Máme tu konec května 2021 a v tomto článku se chci s vámi podívat na své investiční úspěchy a chyby za poslední rok, či rok a pár měsíců. Naše investiční výsledky nám dávají hodnotnou zpětnou vazbu, ze které se můžeme učit. Možná někdy máme více štěstí než rozumu a někdy nedosáhneme na to, co jsme si na začátku představovali, přestože jsme toho spoustu prověřili a udělali si svůj domácí úkol. To je přirozená součást investování, a proto má smysl mít diverzifikované portfolio. Náš splněný domácí úkol (detailní analýza a porozumění společnosti) jen zvyšuje pravděpodobnost úspěchu, ale nezaručuje ho. Ovšem toto zvýšení pravděpodobnosti dlouhodobě stačí na to, abychom byli úspěšnými investory.

Jak jsem investoval za poslední rok (2 úspěchy + 2 chyby)

V tomto článku Vám chci přiblížit své dvě investiční chyby a dva investiční úspěchy za poslední rok investování. Tedy prakticky od začátku pandemie. Půjde o již uzavřené obchody, tedy budeme diskutovat to, proč jsem koupil, a proč jsem prodal, kolik jsem vydělal, případně ztratil, a co jsem se z této zkušenosti naučil. Zmíním své omyly, stejně jako příběh o tom, jak jsem za méně než rok vydělal více než 500 %.

Začneme investičními chybami. Jednou z nich jistě byla dubnová investice do International Consolidated Airlines Group (zkráceně IAG), španělsko-britské letecké společnosti. IAG jsem sledoval již před vypuknutím pandemie a jakmile cena akcie klesla o více než dvě třetiny, rozhodl jsem se nakoupil, protože jsem si myslel, že negativní scénář vývoje je již obsažený v ceně. Atraktivita IAG spočívala v tom, že tato aerolinka měla dominantní postavení na londýnském Heathrow. Vzhledem k tomu, jak fungují sloty na letišti, šlo prakticky o monopolní postavení na profitabilním letišti. Navic, IAG měla jeden z nejlepších manažerských týmů, pokud srovnáme letecké společnosti. Lepší nebo srovnatelný management v Evropě má snad jen Ryanair. Zde na grafu můžeme vidět, jak se IAG podařilo zvýšit provozní marže svého byznysu, navíc zadlužení bylo nízké. Takto jsem tedy chtěl koupit nejlepšího ze zasažených. Chyba byla v mém úsudku ohledně délky trvání pandemie. Implicitně jsem očekával, že během léta 2020 dojde k postupnému obnovení leteckého provozu. Pro rok 2021 jsem již kalkuloval s pozitivním cash flow a celkově mi vycházela roční návratnost kolem 30 %. V červnu 2020 cena akcie vystřelila nad 3,2 britské libry a zpětně vím, že to byla příležitost prodat. Realizoval bych tak 60% zisk během 2 měsíců. Na trhu převládal příběh o konci pandemie a věci vypadaly růžově, možná si na to vzpomenete. Nicméně jsem se rozhodl investici držet, průběžně jsem podnik sledoval, a měl jsem tak příležitost pozorovat, jak management postupně zhroršuje výhled na rok 2020. Každé oddálení návratu k létání o měsíc bylo bolestivé, protože IAG potřebuje na provoz 200 mil. EUR týdně, a to v minimálním režimu operací. Jde o kapitálově těžký podnik, tedy nemá příliš prostor k čekání. Když na konci léta společnosti ohlásila emisi akcií pro rekapitalizování firmy, kdy mělo dojít k nárůstu počtu akcií o 150 %, tedy má představa, že IAG nebude potřebovat další kapitál, vzala za své, a já v září 2020 akcie prodal prakticky za stejnou cenu, za kterou jsem v dubnu nakoupil. Byla to investiční chyba, protože v dubnu 2020 jsem mohl nakoupit daleko lepší kousky. Pár měsíců po mém prodeji, kdy pro mě přestala být IAG zajímavá, se tuším na českém webu objevil článek propagující tuto investiční myšlenku. Nakoupil jsem akcii, která byla závislá na určitém scénáři, což mě vedlo ke sledování vývoje pandemie a také komplikovaných konferenčních hovorů společnosti, tedy trávení času, který jsem mohl využít produktivněji a jednodušeji. Takto si vzpomínám na naši učitelku matematiky na gymnáziu, jejíž oblíbené úsloví bylo: „Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.“

