Investování pro začátečníky 2: Jak úrokové míry ovlivňují cenu akcií | Riziko finanční krize

Jakou roli hrají úrokové míry při rozhodování investora? Každý investor by měl znát základní souvislosti mezi cenami akcií (či jakýchkoliv jiných aktiv) a úrokovými mírami. Pokud jste navštívili tzv. investičního poradce, je velká šance, že Vám ukázal podobný graf, tak jako jej viděl jeden můj kamarád, který na tuto návštěvu šel:

Pohled na běžný akciový fond nyní vypadá takto: stále vzhůru.

No, to vypadá skvěle. Za posledních 5 let zisk 50 %. Zde představení investičního poradce často končí. Podívejme se, co je v pozadí. Jsou to právě úrokové míry. Další rizika návštěvy investičního poradce sdílím v tomto článku ohledně ETF.

Úrokové míry: jejich skutečný vliv

Co řídí cenu akcie? Zisk podniku je nejvýraznější faktor. Coca Cola má zisk 2 USD na akcii a jedna akcie stojí 54 USD, zatímco Facebook má zisk na akcii 9 USD a jedna akcie stojí 193 USD. Obecně vyšší roční zisk podniku znamená vyšší cenu akcie. Ve skutečnosti, když kupujeme akcii, kupujeme zisk, který tento podnik generuje (ze zisku jsou vypláceny dividendy, buybacky či financován rozvoj).

Kolik musím zaplatit za jednotku zisku? V případě Coca Coly to je 54/2, tj. 27. V případě Facebooku je to 193/9, tj. 21. Jednotka zisku Facebooku je tedy levnější než jednotka zisku Coca Coly. Čím to? Např. Coca Cola vyplácí dividendu a je považována za podnik s vyšší konkurenční výhodou. Co mi tyto čísla 27 a 21 dále říkají? Poukazují na mou očekávanou dlouhodobou návratnost: 100/27 = 4 a 100/21 = 5. Návratnost Coca Coly je tak cca 4 % ročně a Facebooku 5 % ročně.

Jaká návratnost je dobrá?

Jsou 4 % hodně nebo málo? To záleží. Záleží na úrokových mírách – pokud je úroková míra 2 %, tj. výnos z dvouletého dluhopisu jsou 2 %, tak 4 % z Coca Coly vypadají jako dobrý výnos. Co se stane, pokud úroková míra stoupne, dejme tomu na 5 %? Na nízkorizikovém dluhopisu mám nyní návratnost 5 %, zatímco Coca Cola mi dává 4 %. Většina investorů se nyní rozhodne pro dluhopis a začne prodávat Coca Colu. Cena akcie Coca Coly takto začne klesat.

Jaký bude pokles Coca Coly? Tolik, aby z ní byl dostatečný výnos. Dejme tomu, že investoři požadují aspoň 8% výnos v případě 5% úrokové míry. Cena Coca Coly tak musí být 2/0.08 = 25. Cena Coca Coly tak musí spadnout o více než 50 % na 25 USD za akcii. Pak bude přinášet návratnost 8 % ročně.

Takto jsme si odvodili negativní korelaci mezi cenami akcií a úrokovými mírami. A můžeme se podívat, že tento vztah platí:

dlouhodobé úrokové míry a ceny akcií
Negativní vztah mezi úrokovými mírami a cenami akcií.

Za posledních 40 let úrokové míry klesaly

dlouhodobý pokles úrokových měr v USA
FED: úroková míra

A ceny akcií rostly

Akcie za posledních 40 let rostly díky úrokovým mírám.

Co se stane, až úrokové míry začnou růst? Ano, ceny akcií začnou pod tíhou tohoto závaží klesat, aby poskytly vyšší návratnost. Jste připraveni na pokles o 50 či 70 %?

Jak jsem připravený na případný kolaps?

Nevím, jestli se to stane. Chci být připravený na vše. Investuji do podniků, které mají P/E menší než 7. Tj. návratnost aspoň 15 % ročně. A pokud klesne cena, rád přikoupím. Své konkrétní portfolio včetně analýz sdílím na svém Portálu.