Pasivní investování znamená zejména investování do ETF a podílových fondů, tedy způsob ukládání kapitálu, při kterém nepřemýšlíme. Oproti tomu je aktivní investování, které je založené na vědomém opakovaném výběru aktiva, do kterého vkládáme své peníze. Pasivní investování může vést k pasivnímu příjmu.

U pasivního přístupu obvykle každý měsíc posíláme část své výplaty a peníze se nám automaticky či s minimální snahou investují. Podíváme se nejprve na historii a současný stav pasivního investování, poté se podíváme jak na pasivní příjem a některé principy a tipy pro úspěšné pasivní investování a na konci si řekneme, co dělat, pokud chceme být lepší než průměrný pasivní investor.

Historie a trend pasivního investování

V posledních 20 letech proběhla revoluce pasivního investování: ETF poskytly příležitost investovat do více akcií najednou, aniž bychom museli platit poplatky ve výši jednotek procent. Pokud totiž nevím, jaký podnik je dobrý a jaký ne, jednoduše je nakoupím všechny – celý trh nebo sektor – tím získám ty dobré i špatné a mé výnosy budou na úrovni trhu mínus poplatky, které zaplatím za správu těchto ETF. ETF nemá žádnou sofistikovanou investiční strategii, čímž dosahuje nízkých nákladů na správu a právě díky nízký poplatkům získáváme výkonnost na úrovni trhu. Snad nejpopulárnější je tedy pasivní investování do pasivních fondů.

vývoj pasivního investování
Boom pasivního investování, dnes jsou pasivně spravovaná aktiva více než třetina celého trhu.
poplatky u ETF, jak na pasivní příjem
Vanguard S&P 500 ETF má roční náklady jen 0,03 %. Zdroj: Vanguard.

A právě toto nízkonákladové investování fungovalo velmi dobře. Pasivní investování dokonce za posledních 20 let v průměru poskytlo vyšší návratnost než aktivní investování.

pasivně spravované fondy vydělaly více než aktivní
Aktivně spravované fondy v průměru poskytly nižší návratnost než ty pasivní.

Právě poplatky za správu fondu ukrajují výkon, obzvlášť pokud za to nedostáváme žádnou přidanou hodnotu.

růst trhu za posledních 27 let, zdroj pasivního příjmu
S&P 500 za posleních 27 let vzrostl 7krát. To je téměř zdvojnásobení každých 10 let (7,5% ročně).

Vede pasivní investování k vysokému pasivnímu příjmu?

Pasivní investování tedy vypadá skvěle. Nemusím nad tím přemýšlet na získávám 7 % ročně. Nicméně, to, co proběhlo za posledních 20 let, se nemusí opakovat během následujících 20 let. Podívejme se, co určuje dlouhodobou návratnost akcií. Cena akcie je totiž v dlouhém období (10-15-20 let) korelována s výkonností (ziskem) podniku. Tento výpočet přisliboval v roce 1993 dlouhodobou návratnost 6,25 %, zatímco skutečná návratnost byla 7,5 % – to není úplně mimo.

jak na vysoký pasivní příjem
Aktuální CAPE ratio slibuje téměr poloviční budoucí návratnost než v roce 1993.

Nemusíme se ovšem dívat na předražený americký trh. Tato analýza od Star Capital z konce roku 2018 nám ukazuje, že pokud se podíváme po celém světě, můžeme nalézt vyšší návratnost než v USA.

světové regiony a jejich návratnost
Zdroj: Star Capital.

Jak na pasivní příjem: Co když mi stačí 5 % ročně?

Takto si můžete najít dejme tomu 5 ETF: Americký trh, Čínu, Rusko… A do nich pravidelně vkládat peníze a budete tak využívat průměrného růstu světové ekonomiky o 3 % ročně.

Princip 1: Využít růstu světové ekonomiky. Proto je vhodné diverzifikovat na rozvíjející se trhy – chart regionů, ale vybrat si vždy homogenní trh. Na tento aspekt a další principy jsme procházeli v článcích o ETF. Takto můžeme dost dobře získat 5 % ročně během následujících 20-30 let.

Princip 2: Pravidelnost. Důležitá je pravidelnost – právě vklady během poklesu (při krizi) nám poskytnou největší návratnost. Pokud totiž budeme vkládat své peníze podle svého cítění, velmi pravděpodobně budeme vkládat peníze, když trh bude nahoře a budeme peníze vybírat nebo neinvestovat při propadu trhu. Je to těžké psychicky, ovšem jen tento způsob nám zajistí dlouhodobé pozitivní zisky. Pokud budeme „přemýšlet,“ pak dopadneme jako průměrný investor nebo ještě hůře (graf průměrného investora).

