Dobrý den, v tomto článku opět navštívíme konkrétní akcii, projdeme si Kraft Heinz. Cena akcie byla v době přípravy tohoto videa stále někde na úrovni července 2020, nezažila takový boom jako spousta dalších akcií, a tak se podíváme na to, o čem Kraft Heinz je, jaká je aktuální situace, jaká jsou možná rizika, zadlužení a nakonec si projdeme rychlý výpočet návratnosti na základě publikovaných výsledků roku 2020. Jak asi víte, největším akcionářem společnosti je Buffettova Berkshire Hathaway, a dokonce na růst ceny akcie si aktuálně vsadil i Michael Burry, známý se sázky na kolaps hypotečního trhu v roce 2008.

Akcie Kraft Heinz: Slavní investoři sází na růst ceny + 4,5% dividenda (analýza)

Kraft Heinz vyrábí a prodává potraviny a nápoje, včetně koření a omáček, sýrů a mléčných výrobků, jídla, masa, osvěžujících nápojů, kávy, a dalších potravinářských výrobků, a to po celém světě, ale upřímně většina tržeb je realizovaná v Americe. Tady na snímku můžeme vidět některé nejznámější produkty, více než dvě třetiny příjmů plyne právě z Ameriky, to je také důvod proč možná některé tyto značky neznáte. V Evropě je rozšířená zejména značka kečupů Heinz, společnost ve skutečnosti dominuje na trhu kečupů, a pak také v Evropě nalezneme některé produkty marketované pod značkou Kraft.

kraft heinz

Jedním z dlouhodobých problémů, kterým společnost čelí, je spotřebitelský trend, kdy zákazníci přestávají preferovat značkové polotovary či značkové plechovky. Jinak řečeno, mladí lidé si nenakoupí tuňáka v plechovce, preferují totiž čerstvý tuňákový salát. Jinak se aspoň dosud Kraft Heinz pokoušel o klasický business model: vyrobit co nejefektivněji jídlo, které zákazníci budou chtít, a opatřit ho silnou značkou, která podpoří loajalitu a udržitelnost solidních marží. Kraft Heinz, zdá se, jak uvidíme na finančních výsledcích, aspoň doteď tak trochu zaspal dobu, což se také projevilo v tom, že společnost za poslední 3 roky odepsala miliardy nehmotných aktiv s tím, jak upravovala hodnotu svých značek v účetnictví. V roce 2019 šlo o odpis zhruba 15 miliard dolarů.

kraft heinz

Pokud si otevřete prezentaci ze Dne pro investory ze září 2020, zjistíte přinejmenším dvě věci: 1) že má 274 snímků, což je poněkud extrémní, a 2) že obsahuje velmi málo konkrétních čísel, zejména o tom, jak se společnosti právě daří. Případná investice do Kraft Heinz je totiž hrou na otočení nepříznivého vývoje společnosti. Tržby za posledních 5 let stagnovaly, a rok 2020, který byl výsledkově lepší v důsledku situace ohledně koronaviru, byl pouze na úrovni roku 2018. Přitom zadlužení společnosti není kdovíjak malé, ale k tomu se dostaneme později. Snímek o zadlužení je mimochodem na straně 250 této prezentace. Můžete si celou prezentaci společnosti projít, je dostupná v sekci pro investory na jejich webu. Osobně nemám sázky na změnu negativního vývoje rád, protože se vystavuji riziku, že k pozitivnímu otočení situace nedojde. Ovšem, pokud máme informace o tom, že se úspěch dostavuje, na takové investici se dá pěkně vydělat.

