Jakou mám strategii pro své dividendové portfolio (+ příklad akcie)

V tomto článku představím blíže své dividendové portfolio, které jsem na Portálu spustil před dvěma měsíci, portfolio má aktuálně 7 pozic a jsem tam v době natáčení tohoto videa v plusu 34 % (trochu lepší než spořící účet). Portfolio pochopitelně plánuji dále rozvíjet, toto je jen velmi malý začátek. Toto pomůže jak členům Portálu, aby si udělali lepší představu o mém směřování, tak i těm, kteří o účasti na Portálu přemýšlí, a věřím i těm, kteří se jednoduše zajímají o dividendové investování, generování pasivního příjmu skrze investice do akcií. Navíc v druhé polovině videa představím podnik, který jsem minulý týden zpracoval pro Portál, a který sleduji jako potenciálně zajímavou dividendovou investici. Možná pro některé to bude již zajímavá investice nyní. Samozřejmě nejde o investiční doporučení.

Na Portálu, který provozuji, a kam nabízím přístup, je to místo, kterému věnuji 90 % své energie, tak zde spravuji dvě portfolia – růstové a dividendové: tedy konkrétní pozice, objemy, ceny, obchody atd. Dividendové portfolio je pro mě specifické tím, že dividendy používám na své výdaje, že je neinvestuji zpět, tak jako v případě růstového portfolia. Pokud chcete vědět více, navštivte mé dřívější video o mé investiční strategii, kde tato portfolia detailně popisuji. Pojďme se podívat na tom, jak je na tom dividendové portfolio nyní.

dividendové portfolio

Zatím jsem investoval 259 tisíc, tedy necelých 10 tisíc EURO, a na začátku června jsem byl v plusu 94 tisíc, neboli 34 %, což je mimochodem více než 15 ročních předplatných na Portál, který provozuji. Nenechal jsem se mimo jiné odradit nevýhodným kurzem koruny k dolaru. Upřímně ani zdaleka nečekám, že by toto portfolio rostlo o 30 % za každé dva následující měsíce, protože vše je nutné vnímat v kontextu“ americký trh od doby, kdy jsem začal investovat, vzrostl o 29 %, tedy aspoň v době natáčení videa, což jistě stojí v pozadí tohoto nárůstu portfolia. Ovšem podle mě znatelným rozdílem je, že z mého pohledu žádná má pozice v portfoliu není nadhodnocená, což se úplně nedá říct o americkém trhu, proto jsem také ještě nic neprodal. Portfolio bez problémů může růst o dalších 100 tisíc během tohoto roku. Samozřejmě budoucnost nikdy neznáme a krátkodobě záleží na náladě na trhu. Toto srovnání s SP 500 také mírně zkresluje fakt, že jsem neinvestoval vše najednou na začátku dubna, nakupoval jsem víceméně pravidelně, zatím poslední nákup jsem učinil 5. června, kdy americký trh byl opět velmi blízko hodnotám před krizí, a z tohoto data také pochází tento stav portfolia na snímku. Stále nacházím zajímavé investice, aktuálně samozřejmě spíše mimo USA. Díky globálnímu zaměření portfolia věřím, že budu i dále schopen nalézat dobré kandidáty do portfolia. Jedna pozice v mém dividendovém portfoliu je společnost působící výhradně v Americe. Můžete vidět, že v portfoliu leží zhruba 50 tisíc na další investice. To tam držím, kdyby se vyskytla zajímavá příležitost, abych toho mohl ihned využít. Dlouhodobě to není příliš směrodatné, protože do tohoto portfolia přidávám prostředky podle chuti. Na rozdíl od růstového portfolia, kam pravidelně posílám každý měsíc fixní částku. Aktuálně má dividendové portfolio 7 pozic a rozhodně se časem rozroste o další.

Dividendové portfolio pod lupou

dividendové portfolio

Toto schéma jsem dal dohromady, abych přiblížil svůj styl uvažování o dividendovém portfoliu, jehož cíl je maximalizovat dividendy v horizontu několika let. Uprostřed vidíme bílý šestiúhelník, který reprezentuje současně držené pozice. Přímo nad ním jsou vypsané podmínky, za kterých nakupuji, což označuje světle modrá šipka. Takový podnik musí mít očekávanou návratnost aspoň 15 %, tedy mohli bychom říct ziskovost aspoň 15 % ročně v dlouhém období. Návratnost může mít mnoho forem, jak jsme tu již probírali: zisk, cash flow, velký růst podniku projevující se ve vysokém budoucím cash flow, vysoká hodnota aktiv podniku atd. A dále požaduji aspoň 5% roční dividendu. Všimněte si, že vybírám primárně na základě očekávané návratnosti, ne na základě aktuální dividendy, protože to je často velmi zavádějící, jak jsme se také dívali v jednom z předešlých, podle mě extrémně důležitého videa pro dividendové investory. Toto je tedy znázorněno pod číslem 1. Pod číslem 2. je znázorněna skutečnost, že pokud podnik bude mít stále více než 15% očekávanou návratnost, mohu přikoupit. Číslo tři popisuje, že dokud je má očekávaná návratnost vyšší než 7 % ročně, podnik ponechávám v portfoliu. Tedy při konstantní ziskovosti, pokud cena akcie od chvíle, kdy měl podnik návratnost 15 %, nevzroste aspoň o 100 % (zdvojnásobení ceny totiž znamená pokles budoucí návratnosti na polovinu), neprodávám. Pokud bych prodával o mnoho dříve, připravil bych se o možný benefit rostoucí ceny v budoucnosti, a také bych možná zaplatil hodně na poplatcích za obchody, protože bych neustále něco nakupoval a prodával. Dokud cena nevzroste, s radostí držím, protože dostávám tučnou dividendu.

