Dobrý den, v tomto článku sdílím své zamyšlení nad investováním do fondů, ať už v rámci doplňkového penzijního spoření či pokud přemýšlíte nad investováním svých volných prostředků. Má specializace je analýza veřejně obchodovaných společností, a také investování do těch nejzajímavějších z nich. V tomto článku se podíváme konkrétně na konzervativní fondy: na co se dívat při výběru a také jaké riziko a zhodnocení očekávat do budoucna. Podíváme se pro koho konzervativní fondy mohou být.

Pro koho jsou konzervativní fondy?
konzervativni fondy
Zdroj: Generali.

Pro naše zamyšlení jsem vybral Generali konzervativní fond, ne proto, že bych tento fond měl nebo neměl rád. Podle mě hodně toho, co uvidíme zde, se děje pro většinu konzervativních fondů v České republice. Tento fond na mě vyskočil jako jeden z prvních na Google a na rozdíl od některých dalších poskytuje relativně hodně informací o svém složení, takže si jako potenciální investoři můžeme vytvořit celkem dobrou představu, o co jde. Na tomto úvodním snímku můžeme již vidět několik zajímavých věcí. Výkonnost fondu vpravo dole +32 % za posledních 19 let, to je průměrný růst o zhruba 1,5 % ročně. Dobře, konzervativní návratnost, téměř nulová volatilita, vidíme, že cena podílového listu byla velmi stabilní. Krátkodobé dluhopisy nepodléhají takovým fluktuacím jako ty dlouhodobé z důvodu efektu změn úrokových měr. Změny úrokových měr ovlivňují zejména dlouhodobá aktiva, jako jsou dlouhodobé dluhopisy, dejme tomu se splatností 10 let a více. Tomu jsme věnovali video o úrokových mírách, které můžete navštívit, odkaz nechám v popisu videa níže. A máme tu vlevo hrubý výnos do splatnosti, yield to maturity, LTM, ten je 0,51 % ročně, to je tedy průměrná roční návratnost držených aktiv do splatnosti. A také tu máme vyčíslené poplatky fondu, kdy celková nákladovost je 0,51 %, což je shodou okolností stejné jako hrubý výnos do splatnosti. Máme tu manažerský poplatek za správu a také poplatek při nákupu podílového listu, který činí 0,5 % vloženého kapitálu. Tedy aktuálně, pokud bychom drželi vše do splatnosti, jsme přesně na nule, výnos z dluhopisů akorát pokryje náklady na správu fondu. Do plusu bychom se mohli dostat krátkodobě v případě poklesu úrokových měr, protože takto vzroste hodnota držených aktiv, nebo dlouhodobě v případě růstu úrokových měr, kdy se zvýší návratnost dluhopisů, které fond nakoupí.

investice

Zde máme přehled toho, co fond vlastní, všechny tyto informace jsou jednoduše volně dostupné na webu fondu, a investor by se s nimi měl před investováním seznámit. Konzervativní fondy jsou dluhopisové fondy, tedy najdeme tu 55 % fondu zainvestovaného do státních dluhopisů, poté 37 % fondu zainvestovaného do korporátních dluhopisů, většina z toho jsou termínované vklady u bank, a 8 % je drženo v hotovosti. Dluhopisy samozřejmě mají investiční rating, jde opravdu o konzervativní přístup. Zhruba třetina jsou dluhopisy s variabilní úrokovou mírou, podle aktuálních úrokových měr, a zbytek jsou prakticky z velké většiny fixní dluhopisy se splatností do 5 let. 60 % jsou dluhopisy či peněžní prostředky v české koruně, tak aby fond nebyl příliš vystaven kurzovým změnám, a zbytek je EUR a malá část USD.

konzervativni fondy

Zde vpravo máme přehled rizik. Úrokové: pokud úrokové míry vzrostou, klesne hodnota již emitovaných dluhopisů, toto je zde limitované vlastnictvím dluhopisů s krátkou dobou splatnosti a také variabilních dluhopisů. Kreditní riziko: nějaký emitent může zkrachovat. Tedy riziko tu je, ale opět dejme tomu velmi limitované díky výběru snad kvalitních dluhopisů. Měnové riziko, viděli jsme, že 40 % fondu je v EUR nebo USD. Posílení koruny snižuje hodnotu fondu v korunách. A pak tu máme ještě nějaká další, dejme tomu menší, rizika. Také chci upozornit na můj oblíbený bod, se kterým se jistě setkáte či jste se setkali, pokud jste se kdy zajímali o investice: vlevo nahoře je uvedena velmi oblíbená škála, aneb rizikový profil: při investování můžete mít buď nižší riziko a potenciálně nižší výnosy nebo vyšší riziko a potenciálně vyšší výnosy. Proč? Protože riziko je zde měřeno jako volatilita, tedy jako měsíční, roční změny cen aktiv fondu. Pokud riziko měřím volatilitou, tak jaké riziko má hotovost ležící na účtu? Nula. Hotovost je pořád stejná. Je rozumné držet 10, 15 či 20 let hotovost (měnu) na účtu či mít bankovky pod polštářem? Ne. Protože tu máme inflaci. Hotovost je ve skutečnosti mizerná dlouhodobá investice, protože máme jisté, že časem ztrácí hodnotu. Ale pokud měříme riziko jako volatilitu, jak se běžně děje, protože to je tak, jak se to dělá v akademické sféře a co jde vyjádřit jedním číslem, tak nám vyjde, že hotovost je bezriziková. Stejně tak tento fond je vyhodnocen jako nízkorizikový, přestože v aktuálním prostředí má v podstatě zaručeno, že v reálných hodnotách ztrácí. Zajímavé je, že celkem málo finančních akademiků zbohatlo investováním, to už ale zabíhám asi daleko. Vraťme k našemu fondu: rizikový profil zde je na číslu dva, tedy můžeme předpokládat nízké výnosy a také nízkou volatilitu, takto bychom to měli číst.

