Jak vytvořit investiční portfolio s výnosem 10+% | Diverzifikace a Ochrana před finanční krizí

V tomto článku popisuji základy tvorby portfolia tak, abychom za nízkého rizika dosáhli vysokého výnosu. Hodnotové investování toto dovoluje.

Prvním pravidlem by mělo být, že investujete peníze, které nebudete v následujících 5-10 letech potřebovat. Vyhnete se tím tak problémům s nutností prodávat, když jsou ceny nízko, což by byla permanentní ztráta vloženého kapitálu. Investování je vždy dlouhodobé.

Tvorba portfolia je dlouhodobá činnost

Lidé často chtějí vědět, kolik procent mají mít v akciích, dluhopisech, komoditách, zlatu, opcích, kolik v US akciích, rozvíjejících se trzích atd. Představují si, že pak během jednoho dne budou mít své portfolio. Takto se to nedělá 🙂 Tedy aspoň pokud chcete získat co nejvíc při přijatelném riziku.

Jaký je Vás požadovaný roční zisk?

První krok je jiný: určit si požadovaný roční zisk. Mít jasno o očekávaném zisku je při sestavování portfolia základní a stěžejní. Stačí Vám 3 % ročně po následujících 20-30 let? Pak index S&P 500 pokrývá Vaši potřebu. Jednoduše můžete zainvestovat do něj. Nebo Buffetova Berkshire Hathaway, kde pravděpodobně získáte zhruba dvakrát tolik. A to může být konec sestavování portfolia, pokud Vám takto nízký zisk stačí.

Ovšem pokud chcete 8, 10 či 15 % ročně, musíte na to sofistikovaněji. Základem je znalost toho, co zvažujete koupit: Jakou má tato potenciální investice roční návratnost? Pokud má určitá nemovitost na prodej či podnik aktuálně 6% návratnost a vy chcete 8% ročně, potřebujete, aby nákupní cena klesla o 25 %. Takže čekáte a pak nakoupíte, jakmile cena dosáhne Vašeho limitu. Kupujete, co je kvalitní, tj. jste si dostatečně jistí, že nepřijdete o své vložené peníze, a co je aktuálně levné.

Nečekejte, že strávíte pohledem na akcie 5 minut každý týden a budete schopni nalézat podniky s 8, 10 či 15% návratností a nízkým rizikem. Již Vám totiž ve většině případů nestačí nakupovat celý trh či různé indexy. Musíte se zaměřit na konkrétní podniky či jiná jednotlivá aktiva. To totiž vyžaduje energii, čas, znalosti a zkušenosti, které ovšem můžete čerpat od někoho jiného. Kupř. na svém Portálu sdílím analýzy takových podniků.

Přirozená diverzifikace

Pokud kupujete, co je aktuálně levné, během let se Vaše portfolio přirozeně diverzifikuje. V roce 2018 byly levné podniky v Brazílii (vlastnil jsem tam podnik, který jsem ani ne o rok později prodal se 100% ziskem), v roce 2019 je to Argentina, stále je levná Čína či Rusko. Aktuálně je levné jídlo a komodity.

Možná, že za dva roky budou levné americké podniky. Možná, že za dva roky budou levné automobilky a hotely. Využíváním iracionalit trhu postupně získáváte různá kvalitní aktiva za atraktivní cenu. A dosahujete přirozené diverzifikace.

Tvorba portfolia: Kolik různých aktiv je třeba?

Pokud budete mít v portfoliu např. 50 různých podniků, zaručujete si následující: 1) Bude pro Vás velmi těžké kontinuálně sledovat všechny podniky, 2) Váš výnos bude velmi pravděpodobně blízko průměrného výnosu na trhu – čím více akcií, tím se Vaše portfolio chová podobně jako trh.

Ovšem již od cca 6 podniků (které operují na různých trzích), fluktuace Vašeho portfolia je velmi blízko toho, co byste měli, kdybyste drželi celý trh (index).

