Dobrý den, v desáté kapitole knihy Inteligentní investor se podíváme Grahamovou perspektivou na různé poradce při investování, na investiční poradenství. Graham ihned na začátku uvádí, že rozhodování o investování do akcií, dluhopisů atd. je přirozeně téměř vždy založené na nějaké radě od ostatních. Většina lidí, kteří chtějí investovat, jsou amatéři, a tak přirozeně cítí, že na tom budou lépe, pokud využijí radu profesionála.

Kniha Inteligentní investor (10) - Finanční a investiční poradenství (jak vybrat a kde si dát pozor)

Spolu se podíváme na to, co Graham říká o poradenských společnostech a bankách, finančních službách, brokerech a také na kategorii ostatních rad. Toto video Vám pomůže utřídit si představu, co můžete čekat od těchto poradců, a na co si dát pozor. Podívejme se tedy na finanční a investiční poradenství.

Pokud se svými prostředky navštívíme poradenskou firmu či banku, měli bychom očekávat, a dokonce i vyhledávat konzervativní přístup: zaměření těchto služeb je zejména na uchování kapitálu a také přijatelné úrovně zhodnocení. Tedy po započtení poplatků bychom měli očekávat návratnost nanejvýš na úrovni trhu. Společnost pro investiční poradenství by měla být transparentní ohledně toho, kam jsou peníze alokovány a jak vysoké jsou poplatky. Grahama uvádí, že snad hlavní přínos těchto služeb investičního poradenství je ochrana investora před chybami. Za doby Grahama tyto společnosti investovali do těch největších a nejkvalitnějších podniků a do jejich dluhopisů. Lze říct, že v poslední době se strategie ochrany lehce změnila, kdy dnes tyto společnosti a fondy ochraňují skrze obrovskou diverzifikaci. Tyto služby mohou mít pro amatéra smysl, protože ho nejen ochrání před chybami, ale mu také např. umožní pravidelně si spořit, z čehož bude dlouhodobě profitovat.

Na co bychom si měli dát pozor. Pokud Vám investiční poradce přislibuje poražení trhu, pokud odvádí pozornost od poplatků. A také používá slova jako: bez rizika, věřte mi, příležitost jednou za život, opční strategie, bude vám líto, pokud…, obchodování s komoditami, měsíční zisky, toto nikdo jiný neumí atd. Tento seznam slov mi přijde celkem trefný a jeho zdrojem je komentář k této kapitole, který je také v knize.

investicni poradenstvi

Zatímco poradenské společnosti a banky slouží zejména těm, kteří nechtějí investováním ztrácet čas a energii, různé finanční služby jsou zaměřené na investory, kteří spravují peníze své, nebo někoho dalšího. Tyto služby mohou mít formu pravidelných publikací obsahujících analýzy různých oblastí či jednotlivých titulů. Příkladem může být analýza kredit ratingu od Moody’s, která kompiluje hromady statistických dat do nějaké přehledné podoby. Tyto publikace také často obsahují doporučení ohledně co koupit a co prodat. Co je poněkud úsměvné a také důležité si uvědomit je, že tyto služby často používají slovník, aby ochránily svá vyjádření, aby nedošlo k situaci, kdy lze doložit, že se zcela mýlily. Graham je vůči těmto službám skeptický: lidé chtějí, aby jim ostatní říkali, co mají koupit, a tak kde je poptávka, tam je nabídka. Zároveň uvádí, že tyto poskytované informace mohou pomáhat v kritickém myšlení jednotlivce.

Příjemci finančních služeb očekávají autoritativnost těchto dokumentů, podle Graham by měli vyhledávat publikace, za kterými stojí expertíza na určitou oblast či konkrétní titul, a tato expertíza by měla být založená na dlouhodobém studiu daného podniku či segmentu. Graham je opět konzervativní a skeptický k mnoha vyjádřením v těchto dokumentech. Měli bychom si dát pozor zejména na snahu predikovat ceny, na technický přístup k oceňování, tedy přístup, kdy provádíme analýzu grafu ceny cenného papíru (podle Grahama je tento přístup spekulativní), dále pozor na různá doporučení ke koupi či k prodeji, pozor na převládající krátkodobé zaměření analýz, kdy analytiky zajímá následující čtvrtletí, nanejvýš následující rok, a také dnes velmi časté nastavování cílové ceny na základě aktuální ceny titulu. Na to jsme se také trochu dívali: nikdo tzv. seriózní by si nedovolil nastavit cenu akcie na 2000 dolarů, pokud by aktuální cena byla pouze 100 dolarů. Graham kritizuje, že analýzy jsou založené titul by měl být nakoupen, pokud jsou krátkodobé vyhlídky příznivé, a prodán, pokud jsou nepříznivé: bez ohledu na aktuální cenu. Toto je podle něj velmi povrchní a tento přístup zabraňuje kvalitnímu pohledu na daný titul, který by měl být na základě ceny a také dlouhodobé schopnosti generovat zisk.

Pokud jde o rady brokerů, někteří se omezili na pouhé provádění transakcí svých klientů, případně rozesílání nějakých finančních informací a analýz a publikování svých názorů. Tedy teoreticky jsou oproštěni od zodpovědnosti za zisky či ztráty svých klientů. Jde zde ovšem základní střet zájmů: broker vydělává na poplatcích, tedy ti, kteří obchodují nejvíce jsou pro brokera nejziskovější a tito často chtějí spekulativní rady a různé nápady, tak pokud se broker vydá cestou maximalizace takového příjmu, jeho reklamy či další promoční akce budou směřovat k propagaci tradingu či přímo spekulace. Tedy pozor na přirozený střet zájmů.

Za sebe ještě dodám, že z mého pohledu je stěžejní, zda ten, kdo nám radí, má v tom, do čeho radí investovat, své peníze. Toto není důkaz, že jde o dobrou investici, nicméně je to aspoň indikace upřímnosti. Toto lze aplikovat při výběru fondu, pokud chceme investovat do fondu: vybrat si ten, ve kterém má své peníze i management, protože jinak automaticky dochází ke střetu zájmů: jako v případě brokerů: pokud management není zainvestovaný s Vámi, je motivován spíše navyšovat poplatky za správu, často skrze snahu maximalizovat objem spravovaných prostředků, což pro Vás jako investovat nemusí být to, co chcete.

Stěžejní otázka na závěr je, jestli potřebujete investičního či finančního poradce. Pokud jste například dosáhli velkých ztrát při investování, pokud nezvládáte svůj rozpočet (své dluhy platíte pozdě, přerůstají Vám přes hlavu…), pokud je Vaše portfolio chaotické (např. obsahuje 50 akcií, ze kterých 40 jste přidali jen proto, že jste o nich četli na internetu, a většina z nich je horký tech bez zisků, pokud jste nakoupili 5 různých Tech ETF a myslíte si, že jste diverzifikovaní…), nebo pokud chcete pomoci s transformací / přechodem ve své kariéře např. do důchodu. Také pokud nad investováním nechcete přemýšlet a nechcete se učit. To mohou být dobré případy pro kontaktování investičního poradce. Poradce Vám neporadí, jak dosáhnout lepších výsledků než trh, spíše Vám pomůže se vyhnout zásadním chybám. Spíše než řídit Vaše investice bude řídit Vás, abyste nebyli svým největším nepřítelem.

Více o investicích do fondů jsme rozebírali v předešlé kapitole knihy Inteligentní investor.