5 pravidel úspěšné investice do ropy - Co je důležité u těžařů komodit

V tomto článku se podíváme na 5 důležitých věcí, které je třeba mít na paměti, pokud přemýšlíme o investicích podniků, které produkují ropu. Tyto principy lze vztáhnout na jakéhokoliv těžaře surovin/komodit, nejen pro investice do ropy.

Dlouhodobé investování je podle mě nejsnazší (a snad také jedinou) rozumnou cestou pro někoho, kdo se tímto nezabývá každý den, kdo nemá detailní znalosti o tom, co se právě děje, kdo je jednoduše běžným privátním investorem, normálním člověkem. Tyto principy tedy budou brány z perspektivy dlouhodobého investování na základě fundamentální analýzy – tedy zajímá nás skutečná hodnota podniku.

Nebude to vyčerpávající přehled, nicméně Vám to dá základní body, na které se dívat, abyste se lépe vyvarovali investičním chybám, a zvýšili tak svou dlouhodobou návratnost. V rámci naší exkurze budu zmiňovat některé podniky, které jste chtěli, abych analyzoval: bude mezi nimi Shell a Occidental Petroleum.

Odhady cen ropy a návratnost kapitálu

investice do ropy
shell

První věcí, kterou u investice do ropy skrze akcie zmíníme, jsou předpoklady výpočtů ziskovosti. Podívejte se, na základě jakých cen ropy management počítá očekávanou návratnost projektů a potažmo i ziskovost podniku. Předpoklad o ceně výstupu totiž zásadně ovlivňuje všechny výpočty. Zde máme příklad Shell, který počítá s cenou ropy 65 USD pro rok 2020 (toto je předpoklad z ledna 2020, můžete vidět na snímku vpravo nahoře) – a podle toho počítá svůj očekávaný zisk, v tomto případě volné cash flow. Mimo jiné vidíme, že Shell je hra zejména na konvenční ropu a plyn, tedy klasické ropné věže na pobřeží, které obecně mají nejnižší náklady těžby. Dále Deep Water, což je těžba v oceánu, obvykle výrazně nákladnější, a také zemní plyn, v případě Shellu jde o LNG.

investice do ropy
lukoil

Oproti tomu predikce ohledně ceny ropy jsou v ruském Lukoilu defenzivnější. Jejich základní scénář je 50 USD za barel ropy. Proto jejich kalkulace nabízejí vyšší bezpečí než v případě Shellu.

Znát kalkulované ceny není pochopitelně vše. Je dobré tušit, kde se mohou pohybovat skutečné ceny. Na to jsme se dívali také v tomto videu jako úvodu do tématu ropy. Z nákladové křivky jsme mohli vidět, že očekávaná cena může být někde okolo 60 USD za barel, nicméně to může být i daleko méně i daleko více. Cena ropy bude pravděpodobně velmi fluktuovat. Mohli jsme vidět, že ani jedna ze zmíněných firem nevzala při výpočtech do úvahy ceny ropy pod 40 USD za barel. To, co se před pár měsíci zdálo nereálné, se naplnilo. Jako investoři musíme být připraveni na vše.

Investice do ropy: Náklady těžby

investice do ropy
oxy

Druhou naší zastávkou jsou náklady těžby. Abychom odhadli, jak na tom bude naše investice při fluktuacích cen ropy, je nutné znát náklady. Např. tady na snímku máme náklady Occidental Petroleum (dostal jsem spoustu zpráv a komentářů – co říkám na Occidental – tak tady ho máme): provádí hedging cen tak, že cena ropy, při které se dostávají na nulu, je někde lehce nad 40 USD za barel. Tedy při ceně ropy kolem 30 USD je Occidental ve ztrátě, a pokud tyto nízké ceny přetrvají, tak bude muset zavřít nejnákladnější části výroby, případně celou výrobu. A investoři budou rapidně ztrácet.

occidental
ropa

Zde můžeme vidět na grafu ceny akcie, že po propadu cen ropy z 60 USD na 30 USD za barel se cena akcie propadla o 70 %, protože při těchto cenách je Occidental ve ztrátě. Na druhou stranu, pokud dojde k růstu cen ropy nad jejich náklady, cena akcie vystřelí nahoru. Occidental je tak z tohoto pohledu riskantní hrou na cenu ropy: vysoké riziko ztráty a vysoký možný zisk v případě růstu cen ropy. Tedy nic pro mě. Alternativou, kterou obvykle preferuji, je vybrat si producenta s velmi nízkými náklady těžby – ať už jde o ropu, měď či jakoukoliv jinou surovinu. Sice cena takové akcie tolik nevystřelí, pokud cena dané suroviny vzroste, ale mám takto jistotu, že podnik přežije prakticky jakékoliv ceny své produkce, a můžu tak v klidu spát. Třetí možností je investovat do velké známé společnosti, o které je téměř jisté, že tu bude i za 10, 15 let: nižší riziko a nízký výnos.