Kraft Heinz minulý rok odprodal některé své značky oblasti výroby sýrů a v únoru tohoto roku oznámil prodej své oříškové sekce. Například své oříšky takto prodal za 15násobek roční EBITDA, což není vůbec špatné, tedy patrně neprodával pod cenou. Sýrařské značky společnost prodala za zhruba 12násobek EBITDA, což je v tomto sektoru poměrně běžné. Hotovost z těchto prodejů společnost patrně použije na snížení dluhu. Čistý dluh by tak měl klesnout na 22 miliard dolarů a to při roční EBITDA 6,7 miliard dolarů dává zadlužení zhruba 3,3x, což už vypadá lépe než 4,2x v první polovině roku 2020. Průměrná úroková míra dluhu společnosti je 4,3 % a průměrná splatnost dluhopisů je 14 let, tedy společnost rozhodně netrpí akutním problémem s likviditou. Hotovost na účtu je dostatečná, aby společnost dostála všem svým závazkům a možná také udržela svou dividendu.

navratnost kraft heinz

Podívejme se nyní na možný pohled na návratnost této investice. Cena akcie v době přípravy videa byla 35 dolarů. Vpravo máme výkaz cash flow. Za rok 2020 Kraft Heinz zaznamenal pozitivní provozní cash flow ve výši 4 mld. 929 mil. dolarů. Tuto hodnotu pro své potřeby očistím o změny v pracovním kapitálu, abych se přiblížil skutečné výkonnosti podniku, to jsem na necelých 4,5 mld. dolarů za rok. Společnost zaznamenala kapitálové výdaje ve výši 600 mil., nicméně, pokud se podíváme, tak historicky tato hodnota byla výrazně lepší, tedy počítám se 700 mil. dolarů kapitálových výdajů, to je průměr posledních dvou let. Volné cash flow pak vychází na necelých 3,8 mld. dolarů, z čehož společnost vyplatila téměř 2 miliardy na dividendách. Aktuální návratnost je tedy 8,7 %, což dostanu jako podíl volného cash flow a tržní kapitalizace, z čehož více než polovina byla vyplacena na dividendě. Jaká by musela být cena akcie, aby Kraft Heinz poskytovat 15 % ročně, což je minimální hranice pro mé investice? Trojčlenka nám napoví, že by cena akcie musela být přibližně 20 dolarů, což tuším nastalo na jaře 2020 při propadu celého trhu.

budoucnost khc

Jaký je vlastně transformační plán společnosti? Dlouhodobý plán, tedy pozitivní scénář, obsahuje růst tržeb o 1-2 % ročně, o 2-3 % ročně zvyšovat upravenou EBITDA a o 4-6 % upravený zisk na akcii s cílem, že toto by se mělo plně projevit v růstu volného cash flow. Tedy pokud věříte tomuto scénáři, k 8% aktuální návratnosti můžete přičíst 5 % a jste na 13 % ročně. Osobně jsem výrazně konzervativnější, protože není jasné, zda se společnosti podaří vůbec zopakovat výsledky roku 2020, a musíme také počítat s realizovanými prodeji některých značek, které sníží celkové výsledky. Osobně bych to viděl tak na 10 % ročně v případě realizace pozitivního scénáře, někde kolem 6-7 % ročně je průměrný scénář, a 0-3 % ročně negativní scénář. Jak chce Kraft dosáhnout tohoto pozitivního scénáře, který tu vidíme na snímku? Růst tržeb by měl být hnán jasným zaměřením produktů na zákazníka, také růstem výdajů na marketing o 30 %, Kraft Heinz je mimo jiné společnost, která na marketing vydávala snad nejméně, pokud zvážíme konkurenci. Důležitou součástí růstu tržeb je také expanze na zahraniční trhy, zejména na ty rozvojové, kupř. do Číny. Růst EBITDA o 2-3 % by měl být podpořen také nekompromisním škrtáním nepotřebného, jehož součástí by měl být i zero-based budgeting, tedy stanovování rozpočtů odzdola nahoru, aniž by se vycházelo z rozpočtů minulého roku. Společnost chce také snižovat svůj dluh a snižovat svůj pracovní kapitál, tedy lépe pracovat ze zásobami. Toto jsou samozřejmě zatím jen plány, uvidíme za pár let, jaká bude realita. Vraťme se ještě ke zmíněnému škrtání výdajů.

khc
Zdroj: Glassdoor.

