Jak investovat peníze: Kdy a kolik koupit - Principy úspěšného dlouhodobého investování

V tomto článku prozkoumáme otázku kdy nakupovat a také jestli investovat vše, nebo jen část a pak čekat – tedy kolik akcií koupit a kdy. Budu vycházet z principů, které jsou základem veškerého mého investování, krátce je také zmíníme. Toto video Vám pomůže udělat si jasno, kdy investovat a kdy ne, což zásadně určuje naši dlouhodobou návratnost. Podle mě to je jedno z nejdůležitějších videí tady na kanálu za poslední měsíc, zejména pro investory začátečníky. Pojďme tedy na to.

Základní principy mého přístupu jsou: kupuji podnik, ne akcii. Netuším, kam se akcie bude pohybovat v následujících dnech, týdnech, měsících. Věřím tomu, což se dá empiricky doložit, že v dlouhém období cena akcie souvisí s fundamenty podniku, tedy s jeho skutečným ziskem, popř. ještě růstem jeho zisku. Ovšem nevím, zda se podhodnocená akcie změní na férově ohodnocenou či nadhodnocenou během měsíce, roku či pěti let. To je tedy základ: zaměření se na podnik. To mi dává jasné vodítko, jak postupovat, a také kolik akcií koupit, jak bude později vysvětleno.

Také jsem dlouhodobý investor. Tedy zajímá mě, kde podnik bude za 5, 10 či 15 let. Kategorie rychlého zbohatnutí je jiná disciplína, než kterou se tu zabýváme.

První fází celého procesu investování je analýza či seznámení se s tím, do čeho případně přemýšlíme investovat. Na konci této části bychom měli znát očekávanou míru návratnosti této investice vzhledem k aktuální ceně. A toto následně porovnám s mou požadovanou návratností. Abych poté skutečně vložil své peníze, tak pro mě osobně je požadovaná návratnost aspoň 15 % ročně. Někomu může stačit 5 % ročně. Toto je opět osobní, a také podle úrovně našich znalostí. Nastavení si své míry návratnosti záleží na našem finančním cíli (možná někomu bude stačit 5 % ročně) a také na úrovni a šířce znalostí, které má. Jinak řečeno, pravděpodobně nebude fungovat, pokud toho příliš nevím, a moje požadovaná míra návratnosti bude 20 %. Dejme tomu, že si někdo dá 8 % ročně jako svůj cíl – s těmito 8 % ročně budeme počítat v následujících příkladech.

kolik akcií záleží také na riziku

Podívejme se na zjednodušený příklad. Jde o to najít podnik, který při dané ceně akcie nabízí aspoň tolik, kolik je Váš cíl. Mám podnik, který produkuje roční zisk 1 dolar na akcii. A předpokládejme, že pohled na roční zisk je adekvátní způsob, jak tento podnik ocenit: to může být pravda u stabilních podniků, které tento zisk navracejí akcionářům v podobě dividend, zpětného odkupu akcií či investic do rozvoje podniku. Pokud podnik musí používat velkou část zisku na to, aby zůstal ve hře, určitým případem může být Netflix, tak lepším pohledem může být např. volné cash flow. Pro tento příklad ale předpokládáme, že zisk je dobré měřítko pro návratnost vlastníků.

Dále, cena akcie je dejme tomu 10 dolarů, a tedy zjednodušeně je má očekávaná návratnost 10 %. V této chvíli bych mohl porovnat mou očekávanou návratnost s požadovanou návratností, a pokud je očekávaná návratnost vyšší, tak jednoduše investuji.

Pokud chcete být sofistikovanější a přesnější, do ceny akcie zakomponujete i rizika. Toto totiž také ovlivňuje kolik akcií byste měli koupit. Rizika mohou mít dvojí povahu: buď jde o tak velké riziko, že se investici radši vyhnete (např. investice do zadluženého těžaře ropy), protože je zde riziko permanentní kapitálové ztráty. Nebo jde o riziko, které jste ochotni přijmout. Pokud např. kupujete producenta elektřiny v Číně, tak rizika jsou směnný kurz, nejistá výkupní cena elektřiny a politika čínské vlády. Tato rizika započtete do ceny, tedy např. byste za toto požadovali 30% slevu – to je opět osobní – tedy z očekávané návratnosti 10 % by se najednou stala návratnost 7 % ročně. To by bylo příliš málo. Museli byste čekat, dokud cena akcie neklesne zhruba pod 8,5 USD, abyste koupili.