Za posledních 20 let průměrný investor nezdolal ani inflaci.

Příklad teď a při poklesu S&P 500 o 50 % – jaká je má očekávaná návratnost z těchto dvou vkladů.

Háček je v tom, že za posledních 30 let klesaly úrokové míry. Znamená to, že pokud budou úrokové míry růst (při nízké inflaci), tak se ceny akcií mohou propadat. Kdo nevidí ten vztah, ať se podívá ještě jednou. Může se tak stát, že návratnost během následujících 15 či 20 let bude nulová. Riziko, se kterým je třeba počítat.

riziko úrokových měr, jak na pasivní příjem
Rizikem dnešního pasivního investování je růst úrokových měr v budoucnu.

Toto riziko můžeme vidět na následujícím grafu:

riziko nulových výnosů, jak na pasivní příjem
V historii došlo i ke 25 letům bez pozitivního pasivního příjmu.

Tedy při takovém pasivním investování – diverzifikace po celém světě – budou výnosy během následujících 20-30 let cca 5 %, nicméně musíme počítat s tím, že mohou být i nulové.

Princip 3: Dlouhodobost. Toto je investování na 15 a více let. Čím menší máme návratnost, tím delší musíme mít investiční horizont. Pokud totiž dojde k propadu trhu, bude nám tak trvat déle dosáhnout celkové uspokojivé návratnosti.

Další riziko tkví v chování většiny investorů – mají strach, že zmeškají růst trhu. A tak růst vede k dalšímu růstu, optimismus k dalšímu optimismu – pokud se vše zlomí, a je to spíše otázka času než otázka, jestli se tak stane, nebo ne, spousta investorů bude tato ETF prodávat a trhy mohou klesat nejen o 50, ale i 60,70,80 %.

Co když chci více: Jak na vyšší pasivní příjem?

Jak na to? Musíme si více vybírat. Podstatou je nalézat skutečnou (vysokou) hodnotu za nízkou cenu (to je princip ať už investujeme do čehokoliv: podniků, domů, pozemků). Soustředím se na zisk podniku, lépe řečeno, hotovost, kterou generuje, protože to je má odměna jako vlastníka podniku. Vysoký zisk podniku se dříve nebo později projeví na vysoké ceně akcie. A mezitím si užívám dividendy.

A to často obsahuje nakupování toho, co aktuálně není populární. Např. při poklesu trhu v Argentině po posledních primárních prezidentských volbách, kdy trh poklesl o 50 %, jsem výrazně přikoupil podnik, který jsem tam vlastnil, a nyní po uklidnění celého sentimentu okolo Argentiny jsem již 60 % v plusu a to během několika měsíců. Samozřejmě jsem měl dopředu zpracovanou analýzu podniku a věděl jsem, co kupuji.

jak na pasivní příjem, pokles v Argentině
Rychlý pokles Argentinských akcií v roce 2019.

Nebo jsem nakupoval také v Rusku, kde jsem na své investici Gazpromu, který jsem nakoupil na jaře 2019 a který jsem rozebíral zde na kanálu, již 33 % v plusu. V různých chvílích jsou nepopulární různé trhy či různé investice a právě toho s radostí využívám. Je to ovšem založené na mé znalosti toho, co je kvalitní a jaké je mé skutečné riziko. A takto v průběhu času dosáhnu přirozené diverzifikace. Kupovat kvalitu při negativním sentimentu je velkou zbraní rozumného investora.

Co zabírá nejvíce času, je právě nalézání příležitostí: procházení stovek a tisíců možných investicí – akcií, dluhopisů atd. A pro normálního člověka, který má svou práci, je to jednoduše příliš. A právě zde nabízím pomoc. Je to tento kanál, kde diskutujeme správné mentální nastavení investora a občas také nějaký konkrétní zajímavý podnik. A co více, na svém Portálu zveřejňuji vybrané analýzy opravdu těch nejlepších podniků, které mám k dispozici, a také své portfolio, kde mám podniky s limitovaným rizikem a očekávanou návratností nejméně 15 % ročně. Vidíte tak, co vlastním, co přikupuji, co prodávám atd. A protože jsem dlouhodobý investor, tak provádím nula až dva obchody měsíčně. Něco, co může normální člověk zvládnout, pokud chce.