V tomto článku se spolu podíváme na preferenční akcie: vysvětlíme si, jak se preferenční akcie liší od těch běžných, kmenových akcií, podíváme se na 2 konkrétní příklady, na to, do jakého portfolia by mohly preferenční akcie pasovat, jaké jsou výhody, nevýhody, rizika, abyste získali dobrou představu o tom, zda preferenční akcie je něco, co byste chtěli mít ve svém portfoliu.

Preferenční akcie (vysvětlení + 2 příklady: ropa midstream, Porsche)

Preferenční akcie mají něco společného a také se mezi sebou liší. Začneme tím společným: preferenční akcie je akcie, tedy dává nám podíl na zisku společnosti, ovšem určitým specifickým způsobem. První bod, který bychom měli pochopit, je pozice preferenčních akcií v případě likvidace společnosti, např. pokud společnost ukončí svůj provoz či jednoduše vyhlásí bankrot. Zde se bavíme o senioritě. Běžné podniky mají tři typy financování, zjednodušíme to na 3 typy: dluhopisy, preferenční akcie a akcie. Dluhopisy případně úvěry atd. jsou seniorní, tedy v případě likvidace společnosti jsou držitelé dluhopisů uspokojeni nejdříve. Z věřitelů se mohou stát vlastníci. Poté, pokud něco zbude, jsou uspokojeni držitelé preferenčních akcií, a až po nich jsou uspokojeni držitele běžných akcií. Preferenční akcie tak je mezi dluhopisem a kmenovou akcií. Druhý společný bod je, že držitelé preferenčních akcií nemohou hlasovat na valné hromadě, jejich akcie nemají hlasovací právo. Třetí bod je, že držitelé preferenčních akcií mají prioritu ve výplatě dividend před držiteli běžných akcií. Tedy, pokud dojde k výplatě dividend na běžných akcií, musí také dojít k výplatě dividend u preferenčních akcií.

Nicméně tímto podobnosti do velké míry končí. Mezi různými preferenčními akciemi jsou výrazné rozdíly, ukažme si to na příkladu. Společnost Pembina je kanadská midstream společnost, to znamená, že zpracovává ropu, zemní plyn a další spřízněné produkty, které distribuuje pomocí ropovodů a plynovodů. Toto podnikání je náročné na infrastrukturu, v podstatě je celé o infrastruktuře: továrny na zpracování vytěžených surovin a poté transport vlaky či potrubím k zákazníkům. Vysoké úvodní kapitálové investice jsou ovšem následovány vysokými hladinami volného cash flow, či zisku, chcete-li, zvláště pokud Vaše náklady financování jsou výrazně nižší než Vaše marže. A tak midstream společnosti jsou jedni z nejvyšších plátců dividend, na které můžeme narazit. V dolní části snímku jsem umístil tabulku akcií Pembiny, protože investor má možnost nakoupit nejen kmenové akcie s tickerem PPL, ale i různé preferenční akcie, v případě Pembiny má dokonce na výběr ze 13 různých druhů, což souvisí s historickou potřebou financování určitých projektů či akvizic. Tyto akcie mají různé ceny, protože se liší výší dividend, kterou vyplácí. Nižší dividendy souvisí s nižší cenou akcie na trhu, tak aby očekávaná návratnost na těchto cenných papírech byla přibližně srovnatelná. V tomto ohledu je trh celkem efektivní.

pembina preferencni akcie
Zdroj: Pembina.

