Jak se při finanční krizi chovají ETF a podílové fondy?
ETF Vanguard

Protože ETF si ve světe získaly za posledních 10 velkou popularitu, např. ETF od Vanguardu se těší velké oblibě, díky nízkým poplatkům za správu: zatímco v podílovém fondu můžete platit kolem 2 % ročně za správu, tak např. ETF od Vanguardu, které kopíruje americký index sp 500 – VOO – má roční poplatek jen 0,03 %. Díky tomu, že nad řízením takového ETF nemusí nikdo přemýšlet (upravuje se automaticky podle pohybů v indexu SP 500) a také díky obrovskému objemu spravovaných prostředků může být poplatek takto nízký, prakticky nulový.

Podíváme se na ETF, které sledují tržní indexy, v kontextu propadu cen na trhu. V kontextu toho, co se přihodilo za poslední 4 týdny. Toto jsou jedny z nejčastějších ETF, kdy takto investujete do celého trhu: amerického trhu, britského trhu, rozvíjejících se trhů, ale může se to týkat i dividendových ETF atd.

Vysvětleme si nejprve dynamiku indexových ETF. Tyto jsou vážené podle tržní kapitalizace – tedy větší podniky jsou zastoupené více a menší podniky zastoupené méně – a to, co zde určuje velikost podniku, je cena akcie. Pokud cena akcie klesne na polovinu, tak jako se u mnohých podniků přihodilo za poslední měsíc, tak bude i poloviční tržní kapitalizace a poloviční vypočítaná velikost. Tedy ty podniky, jejichž cena poklesla více než u ostatních podniků, začnou být zastupovány méně a méně.

ETF podíly

Toto je srovnání podílů v SP 500 před týdnem versus před rokem (tmavě modrá je aktuální hodnota a světle modrá je hodnota před týdnem). Můžeme vidět, že sektor energie (to jsou těžaři ropy a zemního plynu anebo také elektrárny) snížil své zastoupení z 5,4 % na 2,4 %, tedy více než o polovinu. Pokud si nyní koupíte index SP 500, bude v něm jen polovina energetických podniků než před rokem. Také pokud držíte SP 500, najednou držíte jen polovinu energetických podniků v porovnání s tím, co jste vlastnili před rokem. Na druhou stranu, pokud jste milovníky IT, dobrá zpráva pro Vás, aktuálně by každá čtvrtá koruna, kterou byste měli zainvestovanou v takovém ETF, by ležela v nějaké IT firmě. Vidíme mimo jiné také růst zdravotní péče (což je vzhledem k současné krizi pochopitelné) nebo růst consumer staples (což jsou nezbytné spotřební věci jako jídlo, nápoje, hygienické výrobky, ale taky alkohol a tabák).

Konkrétní příklad. Exxon byl v roce 2010 největším podnikem v USA, byl na prvním místě indexu SP 500 s tržní kapitalizací 368 mld. USD, měl zastoupení zhruba 4 % celého indexu SP 500.

Před týdnem byl ovšem na 26. místě se zastoupením v indexu pouze 0,75 %, to je pětinásobný pokles. Pokud jste nakoupili v roce 2010 index SP500 s tím, že vlastníte Exxon, tak o 10 let později sice také vlastníte stejný cenný papír, ale Exxon představuje jen malý zlomek podkladových aktiv. ETF byly původně určené jen pro trading, tedy velmi krátkodobé obchody, kdy nezáleželo na tom, jak se mění proporce v indexu. Zde vidíme, že po letech takto můžeme vlastnit jiné podniky, přitom je to pořád SP 500.

Co se tedy děje. ETF prodává ty podniky, jejichž akcie klesají a nakupuje ty, jejich akcie stoupají. Toto samozřejmě umocňuje dané efekty: cena akcie klesá a ETF začnou prodávat, co způsobí, že cena akcie klesne o to více. Je to spirála, která je tím větší, čím více peněz je v těchto indexových ETF. A co víc: takové ETF dělá přesně to, co investor, který se zaměřuje na skutečnou hodnotu, nechce. Takové ETF prodává levně a nakupuje draze. Ceny IT sektoru se dejme tomu drží na svém, zatímco těžaři ropy klesají, a tak ETF prodává těžaře ropy a nakupuje IT firmy.

Mohli bychom se na tuto dynamiku dívat také tak, že ETF se automaticky upravuje směrem k defenzivnějším akciím (IT akcie jsou v této krizi, kdy mnoho lidí stále může pracovat z domu, defenzivnější než akcie automobilky, hotelu nebo letecké společnosti). To vypadá celkem dobře, na druhou stranu, až dojde k růstu trhu, tato defenzivní orientace bude brzdit zisky těchto ETF, protože jednoduše ceny IT firem nebudou růst tolik jako ceny aerolinek či hotelů.

Pokud se podíváme do historie, tak před finanční krizí v roce 2008 největší zastoupení v SP 500 měl, pochopitelně, finanční sektor, v 80. letech to byl energetický sektor (což je z dnešního pohledu těžko uvěřitelné), a v 19. století to byly železnice. Jen zmíním, že v roce 2009 W. Buffett nakoupil železničního přepravce nákladů – Burlington Northern Santa Fe za 44 mld. USD. To, že něco má minimální tržní zastoupení ještě neznamená, že to je špatná investice.

Jak s tímto souvisí podílové fondy. Ty jsou spravovány manažery, a ti činí volbu co kdy a kolik nakoupit a prodat, takže u podílových fondů nemusí docházet k tomuto efektu prodávat levně a nakupovat draze. Nicméně jsou mininálně 2 důvody, proč se tento efekt projevuje také zde:

  1. Podílový fond může vlastnit ETF
  2. Manažer nechce prohrát. Jaký je cíl manažera fondu? Maximalizovat svůj příjem. Pokud dostává odměnu jako procento ze spravovaného majetku, tak čím více majetku spravuje, tím, má vyšší příjem. Nechce tedy, aby je zákazníci odcházeli. Kdy nebudou zákazníci odcházet? Když půjde s davem. A tak podílové fondy často nakupují to, co ostatní. Protože jít s davem je bezpečné – za to manažer nedostane výpověď. A jít s davem znamená pohybovat se stejně jako ETF.

Nechci hodnotit, jestli je lepší podílový fond nebo ETF. Podílové fondy jsou řízené, zatímco ETF jsou levnější. Pokud chcete vědět více o pozadí podílových fondů, projděte si můj článek, kde sdílím poznámky Setha Klarmana o institucionalizovaném investování.

ETF sledující určitý index, který je vážený podle tržní kapitalizace, trpí efektem „prodávat levně a nakupovat draze,“ a také proto do ETF (ani podílových fondů) neinvestuji. Navíc, proč bych měl kupovat celý trh, když si můžu vybrat několik nejlepších podniků? To neznamená že tyto pro někoho musí být špatnou investicí nebo že kvůli tohoto jsou ETF katastrofální. Pokud nechcete o investování přemýšlet, jednoduše můžete každý měsíc posílat určitou sumu do těchto finančních produktů a takto spořit. Je to volba, kterou máte příležitost udělat. Nicméně při každé volbě je dobré mít na paměti naše rizika a to, co se děje v pozadí.

Výukové materiály, analýzy podniků a sektorů, včetně svého portfolia sdílím na Portálu rozumného investora.

Článek má výhradně výukový charakter. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství či finanční poradenství. V článku mohou zaznít myšlenky či tvrzení ohledně budoucnosti. Tyto nejsou předpovědmi a realita se bude pravděpodobně lišit. Článek obsahuje subjektivní názory autora.