Jak bych investoval 200 000 Kč

Abychom to udělali konkrétní, dejme tomu, že mám k dispozici 200 tisíc, právě teď. Mohl bych ještě předpokládat, že měsíčně spořím tisícovku či dvě a tyto peníze přidávám ke svým investicím, což nemusí být vůbec špatný nápad, ale zůstaňme s tímto jednoduchým příkladem, že mám 200 tisíc, či 7,5 tisíce EUR, na účtu a přemýšlím, co s nimi, tedy jak na investování malých částek. Také předpokládám, že se chci učit, že mě investování zajímá a že se chci zlepšovat. Pokud by mě investování nezajímalo, stačilo by najít si např. nějaký podílový fond, na principy výběru fondu jsme se dívali ve videu o kapitole z knihy Inteligentní investor (odkaz v popisu), jednoduše bych tam peníze vložil a nechal bych je tam, protože bych nemusel ztrácet energii snahou investovat inteligentně.

jak investovat 200 tisíc
Zdroj: Gazprom.

Podívejme se na principy, které jsou podle mě nejdůležitější a pak to vše propojíme dohromady. Pro investování malých částek i těch větších, při kterém chci akumulovat nejen peníze, ale i své znalosti:

Prvním důležitým principem je nakupovat to, co znám, tedy vkládat peníze do aktiv, kde vím, odkud se bere jejich hodnota, vědět, co kupuji. Tedy, pokud se vyznám v umění, možná budu schopen posoudit hodnotu určitého díla: malby či třeba sochy. Pokud jsem např. realitní agent, možná pro mě bude dávat smysl investice do bytu, který je blízko univerzity, který vím, že pronajmu. Pro toto video ovšem zůstaňme u investování do podniků, do akcií, protože tam se nejvíce vyznám a o tom je také tento youtube kanál a Portál rozumného investora, kde členové vidí mé analýzy i konkrétní investice. Tedy první požadavek je, abych znal určitý podnik: jak funguje a jak generuje hodnotu pro vlastníky. Některé podniky jsou komplikované a jiné celkem jednoduché. Pro příklad si vezmeme např. ruský Gazprom. Zvolil jsem Gazprom, protože abychom se něco skutečně naučili, tak je podle mě užitečné rozebírat jeden podnik pravidelně a Gazprom jsme tu již na kanále měli, je to lepší než skákat mezi různými akciemi. Přestože Gazprom je komplexní spletenec desítek společností, základní myšlenka je jednoduchá: Gazprom vlastní 16 % světových zásob zemního plynu a díky své infrastruktuře plynovodů vedoucího do Evropy a do Číny je prakticky nejlevnějším dodavatelem zemního plynu v těchto oblastech. Zisk, a tedy hodnota pro akcionáře, tedy spočívá rozdílu mezi prodejní cenou a náklady na těžbu, vynásobeno vytěženým objemem plynu. Gazprom vyplácí dividendy, takže znatelnou část těchto zisků budu dostávat formou dividend. To vypadá, jako že by zde mohla být hodnota. Samozřejmě bychom měli také prozkoumat finanční pozici podniku: Gazprom má relativně nízký dluh, takže toto vypadá v pořádku. Toto je tedy první krok: najít si aktivum, o kterém vím, jak generuje hodnotu, nebo jak může generovat hodnotu. Protože pokud koupím něco, čemu nerozumím, tak i když to později prodám za dvojnásobek, příliš se toho nenaučím.

