V posledních týdnech jsem se díval na trh s lithiem, jednak proto, že jsem dostal pár dotazů ohledně investování do lithia, a také pro to, že ceny lithia jsou nyní na čtvrtinových hodnotách v porovnání s rokem 2018. V tomto videu se podíváme na to, jak trh s lithiem funguje, jaké jsou příležitosti, jak jich využít, a jaká jsou rizika, tak abyste se mohli lépe rozhodnout, zda je taková investice do elektromobilů něco pro Vás či ne.

Poptávka po lithiu má růst o 20 % ročně díky elektromobilům: Vyplatí se investovat?

Investice do lithia jsou prakticky investicí do dvou věcí: tím prvním je trend elektrických aut (elektromobilů) – bez očekávaného boomu v tomto segmentu investice do lithia prakticky nemá smysl, protože právě Li-ion baterie v elektrických autech by měly být největším místem spotřeby lithia v blízké budoucnosti. Dalším, vzdálenějším trendem jsou velké zásobárny elektřiny – elektřinu je nákladné skladovat, nicméně technologie se posouvají, a v horizontu 5, 10, 15 let bychom se mohli dočkat více aplikací velkých zásobáren elektrické energie, pokud toto řešení bude obsahovat lithium, pak je to jedině plus pro tento kov, a negativní pro elektromobil.

Na začátku si musíme uvědomit, že investice do kovů, ať už je to zlato, stříbro, měď, nikl, zinek, palladium… či lithium, je investicí do cyklického sektoru, ať už investujeme přímo do fyzického kovu, či do těžaře. Tedy pro investici s nízkým rizikem a vysokým potenciálním výnosem tak musíme investovat v době, kdy o daný sektor není velký zájem, ceny jsou nízké a nedochází k investicím do rozvoje těžby. A pak jde o to čekat, až se trend obrátí, protože v důsledku nízkých investic dojde k omezení nabídky, a pokud je silná poptávka, tak vzroste cena, což podnítí investice a cyklus pokračuje. A v případě lithia bychom mohli být někde blízko dna.

elektromobil a lithium

Projděme si tedy spolu základy trhu s lithiem. Trh s lithiem není úplně jednoduchý, protože není lithium jako lithium. Každé naleziště má své vlastní specifika a lithium je produkováno v rozličné kvalitě. Je to něco jako měď, která také je specifická podle dolu, kde se produkuje, poté se ovšem měď z různých dolů míchá dohromady pro dosažení konzistentního produktu. Měď má své futures, zatímco lithium ne, což vytváří další problémy pro producenty. Zpátky k lithiu. Pro baterie do elektrických aut potřebujeme tu nejvyšší standardizovanou kvalitu s čistotou nad 99,5 %. Lithium je nejlehčí z alkalických kovů a jako prvek je velmi reaktivní, a tak ho vždy v přírodě nalezneme ve sloučenině. Zde na snímku máme zjednodušený pohled na země s nejvyššími zásobami lithia, které jsou aktuálně také největšími producenty. Téměř polovina zásob se nachází v Chile a Argentině a více než třetina v Austrálii. Dnes je Austrálie největším producentem, protože v důsledku boomu v letech 2016-2018 se počet dolů v Argentině rozrostl z jednoho na osm. Čína zpracovává australské lithium, a také velkou část toho z jižní Ameriky, Číňané sami těží určitou část. Celé odvětví funguje jako oligopol: máme zde několik hlavních společností, které dodávají pro velké množství zákazníků. Pro Portál jsem zpracoval celý report, který obsahuje větší detail a také základní rozbor hlavních producentů obchodovaných na burze.