úrokové sazby

Mnoho dluhopisových fondů vykázalo dobrou návratnost během posledních 40 let. Domnívat se ovšem, že to takto bude napořád, by mohlo být scestné. Protože pokud se podíváme na Spojené Státy, tak za posledních 40 let klesaly úrokové míry, což zvyšovalo hodnotu dluhopisů. Nyní jsme blízko nuly, na nule či dokonce v minusu. Budou úrokové míry dále klesat? Nebo v následujících 20 letech můžeme čekat spíše jejich růst v důsledku inflace? A dodám, že prostředí rostoucích úrokových měr není příliš dobré pro dluhopisy.

ecb

Zvláště pokud se podíváme na Evropskou centrální banku, která každý měsíc do ekonomicky pumpuje desítky miliard EUR, což lehce indikuje, že hodnota jednoho EURa dlouhodobě bude klesat. A Česká republika není osamocený ostrov.

konzervativni fondy

Zde mimo jiné můžeme vidět, že rozhodovat se podle jednoročního výnosu fondu nemusí být to nejlepší, protože co jde nahoru, tak pak také pravděpodobně jde opět dolů, tedy pokud tyto fondy investují přibližně do stejných aktiv. Pro koho tedy konzervativní fondy jsou? To je podle mě zásadní a také aktuálně těžká otázka. Viděli jsme, že při aktuálně nízkých úrokových mírách je návratnost nulová – poplatek za správu se rovná výnosu na těchto dluhopisech. Jde o krátkodobé dluhopisy, ale ani na vložení peněz na 2-5 let to nevypadá příliš zajímavě, protože platíme poplatek za vklad 0,5 %, možná by to bylo lepší než spořící účet na horizont 5 let, ale museli byste vložit hodně peněz, aby Vám výnos pokryl úsilí vynaložené na takovou investici. Konzervativní fond si můžete zvolit v rámci doplňkového penzijního připojištění, což může být zajímavější vzhledem k příspěvkům státu, ale je nutné si uvědomit, že v dlouhém horizontu, dejme tomu nad 10 let, má výrazně větší vliv úroková míra, či návratnost podkladových aktiv, díky složenému úročení, než fixní příspěvky státu, které vypadají dobře, ale důležité je uvědomit si, že stát Vám nedává dejme tomu 1000 Kč nyní, ale slibuje Vám, že je vyplatí až za 20, 35 možná 45 let, jakou hodnotu bude mít 1000 Kč za 35 let?

Podle mě konzervativní investor se může dívat po skutečných aktivech: nemovitostech (zde záleží na konkrétní nemovitosti a na ceně) či podnicích, firmách, které nemají vysoký dluh a stabilně produkují hodnotu pro zákazníky a zisk, ze kterého profitují akcionáři. Konzervativní investor by se mohl dívat také po dluhopisech: buď variabilních či fixních, ale s vyšší úrokovou mírou a zároveň nízkým rizikem, což se stává v obdobích vyšší inflace. V projektu Rozumný investor se díváme zejména na podniky.

Považuji se za konzervativního člověka, a proto neinvestuji do konzervativních fondů. Podle mě samotný název může být pro spoustu z nás zavádějící. Pro mě skutečně konzervativní při investování znamená, že investuji do něčeho, kde mám velkou pravděpodobnost, že v budoucnu bude mít toto aktivum vyšší hodnotu než dnes, zároveň mám velmi limitovanou pravděpodobnost ztráty mého kapitálu, zatímco u konz. fondu mám téměř jistotu, že budu mít vzhledem ke své kupní síle méně než dnes.

Z mé strany doporučení, pokud chcete dlouhodobě investovat a považujete se za konzervativní: rozdělte si volné prostředky tak, abyste měli na jedné hromadě peníze, díky kterým se budete cítit komfortně právě teď: pokud přijdete o práci či pokud víte, že za 3 roky budete stavět dům. A poté si vytvořte hromádku peněz, které jste ochotni někam dlouhodobě vložit 10, 15, 20 let a dívejte se po aktivech, které mají skutečnou hodnotu. Jejich cena se může v čase měnit, ale kde jste si téměř jistí, že jejich reálná cena za 10, 15 let bude vyšší než to, co jste vložili.