Dobré důvody k prodeji akcií - Ne všechny se vám musí líbit

Rozebírali jsme tu na již mnohokrát, kdy koupit akcie, jak investovat, ale ještě jsme se nevěnovali neméně důležité otázce, a to je kdy prodat. Cílem, aspoň pro většinu lidí, není vlastnit akcie donekonečna, cílem jsou peníze, finanční nezávislost, zabezpečení na důchod atd. a tedy dříve nebo později budeme řešit otázku, zda prodat, kolik prodat a kdy prodat. A v tomto videu se na všechno toto podíváme a také zmíníme Warrena Buffetta a jeho nedávný prodej všech svých pozic v amerických aerolinkách.

Jeden z důvodů, proč nemám rád, když někdo chce jen tipy na akcie, že tím pomíjí celý proces investování – dívali jsme se tu např. na důležitost toho mít finanční cíl, a v neposlední řadě, pokud nevím, co vlastním, šance, že prodám ve správnou chvíli se sníží. Pojďme se nyní podívat na různé důvody k prodeji akcií.

Tím prvním je jistě dosažení finančního cíle. Pokud např. chci mít našetřené 3 miliony korun, abych za to koupil dům, tak jakmile jsem dosáhl svou metu, akcie prodám a tím to pro mě končí. Nebo jsem chtěl takto našetřit dětem určitou částku. Jakmile této částky dosáhnu, jednoduše prodám a je to. S finančním cílem je to vždy snazší.

Další důvody souvisí se správou portfolia, kdy chceme akumulovat peníze do budoucna. Příjemným důvodem k prodeji může být růst ceny akcie. Jak vysoký růst je dostatečně vysoký? Záleží na Vás, nicméně pozor na prodej již při např. 20% růstu ceny, protože pokud vždy prodáte při sebemenším zvýšení ceny, limitujete tak svou odměnu. Např. jste trefili opravdu dobrý podnik, který dokáže efektivně zúročovat vložený kapitál a expandovat.

kdy prodat

Přibližmě si to na příkladu. Dejme tomu, že jste koupili tento podnik za 90 dolarů akcii v roce 2005, podniku se dařilo, dělal Vám radost, a na konci roku 2007 se rozhodnete prodat za 350 dolarů za akcii. Jinými slovy trefíte přesně vrchol ceny akcie před velkou finanční recesí v letech 2008-9. A následující 4 roky jste na sebe pyšní. Poté se v roce 2020 ohlédnete zpět a vidíte toto:

Pokud byste neprodali, možná, že byste na tom 4 roky byli dočasně lépe, ovšem uniklo by Vám následné zečtyřnásobení ceny akcie. Pozor tedy na tendenci prodávat naše nejúspěšnější akcie, protože nejúspěšnější akcie může dost dobře patřit našemu nejlepšímu podniku. Proto je důležité vědět, jak podnik funguje, v jakém je prostředí a co můžeme čekat do budoucna.

kdy prodat

Jaký je tedy minimální růst ceny, po kterém prodám? Záleží na podniku, jak si řekneme za okamžik, nicméně 20 % je podle mě i tak málo, pokud se nic ohledně podniku nezměnilo, protože akcie běžně během roku jdou o 20 % nahoru a o 20 % dolů – zde to vidíme na příkladu Facebooku – to bych musel facebook během jednoho roku dvakrát koupit a třikrát prodat. Pro mě může být dostatečný růst ceny o 100 %, protože pokud jsem měl očekávanou návratnost 15 %, tak při růstu ceny o 100 % je má návratnost jen 7,5 % a to je dostatečně málo na to, abych prodal – toto je jen náhodný příklad, není to ohodnocení facebooku. Navíc, zdvojnásobení ceny akcie může znamenat, že nyní tento podnik zabírá v mém portfoliu dvojnásobnou váhu, např. jsem držel 10 % svého portfolia v tomto podniku a nyní v důsledku zvýšení ceny tento podnik zaujímá 20 % mého portfolia, a toto může být příliš riskantní – mít 20 % svých úspor v jednom podniku, a tak můžu např. polovinu prodat a investovat jinam. Takto může balancovat své pozice v průběhu času. Záleží opět na poměru odměny a rizika, 20 % portfolia v jednom podniku nemusí být nutně špatné. A také na Vašem přístupu, např. Buffett nebalancuje: pokud se mu podnik líbí, snaží se ho koupit co nejvíc a držet. Obě strategie mohou fungovat.

