V tomto článku chci sdílet pár myšlenek ohledně nakupování akcií, protože to, za kolik nakoupíme, později přímo ovlivní náš realizovaný zisk, naši dlouhodobou návratnost, a tedy i dosažení našeho finančního cíle. Budeme se o tom, jak nakupovat akcie, bavit v kontextu reálného trhu, kde se ceny mění prakticky každou sekundu a trh je otevřený 5 dní v týdnu, což mnoha investorům působí stres a neklidný spánek. Tedy také se budeme bavit o tom, jak investovat a být přitom v klidu.

Akcie: Proč může být výhodné akceptovat vyšší cenu

Pokud investujeme a nespekulujeme, našemu nákupu daného cenného papíru, akcie, musí předcházet odhad hodnoty dané akcie. V tomto cvičení je cílem odhadnout nejen aktuální hodnotu, ale i budoucí hodnotu – za 5, 10 či 15 let. Pochopitelně, čím je buducnost vzdálenější, tím je těžší přicházet s nějakým relevantními odhady. A samozřejmě, aktuální hodnota akcie je ovlivněna odhadovanými budoucími hodnotami akcie. Pokud mám např. rostoucí podnik, který má aktuálně nulový zisk, mohli bychom prohlásit, že cena jeho akcie je nulová, protože aktuálně negeneruje nic pro své vlastníky, ale to by nebyla úplná pravda, protože existuje určitá pravděpodobnost, že např. za 5 let bude ročně generovat zisk ve výši 20 mil. dolarů., a tyto budoucí zisky by se přirozeně měly promítnout do ceny akcie. Stejně tak pokud podnik upadá, jeho zisky se snižují, pak by cena akcie měla být nižší, než by odpovídalo výši zisku za poslední rok: PE poměr by nebyl např. 10, ale byl by 7. To je ta těžká část, které se věnuji, a analýzy dávám na Portál.

Ultimátně, hodnota znamená, kolik jsem ochoten nejvíce zaplatit za tuto akcii, právě nyní, abych během svého investičního horizontu s dostatečně vysokou pravděpodobností dosáhl svého investičního cíle. To je má definice, kterou jsem takto zvolil, abych ji mohl použít při svém investičním rozhodování. Pokud bude můj investiční cíl během 20 let dosáhnout návratnosti 10 %, hodnota akcie pro mě bude nižší, protože musím nakupovat levněji, než někdo, komu stačí 7 % ročně. V této hodnotě jsou obsažené různé scénáře budoucího vývoje a také určité bezpečí – je dobré být konzervativní.

Pokud jsem si tedy dal práci a odhadl jsem hodnotu dané akcie, tak jako bych odhadl hodnotu bytu nebo domu, než bych začal vyjednávat o ceně, přirozeně se poté podívám na aktuální cenu akcie na burze. Pokud je cena nižší, je to jednoduché, mohu nakoupit. Co ovšem v případě, kdy je cena vyšší? Možná je vyšší o kousek, nebo je úplně někde jinde. Pojďme se na to podívat blíže.

Co když je má hodnota 10 dolarů a cena akcie je 25 dolarů? Takovou akcii můžu nechat plavat, aspoň prozatím. Můžu si uložit svou analýzu, dát ji stranou a můžu pravidelně kontrolovat či si na internetu nastavit upozornění, že se na akcii znovu podívám, až cena bude dejme tomu 13 dolarů. Např. Apple je skvělý podnik, ale jeho akcie je dejme tomu zhruba 3krát dražší než bych byl ochotný zaplatit, cena akcie je třikrát tak vyšší než má hodnota. A tak Apple nechávám plavat.

Dobře tedy, co když je cena akcie mezi 10 a 13 dolary? Pak podle mě záleží přinejmenším na tom, o jakou společnost se jedná. Pokud jde o růstovou společnost, dejme tomu podnik, který roste o 30 % ročně, cena 13 dolarů znamená, že bych takto obětoval jeden rok zisku (PE konstantní, růst 30 % znamená růst ceny o 30 %). Pokud jde o rychle rostoucí podnik, možná budu ochotný zaplatit trochu více, možná ne 13, ale třeba 11. Také třeba v důsledku toho, že mám hodně volné hotovosti (mít 9% návratnost je lepší než držet hotovost), nevidím lepší příležitosti a jsem ochotný přikoupit, pokud cena akcie klesne, což mi dává další bezpečí. Samozřejmě můžu být striktní a čekat, až cena akcie bude 10 dolarů, samozřejmě tím riskuji, že se to nikdy nestane.

Proč přeplatit? Protože pokud akcii, vlastním pravděpodobně se o ní naučím více.

Co v případě pomalu rostoucí společnosti? Je 13 dolarů příliš? Patrně ano. Pokud podnik roste o 3 % ročně, pak pokud přeplatím o 30 %, přeplácím o devět let čekání. Pokud chci PE poměr 10, ale PE je 13, je to velký rozdíl v případě nerostoucí či pomalu rostoucí akcie. Pokud budu nakupovat za 13 a prodám za 16, vydělám 3 dolary, zatímco pokud bych nakoupil za 10, vydělám 6, tedy dvakrát tolik, nemluvě o tom, že za 10 bych byl schopen nakoupit více akcií.

Uveďme si trochu extrémní příklad, který ovšem můžeme na dnešním trhu také najít. Dejme tomu, že společnost má na účtu hodně hotovosti, přičemž čistá hotovost na akcii činí 7 dolarů. Dejme tomu, že podnik takový jsem ocenil na 3 dolary, tedy hodnota akcie je pro mě 10 dolarů. Ovšem akcie se prodává za 13. To znamená, že trh si cení byznys samotný na 6 dolarů, tedy na dvojnásobek toho, co jsem já ochotný zaplatit. Pokud je má požadovaná návratnost 10 % ročně, tak trh mi aktuálně nabízí pouze 5 %, což dost možná nepovede k naplnění mého investičního cíle.

Tedy musím vědět, jaký typ společnosti nakupuji. Užitečnou klasifikaci dává např. Peter Lynch. Pokud je má investice hrou na aktiva či pomalu rostoucí společností, přeplatit, i když jen trochu, se mi patrně nevyplatí. Pokud jde ovšem o rychle rostoucí společnost, která má vysokou návratnost vloženého kapitálu, přeplatit nemusí být nakonec problém, protože na dosažení své hodnoty budu muset čekat např. pouze rok. Samozřejmě je rozdíl, pokud přeplatím o 10 % versus o 200 %.

Strategie, která mi může zejména psychologicky pomoci, je nakupovat postupně. Nechávat si prostředky na přikoupení v případě poklesu ceny akcie. Takto to prakticky velmi často dělám ve svých portfoliích. Opět pokles ceny u pomalu rostoucí akcie či hry na aktiva o 20 % je daleko významnější než u rychle rostoucí společnosti, kdy patrně budu čekat na pokles o 30 % či více. V příkladu hry na aktiva, pokles akcie z 10 na 8 znamená, že najednou se byznys prodává za 1 dolar, tedy má očekávaná návratnost bude trojnásobná (vs. cena 3).

Pokud společnost zkrachuje, je jedno, za kolik jsem nakoupil. Také pokud se firma dostane do finančních problémů a bude nucena při nízké ceně akcie emitovat další akcie, má dlouhodobá návratnost může být také zničena. Tedy není to jen o tom snažit se nakoupit co nejlevněji.