiklů, což je výrazně méně než konkurenční retaileři, kteří mohou nabízet zhruba 40.000 typů zboží, Walmart Supercentre až 100.000, 140.000 ks různého zboží, což dokládá optimalizaci každého produktu, který Costco nabízí. Není to tak, že by jednoduše házeli náhodné zboží do haly a zákazníci by si je rozebíraly. U každého zboží se klade důraz na maximalizaci hodnoty pro zákazníky. Pro zajištění níznkých cen je Costco schopné pustit se do verikální integrace, tedy začít dané zboží i vyrábět.
  • Costco vyplácí čtvrtletní dividendy, které za posledních 17 let rostly o 13 % ročně.
  • Podnik má negativní čistý dluh, tedy hotovost na účtu je vyšší než suma úročeného dluhu. Jde o konzervativně řízený podnik ve stylu zmíněné Berkshire Hathaway, tedy s orientací na dlouhodobou hodnotu a ne na pronásledování kvartálních výsledků, jak se bohužel v mnoha veřejně obchodovaných společnostech odehrává. Na byznys dohlíží mimo jiné Charlie Munger, obchodní partner Warrena Buffetta. Costco se nesnaží aplikovat finanční páku, aby nabralo dluh, otevřelo mnoho dalších obchodů a takto možná nakoplo návratnost vlastního kapitálu, jak by to možná mnozí analytici z Wall Street rádi viděli. Costco se spíše podobá rodinnému byznysu, jako Berkshire, s dlouhodobou orientací a metodickým přístupem k provozu a neustálému zlepšování se. Vedení společnosti je odměňováno velmi rozumně, nebo lepší termín by bylo šetrně, opět v porovnání s některými výplatami velkých veřejně obchodovaných společností. Vedení se nemusí každé 4 roky měnit, což prospívá všem zúčastněným.

Toto tedy bylo sdílení mé inspirace ohledně skvělého byznysu Costca, který disponuje velmi silnou konkurenční výhodou v podobě vysoké hodnoty pro zákazníky, kterou se jim podařilo vybudovat díky tomu, že zaměření se na zákazníka nebyl pouze slogan, ale management společnosti opravdu vybudoval celý byznys na tomto jediném cíli. Byznys využívá úspor z rozsahu a také již zavedené značky Costco a Kirkland, tedy je velmi těžké přijít s něčím tak důvěryhodným a levným, navíc cash flow celého byznysu jsou velmi dobře předvídatelná díky předplatnému a ziskovost prodejen v čase roste, což z Costca činí skvělý byznys. Např. Walmart je klasický byznys, který se snaží vymáčknout maximum z dodavatelů i zákazníků, zatímco Costco je zaměřené na záklazníky, ale i zaměstnance a dodavatele, díky čemuž jde podle mě o daleko lepší byznys s trvanlivější konkurenční výhodou.

Co mě také u Costca inspiruje je, že díky zaměření se na maximalizaci hodnoty pro zákazníka dosahují vysoké hodnoty také pro vlastníky tohoto byznysu. Akcionáři jsou jistě velmi spokojení s provozními výsledky a růstem ceny akcie. Osobně věřím tomu stejnému: pokud chci dlouhodobý úspěch, chci svým zákazníkům nabídnout co největší hodnotu a díky jejich spokojenosti na tom dlouhodobě vydělám také. A o toto usiluji na Portálu rozumného investora, kde sdílím vše, co dělám.