Palantir (PLTR) je IPO ze září 2020 a od té doby se cena akcie téměř ztrojnásobila. Palantir jako společnost má již poměrně dlouhou historii, Palantir, řízený aktuálně nejznámějšími jmény Thiel a Karp, začal v roce 2004 a mezi roky 2005 a 2008 byl jejich jediným zákazníkem CIA. Poté získali prvního soukromého zákazníka JP Morgan.

Akcie Palantir (PLTR): Geniální byznys, nebo past na investory?

Začněme krátkým pohledem na to, co Palantir dělá. Palantir poskytuje software, který umožnuje integrovat, zpracovávat a využívat komplexní data, a to jak pro vlády, tak pro soukromé společnosti. Mohli bychom zjednodušeně říct, že Palantir je společnost nabízející analýzu dat. Jde ve skutečnosti o mix softwarové společnosti a konzultantského byznysu. Počítače umí zpracovat data, ale poté je třeba kvalifikovaný člověk, aby je uměl interpretovat s přidanou hodnotou pro zákazníka a navrhnout další směřování vývoje. Softwarové či SaaS společnosti mají zpravidla vyšší hrubé marže než konzultantské podniky, díky jejich vyšší provozní páce. Jinak řečeno, pokud na určitou operaci potřebujete lidi, hůře se škáluje a vaše náklady rostou proporcionálněji s příjmy než když jen vyvinete jeden software a pak ho tisíckrát prodáte. Ve skutečnosti, potřebujete velmi kvalifikované lidi – snad největší konkurenční výhoda Palantiru je založená právě na talentovaných lidech, které se snaží získat a udržet, k čemuž mimo jiné používá odměny formou akcií, což ovlivňuje návratnost pro investory, jak se později podíváme.

společnost palantir

Software Palantiru je středem řešení, které nabízí. Software pro vlády nese název Gotham. Zákazníkem je např. CIA a tento software např. pomáhá v boji proti terorismu analýzou různých finančních transakcí, ale také např. proti ilegálním přistěhovalcům v USA či finančním zločinům a pomáhá ochraně dat klienta. Dále poskytl software pro trénink vojáků v Anghánistánu a Íráku. Software je vždy upravený vzhledem k potřebám klienta, což na jednu stranu zvyšuje hodnotu pro zákazníka a tedy jeho loajalitu, na druhou stranu, to znamená další náklady pro Palantir. Software pro podniky se jmenuje Foundry, jde opět o analýzu komplexních dat, příkladem zákazníka může být Airbus, bp, nebo Rio Tinto. Kromě letectví či těžařství je toto, díky vysoké ochraně dat, atraktivní také pro banky či díky schopnosti zpracovat komplexní data také automobilky. Pokud máte rádi transparentní a jednoduše pochopitelné podniky, tak Palantir rozhodně není pro Vás, tedy pokud nepracujete přímo v daném byznysu – pak patrně chápete výrazně více než já. Palantir disponuje také platformou Apollo, která umožňuje trvale rozvíjet Gotham a Foundry a dodávat tyto inovace svým zákazníkům, díky které se Palantir blíží softwarové společnosti.

pltr výsledky
Zdroj: Palantir.

Podívejme se na čísla a možnou návratnost pro investora. To je oblast, kde můžu přinést nejvyšší přidanou hodnotu. Protože čísla obvykle mluví celkem jasně. Na tomto snímku máme dva výstřižky: ten vlevo je z prezentace pro investory a ten vpravo je klasický výkaz zisku a ztráty podle účetních principů, v tomto případě US GAAP. Jde o výsledky za první polovinu roku 2021. Podle prezentace pro investory vlevo Palantir vygeneroval 201 mil. dolarů upraveného volného cash flow za první polovinu roku. Vždy, když slyšíme „upraveného“ – měli bychom zpozornět, protože se musíme zeptat upraveného o co. V tomto případě Palantir do volného cash flow nepočítá kompenzace zaměstnanců formou akcií a nákupy dlouhodobého hmotného majetku. Podle mě odměny zaměstnanců formou akcií jsou jasně nákladem, protože tak roste počet akcií a klesá podíl akcionáře na vlastnictví podniku. Nákupy dlouhodobého hmotného majetku také ústí v relevantní náklady. Pokud se podíváme vpravo, tak za první polovinu roku 2021 Palantir vykázal ztrátu ve výši 260 mil. dolarů. V tomto případě výkaz podle účetních principů podle mě je blíže skutečné výkonnosti podniku než upravená měřítka uvedená v prezentaci pro investory.

pltr
Zdroj: Palantir, SEC.

