Pokora Investment

Obsah této stránky má pouze informativní charakter a neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky naší investiční operace nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích.

Pokora Investment s.r.o. je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Společnost nepodléhá dohledu České národní banky.

Pokora Investment s.r.o. není otevřený podílový fond určený pro širokou veřejnost. Tento investiční nástroj je vhodný pro kvalifikované a profesionální investory. Za kvalifikovaného investora se považuje takový, který je schopen investovat minimálně částku v ekvivalentu 125 000 EUR.

Principy dlouhodobě rozumného investování v praxi.

Náš přístup

  • Investice s globálním zaměřením a minimálním doporučeným investičním horizontem 5 let.
  • Naše portfolio se skládá především z akcií, u kterých jsme identifikovali příznivý poměr rizika a odměny. Zejména se specializujeme na typicky přehlížené části trhu, což nám pomáhá udržovat naši konkurenční výhodu.
  • Přistupujeme k investorům jako k patrnerům. Nulový poplatek za správu aktiv. Pokora Investment si nárokuje výkonnostní poplatek ve výši 20 % zhodnocení investice.
  • Pokud máte zájem o další informace, můžete nás kontaktovat.

Management

jindrich pokora

Ing. Jindřich Pokora, M.A.

Investiční manažer

spoluzakladatel, jednatel

jindrich pokora

Miroslav Jarolím

spoluzakladatel a bývalý CEO Jablotron

spoluzakladatel

Naše filozofie

Dlouhodobá akumulace kapitálu díky aplikaci znalostí, zkušeností, trpělivosti a konzistentního přístupu.

Naše zaměření

Veřejně obchodované společnosti, které jsou v našem okruhu kompetencí a které z nějakého důvodu představují atraktivní investici.