Jak porazit trh: Ekonomická teorie vás činí chudými při investování

Ekonomie: V tomto článku se podíváme na ekonomickou teorii a její užitečnost v praxi, zejména co se týče investování.

Ekonomie: Teorie efektivního trhu nefunguje

Hypotéza efektivních trhů říká, že cena aktiv odráží všechny dostupné informace, a tedy že návratnost všech aktiv by měla být podobná, pokud vezmeme do úvahy rozdílnou rizikovost aktiv. Ať už tomuto věříme, či ne, důležité je uvědomit si, že toto je ekonomie, teorie, která je užitečná, nebo neužitečná, podle toho, jak s ní naložíme.

Neužitečná či přímo nebezpečná se tato teorie stává, pokud si ji někdo interpretuje jako důkaz toho, že nemá smysl snažit se porazit trh. Právě tento můstek mezi hypotézou (teorií) a praxí může být nebezpečný pro náš finanční život.

Octem této teorie je Eugene Fama, který v roce 2013 dostal Nobelovu cenu. A my můžeme E. Famovi poděkovat, protože takto zvýšil náš dlouhodobý zisk…

Jak to? Podívejme se, co na to říkají velikání investování a tradingu:

„Přirozeně medvědí služba studentům a naivním investičním profesionálům, kteří byli pohlceni Teorií efektivních trhů, nám výtečně posloužila. V jakémkoliv druhu soutěže – finančním, mentálním nebo fyzickém – je enormní výhodou mít protivníky, kteří byli naučeni, že nemá smysl se ani snažit.“ – Warren Buffett

„Všiml jsem si, že každý, kdo mi kdy řekl, že trhy jsou efektivní, je chudý.“ – Larry Hite (hedge fund manažer, otec systémového tradingu)

„Opravdu si myslím, že velká část moderní finanční teorie může být jen popsána jako nechutná.“ – Charlie Munger

Pokud tedy někdo věří, že tato jednoduchá hypotéza efektivního trhu přesně popisuje skutečnost, bude bezmyšlenkovitě nakupovat cokoliv, protože cena odráží kvalitu. A čím více lidí se takto chová, tím více příležitostí máme. Jeden z důležitých bodů je, že cena nemusí odrážet kvalitu.

investice do fondu
Za posledních 50 let výrazně přibylo investic do fondů. Lidé více a více nakupují cokoliv.

Další pohled ekonomie: Investiční trojúhelník

Podobně si ze školy pamatuji, že vysoký zisk přichází vždy s vysokým rizikem, což je jedním z důsledků přijetí teorie efektivního trhu. Často je toto dáno do souvislosti v rámci tzv. investičního trojúhelníku.

pohled ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie
ministerstvo financí
investiční trojúhelník
Informace z webu Ministerstva financí. Zdroj.

Toto je materiál z ministerstva financí. Jsme tak vzděláváni, že nemůžeme mít vysoký výnos a nízké riziko zároveň. A toto není pravda.

Navíc, nízká likvidita je pro většinu lidí dobrá věc. Pokud by jejich nejlepší aktiva měla vysokou likviditu, možná by se jich při náznaku nějakých obtíží zbavili. Navíc, proč bychom se měli zbavovat aktiva, ze kterého máme měsíční či roční příjem?

Tedy, pokud chceme být úspěšní, musíme rozlišovat mezi teorií a skutečností. Hypotézu efektivních trhů tak můžeme přenechat těm, kteří si přejí zůstat chudí. Pojďme se podívat na doklady nefunkčnosti této hypotézy.

Příklady selhání teorie efektivního trhu

Apple

A nemusíme chodit daleko, k nějaké obskurní akcii, abychom našli zajímavé vývoje cen. Jedna z největších firem světa Apple zaznamenala růst ceny své akcie o 81 % za posledních 11 měsíců. Negativní sentiment byl totiž vystřídán euforií z dalšího růstu trhu.

apple pokles cen
Cena akcie Apple.

Přitom Apple je přibližně ten stejný podnik jako před rokem. Není to tak, že by nyní Apple byl o 81 % lepší. Navzdory kolísání ceny akcie čistý zisk Applu dlouhodobě roste.

Navíc, pokud někdo „čeká“ na krizi, tak např. ke konci roku 2018 měl příležitost. Mnoho podniků pokleslo o 30 % i více (Apple poklesl o třetinu). Nenechejme se tak zlákat iluzí čekání na „správnou“ chvíli. Akcie rostou a klesají neustále, pokud se zaměřujeme na individuální tituly.

apple zisk
apple investice
Zdroj: statista.