Investiční teze. Druhý krok představuje má investiční teze. Tedy proč by měla růst hodnota tohoto podniku. Investiční teze v případě Gazpromu může být následující: dlouhodobě by měla růst poptávka po zemním plynu, protože jeho spalování je ekologičtější než spalování uhlí či ropy, navíc s tím, jak rostou obnovitelné zdroje jako zdroj elektřiny, je třeba více elektráren, které lze jednoduše zapnout a vypnout a navíc jsou relativně ekologicky přijatelné, což splňuje opět zemní plyn. Zde máme na grafu růst podílu zemního plynu na energetickém mixu různých regionů: je vidět zejména očekávaný rapidní růst v Asii, včetně Číny jako nejrychleji rostoucího konzumenta plynu. Podíl spotřeby v Evropě má také růst. Tedy máme tu dlouhodobý pozitivní trend v poptávce, tedy cena zemního plynu by mohla dlouhodobě růst, a tedy i zisky Gazpromu by mohly dlouhodobě růst.

jak na investování malých částek

Rizika. Jistě bychom měli prozkoumat rizika, to je třetí krok. V případě Gazpromu může jít o politické prostředí v Rusku, ruský stát je většinovým vlastníkem Gazpromu, což přináší rizika i výhody. Rizika v tom, že Gazprom je takto kontrolován ruským prezidentem a výhody v tom, že ruský prezident má rád dividendy. Dalšími riziky jsou sankce ze strany USA, EU, problémy při výstavbě plynovodů. Pokud se podíváme po světě, tak zemní plyn vedený plynovody soutěží s LNG, kde např. Katar má velmi velmi nízké náklady těžby, a tedy pokud se rozhodne ve velkém produkovat, bude to vytvářet tlak na pokles ceny atd. A pokud dojde k přebytku LNG, tak jak se to stalo tento rok, LNG bude prodávané pod cenou, a tedy levněji také než produkce Gazpromu.

Dejme tomu, že se mi Gazprom líbí jako možná investice na investování malých částek. Samozřejmě musím spočítat odhad návratnosti. Na základě své investiční teze si propočítám očekávanou návratnost, v případě Gazpromu např. sečtu očekávanou dividendu a růst zisku podniku. Gazprom se mi líbí na dlouhodobé držení, a tak používám tento postup. Dejme tomu, že se dostanu k tomu, že při průměrných cenách zemního plynu bych aktuálně získal velmi konzervativním odhadem 0,75 dolaru na dividendě a že Gazprom bude růst o 3 % ročně, tedy i zisk bude růst o 3 % ročně. Aktuální cena akcie je 5 dolarů, což mi dává průměrnou očekávanou dividendovou návratnost 15 % (jednoduše 0,75 děleno 5) a přičtu růst o 3 %, tedy dostávám 18 % ročně. Pokud mám nízké míry růstu, tak to můžu takto jednoduše sečíst. Toto porovnám s mou požadovanou návratností, která je pro mě osobně 15 % ročně, tedy 18 je více než 15, a tedy investuji.

investování malých částek

Když jsem se rozhodl, že Gazprom je podnik, kterých chci vlastnit, kolik bych měl nakoupit? To je také důležité. Tím, že investice do Gazpromu, jako v podstatě do každého jiného podniku, není prostá rizik, zvolím si diverzifikaci, tedy nebudu nakupovat pouze jeden podnik, protože vždy se může přihodit něco nečekaného či nepravděpodobného. Pro mě osobně stačí pro diverzifikaci držet 8 pozic, protože čím lépe si podniky prověřím, tím méně musím diverzifikovat. Jak říká Buffett: diverzifikace je ochranou proti nevědomosti. Pokud si nejste úplně jistí, co děláte, dává smysl mít více pozic, z více podniků se více naučíte. Ale jen tolik, abyste zvládali je sledovat. Nemá smysl mít 50 různých akcií, zvlášť pokud máte 200 tisíc na investice. Pozice by měla být dostatečně velká, aby Vás nezničily poplatky za obchody. Zpátky k mému přístupu: Osmina z 200 tisíc je 25 tisíc, tedy 25 tisíc bych investoval do Gazpromu, tedy koupil bych 225 akcií za cenu 5 dolarů, a pokračoval bych v hledání dalšího podniku s očekávanou návratností více než 15 %. Požadovaná návratnost je čistě osobní záležitost. Možná Vám bude stačit 7 % ročně, možná 10 % – pak pro Vás bude jednodušší nacházet investiční příležitosti. V klidu tedy budu čekat, až najdu vhodnou investici: budu tedy čekat se 175 tisíci v hotovosti. Jak dlouho jsem ochoten čekat? Měsíc není žádná doba. Klidně jsem ochoten čekat rok i dva. Také pokud rozložím své investice v čase, snížím riziko, že investuji své peníze ve špatnou chvíli, tedy v době, kdy je trh nahoře. Tedy i investování malých částek může být bezpečné.