Druhá investiční chyba má určité společné aspekty s tou první. Opět šlo o nákup v reakci na výprodej nejzasaženějších sektorů. V polovině dubna 2020 jsem nakoupil akcie EPR Properties, americký REIT, který se specializuje na zážitkové nemovitosti. 40 % portfolia jsou kina, 20 % zábavní restaurace. Kromě zábavního zaměření 11 % portfolia obsahuje školy. Kina byla stejně jako restaurace velmi zasaženými sektory, což se projevilo na ceně akcie. V dubnu jsem nakoupil za necelých 23 dolarů na akcii, opravdu v situaci maximálního pesimismu, a akcii jsem prodal v listopadu 2020 za 33 dolarů. Důvodem k prodeji bylo jednak postupné zhoršování výhledu REITu, podobně jako v případě diskutované aerolinky IAG, a také jsem možná podcenil rizika financování REITu. V dubnu vše vypadalo v pořádku, protože REIT měl k dispozici přes 1 mld. volné likvidity a přerušení výplaty dividendy velmi omezilo odtok hotovosti ze společnosti. V porovnání s IAG měl EPR více prostoru na to čekat, protože pouze udržovat budovy je levnější než udržovat leteckou společnost. Na podzim 2020 jsem prožíval nejistotu ohledně udržitelnosti financování společnosti, ještě vzhledem k tomu, že největším nájemcem byl AMC Theatres, který se sám dostal do velkých problémů. Akcii jsem proto radši prodal, abych se vyhnul případnému negativnímu překvapení a realizoval jsem 48% zisk za 7 měsíců držení akcie. V čem toto byla investiční chyba? Podle mě jsem podcenil rizika ze strany budoucího financování REITu, která se dosud neprojevila, můžeme vidět, že v době přípravy tohoto videa se akcie prodává za 45 dolarů. Na základě poslechu asi 5 konferenčních hovorů mi management nepřišel dostatečně upřímný a otevřený, jak to často vídám u ostatních společností, které mám v portfoliu. Chyba to byla také v tom, že jsem se v dubnu 2020 snažil investovat do společností, které jsem dříve pravidelně nesledoval, pouze jsem provedl úvodní 10 až 15 stránkovou analýzu, a o společnostech jsem se tak učil za chodu, což zvýšilo riziko. Výhodnější by bylo, kdybych přikupoval ty společnosti, které jsem držel v portfoliu, případně si vybíral z těch, které dlouhodobě sleduji. Na Portálu dlouhodobě sleduji množství společností, což mi dává solidní výběr v případě propadu trhu, a také větší jistotu při držení těchto společností. V případě EPR Properties jsem realizoval velmi pěkný zisk, což také souvisí s vývojem akciového trhu celkově, kdy i průměrně dobrá myšlenka pravděpodobně svému vlastníkovi přinesla uspokojivou návratnost, a navíc často riskantní akcie rostly nejvíce, tedy ti, kteří důsledně řídili své riziko, mohli za trhem zaostávat.

Přejděme k investičním úspěchům. První společnosti, kterou zmíním, je Secure Energy Services, kterou jsem koupil, možná překvapivě, až na začátku ledna 2021. Prakticky během celého roku 2020 jsem byl schopen nacházet atraktivní příležitosti, jedny z nejlepších obchodů jsem kromě března a dubna 2020 udělal až na podzim 2020, a prakticky do této série patří také Secure Energy. Jde o kanadskou midstream společnost zaměřující se na zpracování a skladování ropy. součástí aktivit je také provoz skládek a zpracování odpadní vody, která vzniká při těžbě. Nudný neatraktivní podnik, který ovšem může být skvělou investicí. Tedy nejde o těžaře, ale o infrastrukturní společnost, která vykupuje ropu od těžařů, a poté ji ve stejné, či jiné formě prodává dále. Šlo o hru na aktiva. Hodnota společnosti se skrývá v infrastruktuře, kterou vlastní. Cena akcie se v první polovině roku 2020 podívala dokonce pod 1 kanadský dolar, přičemž do portfolia jsem nakupovat až po výrazném růstu ceny akcie za 2,45 kanadského dolaru. Ovšem v druhé polovině roku 2020 byla cena ropy kolem 40 amerických dolarů, což vypadalo daleko lépe než cena okolo 20 dolarů a za 3. čtvrtletí 2020 firma dosahovala roční návratnosti kolem 25 % při ceně akcie 2,45. Jinak řečeno, cena akcie vzrostla, ale ne o tolik, aby to reflektovalo růst cash flow společnosti. V polovině března, po oznámení sloučení společnosti se svým konkurentem Tervitou jsem prodal za 4,5 kanadského dolaru, a realizoval tak zisk 80 % během dvou měsíců. Kromě pozitivních zpráv ze strany podniku také pomohly rostoucí ceny ropy. Šlo o kvalitní, nekomplikovaný podnik, který neměl velký dluh a který generoval vysokou volnou hotovost, přesně takové investice mám rád. Sledovat takový podnik je daleko jednodušší než sledovat aerolinku během pandemie. Secure Energy si nechávám na seznamu a uvidíme, zda v budoucnu bude cena akcie opět atraktivní. Za cenu 4,5 kanadského dolaru podle mě akcie předběhla fundament a fúze s Tervitou mi přišla spíše výhodnější pro Tervitu než pro Secure Energy.