Bod 4 je pro akcie, které mají vyšší ziskovost, ale nevyplácejí příliš vysokou dividendu, dejme tomu menší než 4 % ročně. Zde má úvaha směřuje k tomu, že když by očekávaná návratnost klesla pod 10 % ročně, tedy cena akcie by vzrostla přinejmenším o 50 %, tak bych část prodal a reinvestoval do jiných dividendových akcií, protože mým cílem je maximalizovat dividendy. Bod 5 říká, že při poklesu návratnosti pod 7 % prodávám: ať už z důvodu růstu ceny, což je příjemné, nebo pokud jsem udělal investiční chybu, což je méně příjemné. Takto věřím, že díky zaměření se na celkovou očekávanou návratnost, kde navíc filtruji podle sklonu podniku vyplácet dividendy, budu blízko maximalizace dividend v horizontu několika let a dá mi to prostor akumulovat další dividendy v budoucnosti. Toto celé samozřejmě není dogma, budu flexibilní podle situace. Např. můžu prodat podnik s 10% návratností, abych uvolnil prostředky k nákupu podniku s 30% roční návratností.

Teorie myslím stačilo, pojďme se podívat konkrétně. Podnik, který zde zmíním je Hong Kong Land. Tato společnost má více než 130letou historii a čemu se věnuje je, že vlastní a pronajímá velké portfolio prestižních a často luxusních nemovitostí v centrálním Hong Kongu: největší zastoupení mají kanceláře, pak retail a nejmenší část jsou hotely. Mezi jejich nájemci je např. JP Morgan nebo samotná hongkongská akciová burza. Další nemovitosti má v předních obchodních a finančních centrech Číny a Asie vůbec, jako např. Singapur či Shanghai. Jak to u pronájmu bývá, tak v čase roste, což dává základ rostoucí dividendě. Společnost také funguje jako developer: koupí pozemek, ten vystaví a poté část prodá a část pronajímá. Takto postupně expanduje své portfolio.

Toto je výňatek mé 20stránkové analýzy na Portálu, členové Portálu k ní pochopitelně mají přístup. Odkaz na Portál je v popisu tohoto videa níže. Vpravo vidíme, že dividenda na akcii za poslední rok činila 22 centů, vše je zde v amerických dolarech. Což při ceně akcie 4,1 dolaru v době analýzy dávalo roční dividendovou návratnost 5,4 %. Prošel jsem data až do roku 2010 a spočítal jsem, že v tomto desetiletém období dividenda rostla v průměru o 3,6 % ročně. To je poměrně málo, což asi hlavní důvod proč čekám na příznivější cenu akcie, na druhou stranu je příjemné vidět, že dividenda stabilně roste. Výplatní poměr management drží okolo 50 %, tedy ziskovost podniku je při ceně akcie 4,1 téměř 11 %. V analýze jsem se věnoval také dalším věcem, včetně rizikům, jedno z nich je možné přehřátí realitního trhu v Hong Kongu či další série veřejných protestů. Očekávanou návratnost je vždy důležité vnímat v kontextu rizik.

Na snímku vidíme, že cena v roce 2009 byla dokonce poloviční, nicméně v této době byla aktiva podniku méně než poloviční, a tak lze říct, že mezi březnem a květnem se akcie prodávala za nejnižší cenu, co se týče nedávné historie. V případě Hong Kong Land musím 15 let nazvat opravdu nedávnou historií, protože co to je v horizontu 130 let. Aktuální čistá hodnota aktiv – tedy hodnota majetku minus výše dluhu činí více než 16 dolarů na akcii, tedy přibližně čtyřnásobek ceny akcie. Tedy tyto nemovitosti můžeme koupit se 75% slevou. Toto dává jisté bezpečí, a proto je tento podnik atraktivní.

Hong Kong Land mi nabízel 15% návratnost se zohledněním rizik někde kolem ceny 3,5 dolaru za akcii, kdy jsem vzal také do úvahy rostoucí dividendu. To bych měl dividendu lehce přes 6 % ročně, která by postupně rostla. 6 % ročně není mnoho. Jak ovšem o této investici přemýšlím je opět stejné jako jiné investice: poměr rizika a výnosu. Cena akcie by patrně příliš neklesala, a pokud by, tak bych rád přikoupil. Dříve či později by vzrostla, protože 80% sleva na nemovitosti by nezůstala napořád, ani při přehřátém trhu, a tak bych např. při zdvojnásobení ceny akcie polovinu své pozice prodal, a zbytek držel v portfoliu pro dividendy. Takto bych měl tuto polovinu pozice zdarma, a volné prostředky bych vložil opět jinam. Tedy i dividendové portfolio je pro mě o celém budoucím cash flow a o poměru rizika a odměny, jen si vybírám takové podniky, které již vyplácí vyšší stabilní a pokud možno rostoucí dividendy.