Zde se opět podíváme na konkrétní podnik: bude se jednat také o investici do mědi jakou součást naší možné investice do komodit. Měd je zajímavá, protože je třeba k ekonomickému rozvoji – infrastruktura: konstrukce, elektronika, elektřina. Svět má růst o 3 % ročně, zde můžeme vidět, že HDP Číny se má během následujících 10 let zdvojnásobit, HDP Indie zečtyřnásobit, a také HDP USA bude o 50 % vyšší. Bude třeba více materiálů, paliva či potravin.

investice do komodit

Tady můžeme vidět, že poptávka po mědi roste bez ohledu na jeho cenu. Cena mědi je totiž krátkodobě ovlivněna spekulací na budoucí vývoj, nicméně dlouhodobě dochází k menšímu růstu těžby než je růst poptávky, což se dříve nebo později projeví na vyšších cenách mědi. A vyšší ceny budou znamenat start nových projektů, a obnoví se rovnováha na trhu. A vyšší ceny budou znamenat vyšší zisk u stávajících projektů.

Zdroj: SIA

Detailní analýzu mědi jako sektoru a trhu můžete najít na mém Portálu – přímý odkaz je v popisu videa níže. Pojďme se tedy podívat na jednoho prémiového těžaře mědi: Southern Copper Corporation (obchodovaná na americké NYSE – SCCO).

Southern Copper (SCCO) má doly v Peru a Mexico. Je to téměř čistý těžař mědi – 80 % je měď, zbytek jsou kovy, které těží spolu s mědí. Měď jako komoditu prodává za světové ceny, není tak příliš důležité, kam měď dodává.

investice do komodit
Zdroj: Southern Copper.

SCCO je takový cadillac mezi těžaři mědi: má druhé největší zásoby mědi k těžbě na světě a nejdelší životnost svých dolů. SCCO má tedy jasno, co během následujících 70 let dělat. Zajímavá investice do komodit, zejména, co se budoucnosti týče.

investice do komodit
Zdroj: Southern Copper.

Je extrémně zajímavé nejen díky objemu zásob v zemi, ale i díky nejnižším nákladům na těžbu, které jsou na úrovni další velké firmy Glencore, ta má ale vyšší dluh. Pokud máme podnik s nejnižšími náklady na těžbu a poměrně nízkým dluhem, pak je velmi těžké, aby tento podnik zkrachoval, protože bude produkovat pozitivní hotovost za každých podmínek – a záleží na ceně mědi, kolik přesně to bude. 1.5 vs 0.9.

investice do komodit
Zdroj: Southern Copper.

Toto není vše. SCCO plánuje investovat do rozšíření těžby. A ne skrze akvizice, které bývají ošemetné, ale skrze organické rozšiřování stávající těžby a již existujících projektů. V důsledku tohoto by v roce 2026 měl podnik vyprodukovat téměř dvojnásobek mědi oproti dnešku.

A s tímto také souvisí naše příležitost: podnik totiž také plánuje zdvojnásobit-ztrojnásobit své kapitálové výdaje. Z průměrně 1 mld. na investice to budou až 3 mld. ročně. SCCO vyplácí dividendu, která by tak mohla být snížena. A to by jistě znamenalo pokles ceny akcie.

investice do komodit
Zdroj: Southern Copper.

Jak dobrá je to investice do komodit?

Zde můžeme vidět, že SCCO počítá s cenami mědi nad 3.2 USD/libru, přičemž aktuální ceny jsou okolo 2.7 USD/libru. Pokud bude panovat strach z recese či k recesi dojde, ceny nemusí růst, mohou dokonce klesat. Což by znamenalo nižší příjmy a pokles dividendy. Zde jsem udělal propočet hodnoty podniku.

Nejprve jsem se snažil replikovat rok 2018 podle účetních závěrek, abych si ověřil, že rozumím základním číslům. A poté, co se mi to podařilo, jsem namodeloval následující roky – kapitálové výdaje a cena mědi. Vidíme, že už za rok 2020 by mohlo dojít k poklesu dividendy, pokud cena mědi zůstane na aktuálních 2,7. Vidíme 12 mld. USD a musíme přičíst hotovost: 1 mld. USD. a zohlednit zdanění (30%).

Pokud dojde k růstu cen, tak 20% nárůst ceny mědi znamená 1,3 mld. USD ročně navíc a tím pádem 60% nárůst současné hodnoty podniku. V tomto scénáři by SCCO nemuselo snižovat dividendu. Vše tedy závisí na kolísajících cenách mědi. Je velká šance, že v průběhu dalších 5 let se ceny mědi dostanou pod 3 USD.

Aktuální tržní kapitalizace je 31 mld. USD. Tedy návratnost 5 % při ceně mědi 2,7 a návratnost 8-9 % při ceně mědi 3,2. Na podnik se opět podívám, pokud tržní kapitalizace klesne o třetinu, tj. na 20 mld. USD, tedy cena akcie 26 USD. A to se může přihodit. Cena kolísá nejen podle cen mědi, ale i podle vyplácené dividendy a také podle krátkodobých problémů. Např. v srpnu 2019 jim bylo pozastaveno povolení k výstavbě nového dolu Tia Maria v důsledků veřejných protestů, a cena akcie se snížila z 37 USD na 29 USD (o 22 % – přičemž Tia Maria by představovala pouze 15 % celkového objemu těžby – a toto bylo jen pozastavení, ne trvalé zrušení). Vláda poté své povolení obnovila a cena akcie vzrostla. Jsou to tedy různé krátkodobé problémy, kterých také můžeme využít.

SCCO přidám na seznam svých sledovaných podniků na Portálu, a pokud dojde k poklesu ceny akcie, znovu se na něj podívám (jestli jde o krátkodobé či dlouhodobé problémy), porovnám s ostatními investicemi, nejen investicemi do komodit, a budu zvažovat nákup. Aktuálně o SCCO vím to, co potřebuji.

Pokud chcete či přemýšlíte o takovém způsobu investování, kdy se detailně díváme na jednotlivé podniky, na sektory, navštivte můj Portál, který je navržený tak, abyste mohli investovat sami, právě na základě znalostí, které tam sdílím. Více o projektu Rozumný investor je zde.