Čtvrtý příklad, který tu zmíním, je Cardinal Energy a jde o výsledkově, co se týče vývoje ceny akcie, za jednu ze dvou nejúspěšnějších investic portfolií na Portále za poslední rok. Obvykle si přeji, aby ceny akcií klesaly, protože to mi dává prostor levně přikoupit, ovšem nezlobím se také, pokud vystřelí nahoru. Cardinal Energy je těžař ropy v Kanadě. Kanadští těžaři ropy prožívali problémy již od konce roku 2018, kdy rozdíl mezi cenou americké a kanadské ropy dosahoval až 50 %, přičemž ta kanadská je tradičně levnější. Kanadští těžaři ropy tedy prožívali odliv kapitálu a zájmu investorů již před pandemií. Dalším zásahem byly extrémně nízké ceny ropy v dubnu a květnu 2020, kdy jsem se díval právě na Cardinal Energy. Cena akcie oscilovala mezi 0,4 a 0,6 kanadského dolaru a podnik byl ohodnocený na likvidaci. Cardinal disponuje solidním managmentem, který má podíl na vlastnictví společnosti a také příznivými parametry svých vrtů – má nízké decline rates, tedy udržení produkce nevyžaduje vysoké kapitálové výdaje. Na základě analýzy jsem sestrojil čtyři scénáře hodnoty podniku podle ceny ropy, protože právě cena ropy určuje výši zisku. Při dlouhodobých cenách WTI ropy pod 30 dolarů podnik neměl prakticky žádnou hodnotu: dluh byl vyšší než hodnota aktiv. Tedy při ceně dlouhodobě pod 30 dolarů zde bylo riziko permanentní kapitálové ztráty. Při ceně ropy mezi 40 a 50 dolary jsem odhadl čistou současnou hodnotu při požadované návratnosti 15 % ročně na 250 mil. kanadských dolarů, což byl prakticky pětinásobek tehdejší ceny společnosti. Při ceně ropy kolem 60 dolarů hodnota činila 750 mil. a při ceně ropy nad 70 dolarů, dejme tomu 80 dolarů, jsem hodnotu odhadl na 1150 mil. K těmto scénářům jsem přiřadil pravděpodobnosti podle svého studia ropného sektoru – kde jsem si díval, jaké mohou být dlouhodobé ceny ropy. Nejpravděpodobnější scénář byl s cenou mezi 40 a 50 dolary, což byla konzervativní varianta. Takto jsem dospěl k závěru, že podnik je zhruba o 80 % podhodnocený. Jak se říká, zbytek je historie, cena ropy se do konce roku udržovala kolem 40 dolarů, což stačilo na přežití společnosti bez nutnosti provádět velkou emisi akcií. Navíc při této ceně jsem ještě na podzim přikoupil za 0,4 kanadského dolaru, což byl nejlepší nákup z pohledu poměru odměny a rizika. Na začátku května 2021 se WTI ropa obchodovala za 66 dolarů a já prodal za 3,3 kanadského dolaru se ziskem mezi 515 a 533 procenty. Volné prostředky opět reinvestuji v průběhu času do dalších investičních myšlenek, které budou vypadat atraktivně, tedy splňovat má kritéria. Část akcií jsem si ponechal v portfoliu, nicméně většina investiční teze již takto byla realizována. Cardinal Energy byl v portfoliích menší pozicí, vzhledem k riziku spojeném s cenou ropy a také dluhem, nicméně, pokud držím 4 % portfoliu v akcii, která na ceně vzroste 6krát, z 4 % se stane 24 %, a to je velká část portfolia, tedy odprodej dával smysl i z pohledu velikosti pozice. Hned několik úspěšných investic v portfoliu byly myšlenky spojené s ropou a zemním plynem, protože tyto sektory se staly nenáviděnými, ovšem dlouhodobě stále potřebnými s tím, že zemní plyn je možná dlouhodobě atraktivnější než ropa. Tak to často bývá: sektory, které jsou v nepřízni investorů, mohou nabízet velmi dobré dlouhodobé investice, pokud si vybereme společnosti s nízkým rizikem a dobrým potenciálem, protože jistě ne každá ropná společnost byla v roce 2020 dobrou investicí. Podobně jsem za poslední rok realizoval 160% zisk ze své solární investice.

Toto byl tedy přehled mých realizovaných a uzavřených investic za poslední rok. Poslední rok či 15 měsíců pro mě opět bylo plné zkušeností, ze kterých jsem se mohl učit, analyzoval jsem na Portále asi kolem 50 akcií, do části z nich jsem zainvestoval a pravidelně je sleduji. Buduji tak rostoucí zásobárnu znalostí o různých společnostech po celém světě, což mi dává příležitosti opakovaně investovat s dobrou potenciální odměnou a nízkým rizikem. Samozřejmě, historicky jsem měl i obchody, kde jsem ztratil peníze, ovšem nestává se to často, právě díky úsilí, které vynakládám na pochopení toho, do čeho investuji.