Další otázka je, zda investovat vše, nebo nakupovat postupně. Na toto neexistuje jasná odpověď. Můžeme studovat různé analýzy historických dat, zároveň podle mě je možná důležitější používat zdravý rozum. Záleží totiž na budoucím vývoji cen, a ten se krátkodobě nedá předvídat. Pokud investuji vše ihned, pak nebudu moci využít příležitostí nižších cen v budoucnu, a pokud odložím svůj nákup, připravuji se o růst a dividendy.

Podle mě jednoduché pravidlo, které může následovat každý, je: jakmile investice překročí mou požadovanou návratnost – a tento podnik se mi líbí a budu schopen s ním klidně spát, tak nakoupím. Spekulací na vývoj cen se obíráme o energii, kterou můžeme užitečně zapojit jinak.

Co dělám rád je, že nakupuji ve stádiích.

Zde máme příklad podniku Rio Tinto, na který jsme se dívali v předchozím videu. Při ceně akcie 48 USD Rio Tinto nabízí dlouhodobou očekávanou návratnost někde kolem 10 % ročně, což je více než hranice, kterou jsem si stanovil pro tento příklad, tedy 8 % ročně. A tak investuji. Tabulka vpravo dole ukazuje kolik. Můj první nákup bude ve výši 6 % portfolia při očekávané návratnosti 10 %. Pokud cena klesne, můžu se dostat ke druhému nákupu. Zde jsem si stanovil hranici pod 38 dolarů, což je pokles ceny o 20 %. Čistě empiricky, pokud bude neustále nakupovat více při menších poklesech cen, hrozí vám, že vám dojde hotovost. Tedy, pokud cena klesne pod 38 dolarů, nakoupím tolik, abych měl 9 % portfolia v tomto podniku, protože moje očekávaná návratnost vzrostla na 13 % ročně. A poté mám ještě třetí hranici: pokud cena poklesne pod 28 dolarů, což je pokles o 40 % oproti původní ceně, přikoupím tolik, aby Rio představovalo 12 % mého portfolia. Má očekávaná návratnost při tomto nákupu je 17 %. A to je můj celý plán, kterého se můžu držet a který mi dává oporu v tom co dělat. Tato čísla nejsou nijak striktně věděcky daná, je to jednoduše úvaha založená na praxi a zdravém rozumu. Mít jasný plán versus konat podle toho, jak to zrovna cítím, může dělat obzvláště pro začátečníka divy. Protože největším nepřítelem jsme při investování mi samotní, jak řekl Benjamin Graham.

Zároveň nemůžu říct nic proti přístupu: vidím podnik s 10% návratností, můj cíl je 8 % ročně. Nakoupím 10 % portfolia. Dohromady vyberu 10 takových podniků a mám hotovo. Poté jen možná jednou za půl roku kontroluji, možná můžu část prodat, pokud se např. cena zdvojnásobila, můžu reinvestovat dividendy, vybrat něco dalšího nebo přikoupit, pokud cena klesla. Toto je také jistý a nenáročný přístup. Pokud znám návratnost. Kolik akcií koupit tedy také záleží na našem přístupu.

kolik akcií chcete v portfoliu

Je užitečné také mít představu o tom, jak bude portfolio vypadat, až bude hotové. Budu vlastnit 6, nebo třicet podniků? Budu je chtít vlastnit všechny stejně zastoupené, nebo podle jejich poměru rizika a návratnosti? A toto je opět osobní. Opět neexistuje jedna „nejlepší“ cesta. Jde o to najít způsob, který sedí Vám. Mě osobně sedí mít spíše méně podniků a soustředit se na ty nejziskovější, než každý měsíc nakupovat něco jiného. Do rizikovějších vkládám méně než do těch, které prakticky nemají šanci zbankrotovat. A vyhýbám se předluženým podnikům. Také záleží jestli investujeme jednorázovou částku, nebo postupně vkládáme peníze. Na tyto přístupy jsme zde měli také články.

Kolik akcií tedy koupit?

Klíčové je ocenit návratnost podniku, to je podle mě stěžejní a pro mnoho soukromých investorů nelehké, protože to často není jen o tom podívat se na roční zisk a cenu akcie, přestože začít tam nemusí být špatné. Podniky jsou komplexní a zvážit všechny důležité stránky – a hlavně vědět, co je opravdu důležité – vyžaduje znalosti a zkušenosti. S postupem času se to můžete učit sami: můžete dejme tomu strávit každý měsíc nebo dva nad jedním sektorem – můžete mu důkladně porozumět a mít přehled a budete schopni oceňovat akcie v tomto sektoru. Když se spojíte s odhodláním a trpělivostí, výsledky se dostaví, a začnete chápat více a více. A pokud toto nechcete dělat, nemáte na to čas, nebo i tak je to pro Vás příliš těžké, je tu můj Portál, kde se snažím dělat tu nejtěžší práci za Vás.