Rizikem je, že škrtání může zajít příliš daleko, což se může projevit také na odchodech důležitých zaměstnanců, a tedy ztráty know-how a cenných zkušeností. Toto je výstřižek z webu Glassdoor, kde insideři/zaměstnanci sdílí své zkušenosti. Rád používám také tyto kvalitativní informace pro zhodnocení společnosti, protože něco jako spokojenost zaměstnanců se může dlouhodobě projevit v ziskovosti společnosti. Nicméně jsem již samozřejmě viděl i firmy s nepříliš spokojenými zaměstnanci, kde bylo možné provést dobrou investici, tedy tyto zdroje podle mě pouze dokreslují celý obrázek spíše než že by o investici rozhodovaly. Vraťme se ke Kraft Heinz. Přístup, který zavedla skupina brazilská 3G Capital, která vlastní 20 % společnosti, se zdá podle toho, jak jsem pročítal různé příspěvky na internetu, je založení na odříkání a tvrdé práce, což může ústit v nedostatek work-life balance a pro některé je toto prostředí příliš nekompromisní, a někteří si na druhou stranu cení flexibilních hodin, dojmy jsou jako téměř vždy přinejmenším smíšené. Morálka zaměstnanců nemusí být právě nejvyšší, ale to ve velké společnosti není žádný unikát, a důležitý talent může společnost opouštět, nebo čerstvý talent nemusí být příliš takovouto nabídkou přitahován. 3G je druhým největším akcionářem právě po Berkshire Hathaway.

Co na to Warren Buffett? Buffett na výročním setkání akcionářů Berkshire v roce 2019 přiznal, že svou investici do Kraftu patrně přeplatil. Zároveň prohlásil, že společnosti věří, že některé značky jsou silné a že za deset let budou lidé konzumovat více produktů Kraft Heinz. Také vyslovil svou důvěru vůči Jorge Paulo Lemannovi, který je spoluzakladatelem 3G, která ve společnosti provádí změny. Je nutné si ovšem uvědomit, že Buffett je s touto investicí i tak v plusu, zejména díky dividendám, které od roku 2015 obdržel. A to je filozofie hodnotového investování: pokud se trefím vydělám hodně, a pokud, ne tak neztratím, či neztratím příliš. Buffett touto investicí neztratil, aspoň dosud.

Co je také zajímavé, tak v první polovině února odkryl svou investici do společnosti Michael Burry, který je nejznámější ze své sázky na hypoteční kolaps, který se odehrál v roce 2008 až 9. Burry podle zpráv nakoupil call opce na Kraft Heinz za 20 mil. dolarů. Možná toto trochu připomíná jeho sázku na GameStop, kdy také investoval do společnosti, kterou všichni odepisovali. Můj osobní problém s Burrym je, že jeho investice jsou obecně komplexní a jde o hru v rámci celého portfolia, a pokud se nedozvíme víc, tak je poměrně těžké uchopit jeho kroky, protože nevíme, jaká je jeho investiční teze. Burryho portfolio je long-short, a to je jiná hra, protože Burry může být pro vyvážený výsledek long Kraft Heinz a zároveň short Tesla. Kopírování slavných investorů nemusí být ta nejlepší věc, jak jsme si říkali, když jsme začali probírat knihu One Up On Wall Street od Petera Lynche, a kopírování Burryho je těžší tím, že jeho investice jsou obvykle velmi složité a jsou součástí celé portfoliové strategie.

Jaký je můj celkový dojem z tohoto prvního pohledu na Kraft Heinz? Pro mě jde o stagnující společnost, která se snaží o transformaci svého podnikání, zmiňoval jsem téměř 300 snímkovou prezentaci nastiňující to, co chce management provést. Záleží, čemu věříte, a to není něco, do čeho bych chtěl dát své peníze. Aktuální návratnost, možná někde kolem 6-7 % ročně v případě nějakého průměrného scénáře, což mně osobně nedává dostatečné bezpečí toho, že s takovou investicí neztratím peníze. Samozřejmě, pokud se 3G podaří obrat společnosti, cena akcie se může bez problémů zdvojnásobit i ztrojnásobit. Pozitivní je, že sentiment na trhu je ohledně Kraft Heinz výrazně negativní a že se společnosti dařilo odprodávat své značky za solidní ceny. Pokud se chcete pustit do hlubší analýzy, tato společnost za to může stát, navíc pokud chcete nějakou velkou americkou společnost.