Tento snímek zobrazuje pohled na světové zásoby a rezervy lithia. Rezervy jsou to, co je ekonomické vytěžit, zatímco zásoby jsou jednoduše všechny odhadované zásoby v zemi. Podle tohoto snímku jsou celosvětové rezervy někde okolo 75 mil. tun a zásoby kolem 200 mil. tun. A zde se dostáváme k patrně nejproblematičtějšímu aspektu potenciálně úspěšné investice do lithia: lithia je na světě jednoduše dost. Aktuální spotřeba lithia je kolem 300 tisíc tun ročně, a i s rozvojem elektroaut je odhadovaná spotřeba lithia v roce 2025 někde mezi 800 tisíc až milionem tun lithia ročně, což v porovnání se zásobami 200 mil. tun nevypadá jako omezení na straně nabídky. Aspoň ne dlouhodobě. Krátkodobě může dojít k růstu či explozi ceny, pokud zprovoznění nové produkce bude tu a tam opožděné za novou poptávkou. Můžeme zde vidět, že dokonce i Česká republika má velmi zajímavé zásoby lithia. Pro elektromobil kovu dostatek.

Pro pochopení celého trhu je také důležité umět rozlišovat mezi dvěma základními způsoby těžby. Ten první má anglický název brine, což znamená solanka. Jsou to naleziště na často vyprahlých solných jezerech, typicky v Chile a v Argentině. Vpravo vidíme odpařovací rybníčky v Chile, kde je takto postupně produkován uhličitan lithný (Li2CO3), který má své užití v bateriích. Tento způsob produkce je levnější než ten druhý, kterým je klasická těžba v dolu, tedy těžba lithia ze skály, chcete-li. Druhý způsob je typicky aplikovaný v Austrálii, je sice dražší, ale je spolehlivější vzhledem ke kvalitě vyprodukovaného lithia. Také má výhodu v tom, že takto lze vyrobit přímo hydroxid lithný (LiOH), který je více a více aplikován v moderních bateriích. V prvním případně solanky lze také vyrobit hydroxid lithný, jenže je ho třeba vyrobit až uhličitanu lithného, což přidává další náklady. Abych to shrnul. Těžba v Chile je sice nejlevnější, zároveň těžba v Austrálii má své výhody, a tak i zde producenti mohou dosahovat zisků.

elektromobil a baterie

Tady máme ještě celkem hezký graf z roku 2019 od Bloombergu, který popisuje jednotlivé části dodavatelského řetězce elektromobilů či baterií. Vidíme, že polovina těžby aktuálně pochází z Austrálie, druhé je Chile. Naprostá většina rafinování, tedy dalších úprav, je prováděna v Číně, kde také dochází k většině elektrochemické produkce, polovina produkce článků také probíhá v Číně. V sestavování baterií v roce 2019 vedlo Japonsko. Těžaři jsou motivováni, aby vytvořili vertikálně integrovanou produkci, např. někteří z nich plánují výstavbu továren na produkci hydroxidu lithného – australané v Japonsku a americké podniky těžící v Chile chtějí zpracovávat více v Americe. Takto si mohou těžaři vybudovat větší konkurenční výhodu a efektivněji ochránit svůj byznys v případě poklesů cen. Vertikálně integrovaní producenti obvykle tolik netrpí v případě růstu cen vstupů, kterými je v případě zpracování lithia kyselina sírová a uhličitan sodný.

Pojďme nahlédnout na ceny. Nahoře vidíme vývoj od roku 2015 do roku 2018, zatímco dole vidíme poslední rok. Vidíme explozi cen v roce 2015-6, protože poptávka překvapila nabídku, to byl začátek trendu elektrických aut, ceny byly i vysoko nad 20 000 dolarů za tunu. Vysoké ceny přitahují další produkci, takže od roku 2018 ceny opět klesaly a dnes se nacházejí někde mezi 5 500 a 8-10 tisíci dolary za tunu podle produktu. Hydroxid lithný je obecně dražší než uhličitan lithný. Jihoameričtí producenti jsou stále v zisku, zatímco ti australští jsou aktuálně blízko nuly či ve ztrátě.