Jako investor řídím dvě věci: danou pozici a také celé portfolio. Co udělám, pokud cena Gazpromu klesne? Záleží o kolik. Pokud klesne do 20 %, neudělám nic, protože to se u jednotlivých titulů děje velmi často. Pokud ovšem klesne např. o 30 %, např. na 3,5 dolaru, podívám se proč, a pokud půjde o nějaký krátkodobý problém: jako nízké ceny zemního plynu, havárie plynovodu či sankce USA, přikoupím: investuji dalších 20 až 25 tisíc. Nákup při nižší ceně s sebou nese nižší riziko, pokud tedy Gazprom nezbankrotuje. V tomto případě bych tedy neměl v portfoliu 8 podniků, ale jen 7, kde Gazprom by byl největší pozicí. Možná bych dokonce stabilně držel 25 tisíc v hotovosti, abych měl prostor na přikoupení, a tedy bych měl dlouhodobě jen 6 pozic. Samozřejmě dividendy z Gazpromu budu postupně reinvestovat dále.

Co udělám, pokud cena akcie vzroste? Pokud vzroste dejme tomu do 50 %, neudělám pravděpodobně nic, jen pokud bych měl najednou např. 30 % portfolia v Gazpromu, můžu část prodat, protože mít velkou část portfolia v jednom podniku může být riskantní. Pokud cena vzroste o např. 100 %, tak už to začíná být zajímavější: to bych klidně polovinu či celou pozici prodal, opět záleží na situaci. Při růstu ceny totiž nejen roste zastoupení podniku v portfoliu, ale i klesá má očekávaná návratnost: z 18 % se stane 9 %. Tedy možná bych část prodal. A peníze opět investovat do nějaké aktuální příležitosti. Záleží také na alternativních investicích. Také záleží na tom, proč jsem podnik koupil: pokud má investiční teze byla, že ceny zemního plynu dříve či později porostou a Gazprom bude zvyšovat dividendy, můžu se podívat, zda nejsem na možném vrcholu cen zemního plynu, to by má investiční teze byla naplněna a já bych prodal. Tedy zde opět vidíme, proč je důležité vědět, proč jsme investovali, protože pak se lépe můžeme rozhodovat, kdy prodat.

Takto bych řídil své portfolio 200 tisíc. Pokud nemáte velké částky a chcete se učit investovat, podle mě je důležitější aspekt učení se, protože dříve či později patrně budete mít více a pak už budete vědět, co dělat. Podle mě je teoretické investování limitované, protože pokud nemáme své peníze na stole, nezapojujeme své emoce. Tedy doporučil bych začít co nejdřív a nespěchat a učit se. Čím dříve začneme, tím více budeme moci využít efektu složeného úročení. Je celkem jedno, jestli nakoupím 100 akcií nebo 10 000: má příležitost učit se bude stejná a investování malých částek mě nemusí omezovat.

Pokud chcete investovat, učit se, jak inteligentně investovat, a tak akumulovat nejen své peníze, ale i znalosti, odebírejte tento kanál a navštivte Portál rozumného investora, kde sdílím své analýzy, rozbory podniků i sektorů, díky kterým se můžete jednodušeji učit, protože obzvláště začátek při investování bývá velmi těžký: těch informací a schopnosti na zvládnutí je často příliš. Tedy jsem tu proto, abyste svou cestu měli co nejvíce ulehčenou.