kdy prodata toyota

Ještě zmíním něco k balancování. Balancování je např. velmi vhodné s cyklickými podniky. Tady máme Toyotu, ta je cyklická, v podstatě jako každá další automobilka, snad kromě Tesly :), která popírá zákony fyziky a fundamentální analýzy. Podle mě automobilky je nejlepší nakoupit, když jsou v hluboké ztrátě a prodat, když se jim daří. Tedy balancovat podle dlouhodobého průměrného zisku. V roce 2003 byla dejme tomu tato akcie podhodnocená během dot.com krize, na trhu panoval pesimismus a lidé odkládali nákupy aut, což se negativně podepsalo na hospodářském výsledku automobilek. Tedy příležitost pro nákup. Použitím stejné logiky byste prodali někde mezi roky 2006 a 2007 – vydělali byste trojnásobek. Poté v krizi byste opět nakoupili. A opět prodali v roce 2015, opět za trojnásobek. Pokud byste se např. rozhodli v roce 2007 neprodávat, dodnes byste z tohoto bodu byli ve ztrátě (pokud nepočítáme dividendy). Tedy balancování je obzvláště efektivní s cyklickými podniky, jako jsou nejen automobilky, ale i hotely, letecké společnosti, stavební firmy či banky.

Dalším důvodem může být, že pominuly důvody, proč jste akcii nakoupili. Proto je také extrémně důležité, abyste si vyjasnili, proč jste danou akcii nakoupili. Protože když víte, proč daný podnik držíte, usnadní to Vaše rozhodování a nebudete mít takovou tendenci podléhat emocím. Např. dejme tomu, že jste koupili akcie farmaceutické společnosti Gilead, která vyvíjí nové léky. Vaše investiční teze je, že Gilead vydělá X miliard dolarů patentováním nového léku proti koronaviru. Tedy držíte, užíváte si jízdu akcie nahoru, dokud se tato teze nenaplní – např. novým patentem a smlouvami na výrobu atd., pak bude tato teze pravděpodobně plně obsažená v ceně akcie a vy spokojeně prodáte. Obecně řečeno, pokud Vaše teze pomine – ať už s úspěšným či neúspěšným koncem – tak prodáte.

kdy prodat chyba

Neméně důležitým dobrým důvodem k prodeji může být negativní změna samotného podniku. Jak poznat, kdy prodat? Buď jde o chybu, kterou jsme udělali – např. jak zde máme dvě z investičních chyb Warrena Buffetta – ta první byla investice do Berkshire Hathaway, textilního podniku, kde získat kontrolu v 60. letech. Kvůli konkurenčním tlakům během následujících 20 let podnik skončil. Zde Buffett podhodnotil makro trend ohledně textilu. Druhý případ je aktuálně slavný příklad Buffettova prodeje amerických aerolinek se ztrátou. Toto podle mě těžko nazývat chybou, pokud se ukáže, jak Buffett prohlásil, že to vypadá, že svět se změnil a že v blízké budoucnosti budou aerolinky spotřebovávat kapitál, než aby ho navracely akcionářům. Tedy stalo se něco specifického, s čímž prakticky nešlo počítat. U investování vždy podstupujeme určité riziko dané přirozenou nejistotou. Kdo nechce čelit nejistotě, neměl by investovat, ale tím si nepomůže, protože nejistota je součástí našich životů tak jako tak.

S tímto důvodem souvisí schopnost uznat chybu. Snad každý z nás chce mít pravdu a snažíme se do poslední chvíle bránit svůj názor. Schopnost uznat chybu může snížit naše ztráty a usnadnit naši orientaci na další investice. S tímto souvisí uznání toho, že ve skutečnosti nezáleží na naší nákupní ceně: protože hodně investorů, pokud vidí, že cena akcie klesá, pak si říká: „Kéž bych se dostal aspoň na nulu.“ Ale toto není racionální. To, co jsme zaplatili, jsou utopené náklady a jediný smysl má podívat se na to, co vlastním právě teď, jakou to má hodnotu a kolik peněz za to můžu dostat na trhu. To je maximalizace naší návratnosti. Stejně tak pokud koupím dejme tomu ojeté auto…

Kdy prodat – důvody ve zkratce: dosažení finančního cíle, růst ceny akcie a s tím spojené balancování, dále pominutí důvodu, proč jsme akcii drželi a důvodem také může být změna hodnoty podniku – ať už z vlastní chyby, nebo změnou podmínek na trhu. Jaké mohou být další důvody.