Zde máme výkaz cash flow a můžeme zde hezky vidět příčinu rozdílu mezi upraveným volným cash flow, které kalkuluje management, a skutečným hospodářským výsledkem. Za první polovinu roku Palantir zaúčtoval náklady ve výši 426 mil. dolarů na odměnách formou akcií. Také zde máme náklad na leasing ve výši 14 mil dolarů, který je patrně také ekonomickým nákladem a neměl by být vynecháván, nicméně 14 mil. prakticky nečiní žádný rozdíl v porovnání s kompenzací ve výši 400 mil. dolarů. Toto indikuje, že akcionáři patrně nebudou odměňováni stejně jako management společnosti, který má sice vlastnický podíl, ale získává daleko více než běžní akcionáři.

návratnost palantir

Podívejme se na hrubý propočet možné návratnosti. Za rok 2021 by Palantir mohl dosáhnout příjmů ve výši 1,5 mld. dolarů: to je odhad na základě reálných výsledků za první polovinu roku plus predikce managementu na 3. kvartál a odhad pokračování růstu do konce roku. Odhad hrubé marže za celý rok je 80 %, opět podle posledních výsledků. Provozní náklady by mohly být kolem 1,7 mld. dolarů. Provozní náklady dosud rostly prakticky proporcionálně s příjmy, což je negativní – Palantir vydává hodně na prodej a marketing a také na výzkum a vývoj. Pokud růst těchto výdajů v budoucnosti nezvolní, pro akcionáře toho příliš nezbude. V provozních nákladech máme také kompenzaci formou akcií. Odhad čistého zisku na rok 2021 je ztráta ve výši 500 mil. dolarů. Podívejme se, co se může stát v roce 2025. Používám rok 2025, protože zde máme aspoň nějakou viditelnost. Management prohlásil, že očekává růst příjmů o 30 % ročně během následujících 4 let, což znamená, že se příjmy víceméně ztrojnásobí. Předpokládám hrubou marži 85 %, což je podle mě pozitivní pohled. Dále provozní náklady porostou menším tempem než příjmy – toto musím předpokládat, abych se vůbec dostal k pozitivnímu zisku. Pokud se provozní náklady pouze dejme tomu zdvojnásobí, což je veskrze pozitivní předpoklad, protože dosud náklady rostly spolu s příjmy, nebo dokonce rychleji, čistý zisk bude 325 mil. USD. Provozní náklady budou i nadále růst, protože takto byznys Palantiru podle mého chápání funguje. Aspoň zatím nejde o byznys s velkou provozní pákou. Cena akcie v době přípravy videa byla necelých 29 dolarů, což vede k tržní kapitalizaci 56 mld. dolarů. Aktuální PE poměr není definován, protože podnik je ve ztrátě. PE poměr v roce 2025 při aktuální ceně akcie by měl takto být vyšší než 100, což indikuje, že na základě aktuálních finančních dat investor patrně příliš nevydělá. Z tohoto pohledu je akcie vysoce nadhodnocená. Přesnější výraz by bylo extrémně nadhodnocená.

Toto byl tedy můj krátký pohled na Palantir, zejména na jeho finanční výsledky a hrubý odhad toho, co může investor očekávat v budoucnosti. Společnost je již oceněná na 56 mld. dolarů, aniž by vygenerovala jediný dolar zisku, navíc dynamika tržeb a provozního výsledku mě vede k úvaze, že ani za 5 let Palantir neospravedlní svou vysokou valuaci a investoři zde čelí možnosti dlouhodobé ztráty kapitály. Toto je pro mě dostatečné, abych se o Palantir přestal zajímat. Možná, že jednou Palantir bude generovat 10 miliard dolarů zisku, což by ospravedlňovalo aktuální cenu akcie, pokud se tak stane dejme tomu do 10 let. Ovšem, osobně nemám dostatečné bezpečí či pravděpodobnost, že se tak stane. Také obvykle nemám rád společnosti, které dávají svému managementu astronomické odměny formou akcií, protože to ubírá z hodnoty pro akcionáře.

Ve skutečnosti rád investuji do softwarových společností, které mají SaaS produkt, díky jejich provozní páce, ovšem musí mít skutečnou provozní páku: tedy provozní náklady musí zůstat přibližně konstantní, pokud podnik prodá více licencí svého softwaru. Toto obvykle vede k vysoké návratnost vloženého kapitálu, a tedy dobré investici, ovšem za toto nemůžu přeplatit. V růstovém portfoliu na Portálu mám dvě SaaS společnosti, se kterými jsem velmi spokojený a které maí vysokou pravděpodobnost vysokého růstu svých zisků v následujících 3-5 letech. Pokud Vás zajímá více, toto sdílím na Portálu rozumného investora.