Gazprom

Příklad Gazpromu je také velmi zajímavý. Gazprom byl za posledních 10 let nejlevnějším podnikem na světě, naprostá většina investorů nevěřila, že z investic do státem drženého Gazpromu bude mít něco víc než současnou, celkem nízkou, dividendu. Ovšem za posledního půl roku se cena akcie téměř zdvojnásobila. Co se přihodilo?

Gazprom zdvojnásobil svou dividendu. Podívejme se na celý proces. Pokud byste Gazprom analyzovali do hloubky, zjistili byste první indikace znatelného zvýšení dividend již v listopadu 2018. V prosinci 2018 bylo možné Gazprom nakoupit dokonce za 3,3 EUR. Málokdo o plánovaném zvýšení věděl a mnoho těch, kteří věděli, stejně nevěřili, že tyto peníze opravdu půjdou akcionářům.

V květnu 2019 došlo k oficiálnímu vyhlášení návrhu pro zvýšení dividendy na dvojnásobek. Cena akcie povyskočila na 5,6 EUR. Nicméně i v této době byla dividenda kolem 9 %, což nebylo vůbec špatné. Negativní sentiment totiž stále dominoval. A také dnes nemusí být Gazprom špatným nákupem: získáváte 7% dividendu a růst dividendy do budoucna s tím, jak Gazprom bude dosahovat svého cíle vyplácet 50 % čistého zisku na dividendách – tedy zhruba dvojnásobek současné dividendy.

Selhání teorie v praxi

Tato základní ekonomická teorie, která je tedy standardní součástí školního vzdělávání tak ponechává stranou, že jsme lidé – děláme chyby, podléháme emocím a máme tendenci preferovat spotřebu v současnosti před spotřebou v budoucnosti. Ekonomické teorie mají své místo, ale neměli bychom se jimi nechat svázat. Neměli bychom je vyměnit za selský rozum. Ekonomie je tak často dobrý sluha, ale špatný pán.

Čemu tedy můžeme věřit, pokud ne ekonomii?

Selskému/zdravému rozumu. Díváme se, co ve skutečnosti nakupujeme. A nakupujeme to, co má skutečnou hodnotu a co nám přináší dlouhodobý výnos.

„Investoři věří, že v dlouhém období ceny cenných papírů mají tendenci odrážet vývoj týkající se daného podniku.“ – Seth Klarman

Tento citát Klarmana dokládá, čemu ve skutečnosti v dlouhém období můžeme věřit, a to je skutečný stav podniku, tedy jeho schopnost generovat hotovost pro akcionáře. Podívejme se např. na ČEZ.

čez akcie
čez cena
čez
Čistý zisk ČEZu (nahoře) je krásně korelovaný s cenou akcie ČEZu (dole).

Tedy pokud víme, jak se podniku aktuálně daří a kam pravděpodobně směřuje, můžeme vydělat.

Porazit trh nyní nemusí být těžké

V roce 1980 to bylo těžké, protože PE bylo 7, což je 14% roční návratnost. Nyní je to 3-5 % roční návratnost. K poražení trhu tak stačí podniky s návratností nad 5 %. Jako je např. Gazprom.

jak porazit trh
ekonomie
V roce 1980 byl P/E poměr 7, indikující 14% budoucí návratnost.

S tím, jak přibývá fondových investorů, ubývá hodnotových investorů. Lze tak nacházet kvalitní podniky za velmi dobré ceny. Za posledních 10 let fungovala strategie bezmyšlenkovitého nakupování všeho. Tak to ale nebude trvat věčně. Navíc, soukromý investor má v rukávu několik klíčových výhod.

„Kdo plave nahý odhalíte jen když vlna opadává.“ – Warren Buffett

Tedy je možné se zároveň chránit a dosahovat vysokého zisku a nechat ekonomii ekonomům. Investování do aktiv, které neztratí svou hodnotu, pokud přijde jakákoliv krize. A o tomto způsobu investování je můj Portál. Nízké riziko ve skutečnosti znamená dlouhodobá vysoká výnosnost, protože se tak chráníme před permanentní ztrátou vloženého kapitálu, a volatilitu přijímáme jako příležitost nakupovat levně a prodávat draze. Ekonomie je něco, čeho můžeme využívat, ale neměli bychom opouštět zdravý rozum.