Zdroj: ebrary

Pro mě je ideální držet cca 8-10 různých podniků, jsem ochoten počet snížit až na 6. Pokud jsem provedl důkladnou analýzu podniku, která mi trvala několik dní a čekal jsem tři roky sledováním podniku (čtením všech různých vydaných materiálů) a čekáním na pokles ceny, přičemž podnik přináší ziskovost 18 % ročně (to je třeba jeden podnik z pěti set), proč bych měl investovat jen 2 % portfolia? Takto bych se připravil o hodnotu své práce. S osmi podniky v portfoliu můžu investovat kolem 10 %. Chci být odměněn, pokud mám pravdu. A pokud se budu zcela mýlit a podnik zkrachuje, ztratím 10 % portfolia, což není zničující.

„Diverzifikace je ochrana proti nevědomosti. Nedává moc smysl, pokud víte, co děláte“ – W. Buffett

Samozřejmě, pokud nevíte, co kupujete, tak buď nekupujte, nebo nakupte celý trh (index) – maximální diverzifikace je ochrana před nevědomostí. A pak dostanete průměr trhu minus poplatky, které zaplatíte za správu takového fondu. Tvorba investičního portfolia je tak individuální záležitost.

Hotovost je králem ochrany před krizí

Pokud chcete své portfolio ochránit před finanční krizí a chcete to dělat jednoduše a zároveň chytře, zvažte následující:

1) Buďte si jistí, že Vaše podniky přežijí nepřízně ekonomického prostředí. To se často týká jejich dluhu, ale i sektoru, ve kterém operují. Např. aktuálně není příliš rozumné nakupovat automobilky, i když mnoho z nich nabízí 5% dividendu. K čemu je nám 5 % ročně, když za 3 roky podnik může vyhlásit bankrot?

2) Držte stranou hotovost. Pokud měsíčně posíláte do portfolia peníze (např. ze svého platu), můžete držet v hotovosti relativně méně než ten, kdo investuje fixní částku a pak už nepřidává. Pokud ceny Vašich vyhlédnutých podniků poklesnou, přirozeně budete nakupovat. Takto v krizi nakoupíte levně a zvýšíte tím svůj dlouhodobý zisk.

Seth Klarman, jeden z nejlepších investorů moderní éry, se ziskem 16 % ročně po 30 let, měl ve svém Baupost Group fondu před dotcom krizí 49 % aktiv v hotovosti.

tvorba portfolia
Zdroj: Baupost Group Shareholder Letters

Kolik procent portfolia držet tedy v hotovosti? Opět Vám zde pomůže Vaše požadovaná míra návratnosti. Pokud vyžadujete aspoň 8 % ročně a máte analyzovaných 20 kvalitních podniků, které mohou tuto návratnost mít, nenakupujete, dokud některý z nich není dostatečně levný na to, aby jste tuto návratnost dosáhli. Tedy přirozeně, pokud je trh nadhodnocený (příliš drahý), budete kupovat méně, než když je trh levný.

Ilustrativní příklad:

Pokud požadujete 8 % ročně a naleznete investice s 8% návratností, můžete držet 20 % v hotovosti. Pokud návratnost stoupne na 10 % ročně, podíl hotovosti snížíte na 15 %. Pokud uvidíte 12 % ročně, můžete mít v hotovosti jen 10 % a pokud naleznete 15 %, nemusíte mít žádnou hotovost. Záleží samozřejmě na Vaší schopnosti mít k dispozici kvalitní výzkum podniků či nemovitostí. Na svém Portálu zveřejňuji analýzy podniků, které mají potenciál na návratnost aspoň 15 % ročně. Takže také tohoto můžete využít při tvorbě svého portfolia.

hotovost jako ochrana před finanční krizí, rozumnyinvestor.cz
Ilustrativní příklad pro ukázku principu použití hotovosti k ochraně před finanční krizí.