Ti, kteří touží po pasivním příjmu, obvykle navštíví také podle P2P půjček, které v posledních 10 letech zaznamenaly velký rozmach, a klasických dividendových akcií, často reprezentovaných stálicemi v podobě Coca-Coly, Exxonu či AT&T. Který z těchto nástrojů pasivního příjmu je lepší?

Pasivní příjem: P2P půjčky, nebo dividendové akcie?

Vycházím z předpokladu, že v každém investování je prakticky nejdůležitější vědět, co děláme, tedy měli bychom investovat výhradně do toho, čemu rozumíme, protože jen takto budeme schopni porovnat rizika s odměnou, což je základem inteligentního investování. P2P půjčky jsou obvykle těžko průhledné, protože běžný investor nevidí do zákulisí, tj. nemůže posoudit skutečnou rizikovost dlužníka a často se spoléhá na věrohodnost zprostředkovatele či buybacky, které daná platforma nachází. Akcie, včetně těch dividendových, obvykle poskytují rozsáhlé materiály o dané společnosti, z nichž si investor může vytvořit úsudek o budoucí návratnosti takové investiční operace. Častým problémem u akcií je, že investoři se začnou spoléhat na příběh a nevynakládají úsilí či nemají znalosti vedoucí k porozumění toho, do čeho vkládají své peníze, což může vyústit ve ztrátu kapitálu.

Ve videu, kde srovnávám P2P půjčky a dividendové akcie porovnávám jejich podstatu, odměnu, rizika, likviditu a diverzifikaci v portfoliu drobného investora. Osobně se zaměřuji na akcie, protože veřejně obchodované společnosti jsou více v okruhu mých kompetencí než rozklíčování rizik ve světě P2P půjček.