Opět si to zjednodušme a podívejme se na konkrétní preferenční akcii. Vybral jsem sérii 7 či třídu G preferenčních akcií Pembiny. Jejich cena v době přípravy videa činila 13,71 kanadských dolarů. Vpravo dole můžeme vidět výňatek z prospektu této preferenční akcie: jde o kumulativní, redeemable (tedy vyměnitelné) a rate reset. To znamená, že pokud Pembina nevyplatí dividendu, která je v tomto případě fixně určená, musí danou částku vyplatit později, a to dříve než vyplatí jediný cent na kmenových akcií. Je velmi žádoucí vlastnit preferenční akcie, které jsou kumulativní, protože to nám dává vyšší jistotu, že o dividendy nepřijdeme. Redeemable znamená, že Pembina může tyto akcie od investorů odkoupit, investor pak získá nominální hodnotu, tedy 25 kanadských dolarů za akcii. Rate reset znamená, že fixní dividenda není až tak fixní: je zafixována vždy na 5 let v závislosti na úrokové míře na kanadském státním dluhopisu. K resetu v případě 7. série došlo v prosinci 2019 a další reset je očekáván v roce 2024. Tedy do té doby je dividenda fixní s nominální návratnosti 4,5 %. Aktuální cena této akcie je 13,71 dolarů, co to znamená? Že získáváme výraznou slevu, kdy akcii v nominální hodnotě 25 dolarů nakupujeme za 13,71, tedy skutečná dividendová návratnost do roku 2024 činí 8 % ročně. V roce 2024 bude nová dividenda určená jako součet sazby na 5letém státním kanadském dluhopisu, což je aktuálně blízko nuly, a 2,94 %. Tedy pokud bude úroková míra na státním dluhopisu v roce 2024 vyšší než 1,44 %, dividenda vzroste, jinak poklesne. Zde můžeme vidět, že tyto akcie mohou sloužit také jako zajímavá spekulace na růst úrokových měr, protože pokud např. bude úroková míra na kanadském státním dluhopisu 3 %, což bylo v roce 2010, nominální návratnost bude 5,94 %, což při ceně 13,71 dává téměř 11% roční návratnost. Zajímavá ochrana před inflací. Pokud by Pembina chtěla tyto akcie odkoupit, znamenalo by to 80% jednorázový zisk, protože musí odkoupit za nominální cenu. Tyto preferenční akcie Pembiny jsou klasickým zástupcem preferenčních akcií. Nevýhoda preferenčních akcií je, že pokud se Pembině bude dařit a bude zvyšovat své zisky, nijak se to neprojeví na preferenčních dividendách, protože ty zůstanou fixní, tedy pokud očekávám růst zisku společnosti, dává smysl poohlédnout se po kmenových akcíich. Pembina byla jedna z kanadských midstream společností, které jsem detailně analyzoval na Portálu, odkaz na Portál je v popisu videa níže.

porsche preferencni akcie

Svým typem zcela jiné preferenční akcie nabízí např. Porsche SE, což je holdingová společnost vlastnící 53% podíl ve Volkswagen AG, který vlastní značky jako Volkswagen, Porsche, Audi, Seat, Škoda, Scania, Man a další. Toto zvláštní uspořádání vzniklo kolem roku 2008, kdy se Porsche snažilo koupit Volkswagen, což se ovšem zvrtlo a skončilo to tak, že Volkswagen vlastní Porsche, tedy značku Porsche, a Porsche SE vlastní 53 % Volkswagenu. Pokud je některý národ expertem na vytváření komplikovaných vlastnických struktur, navíc s podílem státu, tak horkým kandidátem je právě Německo. Tedy akcionáři Porsche SE prakticky vlastní všechny tyto značky. Kapitál Porsche SE je rozdělený na dvě poloviny: kmenové akcie, které mají hlasovací právo a jsou v držení rodiny Porsche-Piech, a preferenční akcie, které hlasovací právo nemají a jsou obchodované na volném trhu. Tedy zde se preferenční akcie chovají velmi podobně těm kmenovým: výše dividend na preferenčních akciích prakticky odpovídá dividendám na kmenových akciích a tato struktura existuje jen z důvodu, aby si Porsche-Piech rodina udržela hlasovací práva. Tedy vždy musíme vědět, co nakupujeme, protože preferenční akcie Pembiny jsou zásadně jinou investicí než preferenční akcie Porsche SE.

Pro koho mohou být preferenční akcie? A nyní se budeme bavit spíše o typu Pembina, než o typu Porsche SE, protože pref. akcie Porsche jsou velmi blízké kmenovým akciím. Pro investory, kteří chtějí snížit svou nejistotu či riziko, protože výplaty preferenčních akcií jsou jistější než výplaty na kmenových, protože ty preferenční mají přednost. Preferenční akcie mohou být dobrou volbou do dividendového portfolia. A investora do preferenčních akcií by měla daleko více zajímat stabilita a likvidita dané společnosti, protože mu může být celkem jedno, jak moc bude společnost růst: důležité je, aby měla vždy dostatek prostředků na výplatu preferenčních dividend. Tedy relevantní parametry při posuzování investic do preferenčních dividend jsou bližší investování do dluhopisů.

Osobně preferenční akcie zvažuji jako možnost do dividendového portfolia. Aktuálně tam mám pouze kmenové, které jsou mi bližší, protože takto se účastním na budoucím růstu společnosti. O preferenčních akciích jsme se také bavili v naší procházce knihy Inteligentní investor, kde se jim Benjamin Graham věnuje.