Investování pro začátečníky 6: Dluhopisy - Vše, co potřebujete vědět

Asi nejlepší je o dluhopisu přemýšlet tak, že jeho koupí, např. v hodnotě 1000 Kč budeme pak každý rok dostávat kupony (odpovídající úrokové míře na dluhopisu – 2 % znamená, že každý rok dostávám dvacetikorunu) a v době splatnosti dluhopisu (např. 10 let u desetiletého dluhopisu) dostaneme zpět svou tisícikorunu. Dluhopisy jsou hrou na úrokové míry. Abychom tedy mohli zjistit, co od dluhopisů můžeme očekávat, podívejme se nejprve na vývoj úrokových měr.

úroková míra

Díváme se na úrokovou míru desetiletého státního dluhopisu USA za posledních 40 let. USA není Česká republika či Evropa, nicméně, ekonomiky jsou provázané, a úrokové míry se více méně pohybují podobným směrem. USA uvádím také z toho důvodu, že má nejdelší historii dat, a tedy u USA můžeme studovat rozličné situace. Vidíme, že od roku 1981 úroková míra klesala. Docházelo ke krátkodobým růstům, přesto však je dlouhodobý pokles jasný: z 15 % v roce 1981 až na 1 % v roce 2020. Aktuálně je to nula.

Jakou jste měli návratnost, pokud jste v roce 1981 koupili tento desetiletý dluhopis s 15 % úrokovou mírou? K tomu musíme znát inflaci, která byla v osmdesátých letech přibližně 5 % ročně. Celkově tedy byl Váš reálný výnos 10 % ročně. A to je vynikající návratnost. Dostali jste zpět dvojnásobek toho, co jste vložili.

Co pokud jste koupili 30letý dluhopis opět v roce 1981? Já jen prozradím, že úroková míra na tomto dluhopisu byla 13 %. Průměrná roční inflace za období následujících 30 let byla přibližně 4 %, a tedy zjednodušeně jste reálně získali 9 % každý rok po následujících 30 let. Opět vynikající výnos. A podobně, i když o trochu hůře, na tom byli držitelé dluhopisů za posledních 40 let: tím, že úrokové míry klesaly, držitelé dluhopisů, kteří si nákupem uzamkli vyšší úrokové míry, dosahovali reálných výnosů. Během doby držení dostávali kupony a na konci celou jistinu zpět. V průběhu času cena těchto dlouhodobých dluhopisů nominálně rostla, protože měli právě uzamčenou vyšší než tržní úrokovou míru a tento rozdíl se v průběhu času zvyšoval.

Tedy klesající úroková míra znamená, že dluhopis roste na ceně. Můžeme si to také představit tak, že alternativní investice – např. nově vydaný dluhopis – mají nižší úrokovou míru, a tak starší dluhopis musí vzrůst na ceně, aby se jeho návratnost snížila, a tedy srovnala s novými dluhopisy (kdo by jinak kupoval nové dluhopisy?).

dlouhodobá úroková míra usa

Pokud se ovšem podíváme na delší období, zde máme desetiletý americký dluhopis od roku 1790. To je skutečně delší období. Tak můžeme vidět, že např. od roku 1946 až do 80. let úrokové míry stoupaly, a hodnota vydaných dluhopisů tím pádem klesala. V sedmdesátých letech dostaly dluhopisy nálepku „certificates of confiscation“ – tedy doklady o zabavení. Kdo v tomto období koupil dluhopisy, získal zpět méně než vložil. Považovat dluhopisy za investici mohl v té době jen mimozemšťan. Tedy úrokové míry nemusí vždy jen klesat, obzvláště pokud jsou aktuálně již velmi nízké.

dluhopisy - příklad

Tady si můžeme celou mechaniku dokreslit na příkladu od SEC (což je americká komise pro kontrolu cenných papírů) – trocha finančního vzdělávání: Pokud máme dluhopis za 1000 USD s úrokovou mírou 3 % a se splatností 10 let, pak pokud dojde o rok později k poklesu úrokové míry o jeden procentní bod (tedy ze tří na dvě procenta – to je ten horní příklad), tak cena na trhu našeho koupeného dluhopisu vzroste na 1082 USD, tedy o 8 %. Při této ceně bude návratnost do splatnosti 2 % ročně, což se rovná tržní úrokové míře. V dolním příkladu máme růst úrokové míry o jeden procentní bod a odpovídající pokles ceny našeho drženého dluhopisu na 925 USD., tak aby opět úroková míra našeho dluhopisu při této tržní ceně odpovídala aktuální tržní úrokové míře ve výši 4 %.

Tato mechanika funguje nejsilněji u dlouhodobých dluhopisů – čím delší doba splatnosti, tím více naši návratnost ovlivňují změny nominálních úrokových měr, jejichž velkou součástí je inflace.

itálie dluhopis

Obzvláště poslední roky byly typické tím, že investoři a další subjekty hledali aspoň nějaké úrokové míry. Proč neinvestovat do dluhopisu s návratností 3 %, když jsou úrokové míry v Evropě na nule? Např. Itálii se podařilo prodat 50letý dluhopis s úrokovou mírou 3 % ročně. Kdo věří, že průměrná roční inflace v Itálii bude během následujících let menší než 3 %? Spíše je pravděpodobné, že během této doby Itálie aspoň dvakrát zbrankrotuje. Nakupujícími jsou také často různé důchodové fondy, nebo spekulanti, kteří sází na to, že v budoucnu budou úrokové míry ještě nižší, a tedy že cena tohoto dluhopisu poroste.