To můžeme lépe vidět zde na nákladové křivce ze srpna 2020, ze které si můžeme udělat představu o možné dlouhodobé ceně lithia. Zde jsou vykresleny náklady na produkci uhličitanu lithného jednotlivých nalezišť. Tmavě modrou barvou je solanka, a ostatní způsoby jsou nákladnější. Nejnákladnější těžba je aktuálně kolem osmi, osmi a půl tisíc dolarů za tunu, a to je také odhad dlouhodobé ceny na základě aktuálních nákladů produkce. K podobnému závěru dospěl také článek financial times z roku 2019, který bohužel není veřejně dostupný.

elektromobil

Na tomto snímku je odhad budoucí poptávky jednoho z největších producentů, americké společnosti Albemarle. Odhad na rok 2025 je tedy milion tun lithia, což je v porovnání se současnými 300 tisíci velký skok. Předpokládá se růst poptávky o 20 % ročně, a to je obrovský růst. Může být zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet, protože pokud dojde k delší hospodářské depresi, lidé možná budou odkládat své choutky jezdit v elektrickém autě a zvolí si něco úspornějšího. Tento sektor je nejen o vývoji spotřebitelských preferencí, ale také o subvencí vládou, např. Čína v poslední době snižovala svou podporu, což vedlo k propadu prodejů elektromobilů Svůj vliv hrají také povolené limity emisí v jednotlivých státech či regionech.

Cena lithia bude velmi pravděpodobně velmi volatilní s tím, jak se bude a nebude potkávat nabídka a poptávka. Aktuálně je lithia hodně, mnoho projektů se zpožďuje, což by mohlo nahrávat vyšší ceně v budoucnosti. Na druhé straně máme trend elektrických aut, tu jistě je, jen podle mě není až zas tak jisté, jaká bude skutečná poptávka po drahých el. autech v době ekonomických těžkostí.

elektromobil

Aktuálně lithium-iontové baterie jsou jedinou možností, a pravděpodobně to tak zůstane aspoň do roku 2025, postupně by ovšem mohly přicházet další bateriové technologie, např. Samsung experimentuje s grafénem a mluví se také o solid-state bateriích. To je tedy další riziko.

lithium

Nezapomínejme, že elektrická auta nejsou jen o lithiu. Máme tu také kobalt, ten není příliš atraktivní, protože je drahý, největší naleziště je v Demokratické republice Kongo, to není zrovna stabilní jurisdikce, a výrobci se ho snaží substituovat. Máme tu také očekávaný růst poptávky pro grafitu, a také po niklu, který by měl dokonce růst nejvíce díky elektrickým autům, protože složení baterií, které je bohaté na nikl, dokáže substituovat kobalt a dává dobré vlastnosti z pohledu kapacity, stability a také nákladů. Investování do trendu elektrických aut skrze suroviny má tu výhodu, že je nezávislé na tom, zda tento souboj vyhraje Tesla, Volkswagen, Toyota či někdo další, protože všichni budou potřebovat suroviny.

Toto byl tedy základní přehled do sektoru lithia. Členové Portálu mají k dispozici více než 40 stránkový dokument spolu s pohledem na hlavní těžaře v tomto sektoru. Na Portálu mám také své konkrétní investice, včetně mých akcií orientovaných na trend elektrických aut. Podle mě jde o celkem složitý a nejistý sektor pro dlouhodobé investování: lithia je na světě dost: 6 tisícin zemské kůry tvoří lithium. Jsou zde také další projekty, např. Rio Tinto v Srbsku vlastní projekt Jadar, kde mohou těžit lithium z jílů. Dále zprovoznit nový důl není až tak náročné, protože jde často o povrchovou těžbu, trvá to 3-4 roky, pokud máte financování. To je výrazně méně než uranový důl. Těžaři počítají s růstem poptávky, takže zde je také těžké s něčím překvapit. Lithium by mohlo být dobré např. pro trading, ovšem podle mě je těžké pro běžného dlouhodobého investora.

Sdílejte svůj pohled na investice do trendu elektrických aut.