Délka zásob

rezervy shell

Třetím principem je pohled na výši zásob suroviny v zemi. Není jen důležité, za kolik těžař je schopen ropu ze země dostat, je také důležité, jak velké zásoby ropy vlastní. Tento snímek ukazuje, že Shell má zásoby ropy na dalších přibližně 8 let, což není mnoho. Toto znamená, že brzy bude motivován hledat další projekty, které nemusí být nejvýhodnější a může za ně zaplatit nepřiměřeně hodně, případně se může snažit expandovat někam úplně jinam, jen aby udržel růst a vysokou dividendu. Nízké zásoby tak představují potenciální velké riziko pro podnik. Budoucnost totiž není příliš jasná a naše potenciální investice do ropy je v ohrožení.

rezervy lukoil
investice do ropy

Na druhou stranu, např. Lukoil má rezervy ve výši 19 let těžby, což dává větší jistotu v tom, co tato společnost bude v budoucnosti dělat. Zásoby ropy jsou prakticky majetkem společnosti. Pokud tedy chceme jistotu, měli bychom se poohlížet po těch těžařích, kteří mají vysoké rezervy. Jak řekl Charlie Munger, partner Warrena Buffetta: neprodukovat nyní a těžit až budoucnosti, kdy bude cena ropy vysoká, může být to nejziskovější. Podnik takto může sedět na svých zásobách a mít jistotu do budoucna. Ropa totiž přes všechny eko trendy bude třeba i nadále.

Investice do ropy: Dluh

oxy

Dalším faktorem je dluh. Podnik může mít nízké náklady produkce, ale může ho tížit vysoký dluh, protože úroky z dluhu představují další náklady, které se nakonec přičítají k samotným nákladům produkce. K jistě zadluženějším podnikům patří opět Occidental. V roce 2019 koupili další ropnou firmu Anadarko za celkem 57 miliard dolarů, to je velikost celé transakce, přičemž tržní cena vlastního kapitálu byla 38 miliard dolarů. Zde také můžeme vidět, jak do Occidental investoval Buffett: pomohl s hotovostí a dostal za to preferenční akcie s dividendou 8 % ročně. Takto snížil své riziko oproti tomu, než mi běžní smrtelníci nakoupil kmenové akcie bez garantované dividendy. Je tedy rozdíl mezi tím, jak investoval Buffett a jak můžeme investovat my. Snažit se kopírovat známé investory, tak nemusí být vždy to nejlepší.

Management

Pátou věcí, kterou zde zmíníme a kterou je dobré sledovat, je kvalita managementu, protože management určuje směřování podniku. Je lepší koupit trochu dražší podnik s kvalitním managementem než levný podnik s nespolehlivým managementem. Opět tu máme jako příklad Occidental. Ne, že bych byl proti němu nějak vysazený, je to spíše tím, že mnoho z vás ho chtělo vidět ve videích. Akvizice Anadarka minulý rok je považována za kontroverzní. Occidental pravděpodobně v souboji s Chevronem zaplatil příliš, zavázal se Buffettovi k vyplácení 8 % ročně po následujících 10 let, tj. 80 % dluhu na úrocích. Velkým kritikem této akvizice je např. známý miliardář investor Carl Icahn, který prohlásil, že takto Occidental spálil 30 miliard, které patřily investorům. Po této akvizici snížil svůj podíl v Occidental. V posledních týdnech, poté co cena akcie spadla na třetinu, ovšem nakupoval akcie Occidental, s cílem na příští valné hromadě vyměnit celý management společnosti. Investiční perspektiva se tedy může rychle měnit, zvlášť pokud jste aktivistickým investorem, jako Carl Icahn. Opět, toto není můj styl investování.

Akvizice často neprobíhají tak hladce, očekávané synergie nejsou takové, jak management sliboval atd. Akvizice jsou pro management atraktivní, protože to vypadá jako že jejich podnik roste, přitom jen mohou nabírat příliš velké dluhy, což se v krizi zdaleka nemusí vyplatit, jak vidíme nyní.

Shrnutí

Toto byly některé základní věci, na které je dobré se dívat při dlouhodobém investování do těžařů komodit. Zde jsme se dívali konkrétně na ropu, tedy sledujte, na základě jakých předpokladů management počítá budoucí návratnost projektů, jaké má náklady těžby, jak velké vlastní zásoby v zemi, jak velký má dluh a jak kvalitní má management. Pokud chceme udělat opravdu detailní analýzu, na základě které můžeme učinit informované investiční rozhodnutí, je toho samozřejmě více. Detailní analýzy a další obsah sdílím na Portálu rozumného investora. Více o své investiční strategii jsem napsal zde.