Takto se dostáváme k pojmu high-yield. High-yield bonds znamená dluhopisy s nízkým kreditovým ratingem. Tedy dluhopisy podniků či jiných subjektů, u nichž je solidní pravděpodobnost, že při ekonomické krizi půjdou ke dnu. High-yield v češtině znamená vysoká návratnost. Tedy vysoká návratnost dokud neztratíte vše. Tento eufemický název pomáhá tyto dluhopisy prodávat. Ve skutečnosti jde o materiál ne nepodobný odpadkům (junk bonds).

Nedávná panika na trhu nám ukazuje, co se může stát s těmito dluhopisy. Ještě v únoru 2020 byla úroková míra u těchto dluhopisů 5 % ročně, přičemž na konci května vystřelila na hodnotu nad 11 % ročně. A cena těchto dluhopisů klesala. Tedy pozor na high-yield dluhopisy. Vyšší úroková míra neznamená, že náš vklad je v bezpečí jako na spořícím účtu v bance. Tato lekce platí i pro ty, kteří vkládají peníze do peer-to-peer půjček.

Dlouhodobé dluhopisy jsou tedy hrou na úrokové míry. Co krátkodobé dluhopisy? Např. se splatností několik měsíců. Ty mohou sloužit jako efektivní úložiště peněz, protože je u nich velmi nízké riziko změn úrokové míry: obzvlášť pokud je držíte do splatnosti. Např. W. Buffett má desítky miliard dolarů v amerických dluhopisech s průměrnou dobou splatnosti 4 měsíce. Má takto zaparkovanou hotovost, dostává úrok a čeká na investiční příležitost. V Evropě takové příležitosti aktuálně nemáme: bezrizikové dluhopisy s pozitivní úrokovou mírou a normální lidé nemají takové objemy prostředků, aby se jim taková krátkodobá transakce vyplatila.

Protiinflační dluhopisy

Další možností jsou TIPS, tedy dluhopisy, jejichž úroková míra je flexibilní podle míry inflace. Proti-inflační dluhopisy tak jsou jediné dluhopisy, které dávají ochranu před inflací.

protiinflační dluhopisy

Např. Česká republika vydává tyto protiinflační cenné papíry, které si můžeme koupit. Toto je várka dluhopisů s datem emise 1.7.2020 a se splatností 6 let: při očekávané inflaci 2 % ročně je úroková míra 2,5 % ročně (tedy růst indexu spotřebitelských cen + 0,5 % navrch). To nemusí být nejhorší, obzvlášť pokud je Vašim cílem ochránit své prostředky oproti snaze je co nejlépe zúročit či investovat.

TIPS mohou být dobrou součástí velkých portfolií (nemá příliš cenu nakupovat za 100 tis. Kč, protože takto dostáváte jen 2,5 tis. Kč ročně – má smysl asi pak orientovat svou energii jinam). Také mohou být vhodné, pokud máte kratší investiční horizont. Investovat do akcií s tím, že za 6 let budete potřebovat peníze zpět, je rizikové, a tak můžete své prostředky takto uložit do dluhopisů a pak je držet do data splatnosti. V jednom z příštích videí se podíváme na možné portfoliové strategie – jedna z nich právě obsahuje využití TIPS – odebírejte tento kanál, abyste Vám toto rozšíření dnešní diskuze neušlo.

Jen dodám, že naměřená inflace nemusí být stejná jako růst cenové hladiny, kterému čelíte jako jedinec. O tomto jsme se detailně bavili v tomto článku. Existují důvody pro tvrzení, že spíše jako jedinci čelíme vyšší než statisticky udávané cenové hladině.

Shrnutí

Dluhopisy mají oproti akciím výhodu v tom, že dopředu víte, kolik nominálně dostanete zpět (tedy pokud ten, komu jste půjčili nezkrachuje). V prostředí klesajících úrokových měr jsou dluhopisy investicí na zvážení, zatímco v prostředí rostoucích úrokových měr (často v důsledku inflace), jsou dluhopisy ničeny, tedy ztrácí na hodnotě a pak můžete velmi dobře dostat zpět méně než jste vložili, právě důsledkem inflace a růstu úrokových měr. Největším nepřítelem dlouhodobých dluhopisů je právě inflace – např. už jen dva roky vyšší inflace Vám mohou zásadně zničit Vaši návratnost.

Investice do dluhopisů je individuální volba – možná pro někoho, kdo má kratší investiční horizont (a drží tyto dluhopisy do splatnosti) nebo v období klesajících úrokových měr (což není aktuální, protože aktuálně jsme na nule) nebo zvážit protiinflační dluhopisy jako ochranu majetku, ne tolik jako úročení kapitálu. Osobně do dluhopisů aktuálně neinvestuji. Na Portálu mám analýzy podniků a sektorů, tedy zaměřuji se na akcie, kde aktuální vidím vyšší očekávanou návratnost.