Inflace v ČR nad 3 %: Akcie jako nejlepší ochrana? Dost možná ano.

Riziko vysoké inflace v budoucnosti je aktuálně jedním z nejcitovanějších rizik napříč investory. V tomto videu se podíváme, proč akcie mohou být velmi dobrým nástrojem ochrany před inflací a také na to, co můžete od akciového trhu čekat v následujících měsících a letech, obzvlášť pokud přijde vyšší inflace.

ochrana proti inflaci, daně

Začneme citátem ekonoma Thomase Sowella: „Inflace je způsob, jak lidi obrat o jejich bohatství bez nutnosti otevřeně zvyšovat daně. Inflace je nejuniverzálnější daň ze všech.“ Konec citátu. Tedy tím, že stoupají ceny zboží a služeb, klesá kupní síla našich peněz. Ten kdo má více hotovosti je tak zdaněn více než ten, kdo má málo hotovosti. Ochrana proti inflaci tedy znamená nemít na účtu zbytečně velkou hotovost.

Inflace v ČR: Aktuálně nad 3 %

inflace v čr

Není to tak, že bychom čekali na inflaci. Inflace je již zde. Toto jsou data růstu indexu spotřebitelských cen naměřená Českým statistickým úřadem. V letech 2015 a 2016 jsme byli kolem nuly. V roce 2017 docházelo k růstu, který přetrval až dodnes. Inflace za rok 2019 byla 2,8 %. Meziroční míra inflace v březnu 2020 byla dokonce 3,1 %. To znamená, že v průměru naše hotovost – ať už fyzická či v bankách, ztratila 3 % na své reálné kupní síle. Také pokud dostáváme mzdu, která není pravidelně zvyšovaná aspoň o inflaci, naše mzda reálně klesá. A také pokud vlastníte dluhopisy – což je pro mnoho lidí pravda: např. skrze penzijní a další fondy – tak jste pravděpodobně ztratili také, protože 3 % je více než obvyklá úroková míra na těchto často státních dluhopisech, a korporátní dluhopisy mohou být nepřiměřeně riskantní.

fed, tisk peněz

Inflace je tedy tady, a může být i vyšší, zvlášť když se podíváme na tisk peněz všude okolo a na ještě před dvěma měsíci rekordně nízké nezaměstnanosti po celém světě, protože nízká nezaměstnanost vytváří další tlak na růst cen. Podívejme se, jak se pohybují ceny akcií v souvislosti s inflací.

Tisk peněz se přímo projevuje na cenách cenných papírů

ochrana před inflací

Většina centrálních bank cílí 2% roční inflaci a dělají to tak, že zvyšují nabídku peněz v ekonomice, což se prakticky přímo projevuje na cenách akcií. Tady to máme na grafu. Modře je vývoj monetární báze v USA a červeně je index Wilshire 5000, což je index všech aktivně obchodovaných akcií v USA. Korelace mezi množstvím peněz a cenou akcií je zde jasná. Můžeme také vidět zrychlení tiskařských strojů od roku 2009, s tu a tam menší přestávkou. Poslední měsíc jedou naplno. Co se děje v USA a v Evropě, kde Evropská centrální banka také navyšuje nabídku peněz, se pochopitelně projeví i u nás.

dalio

Ray Dalio, kterého tu a tam vzpomínáme na tomto kanálu, řekl: existují dva základní motory růstu cen aktiv: inflace a růst. Na konci roku 2013 byl roční zisk (tedy součet čistých zisků podniků v tomto indexu) 111 bodů, zatímco na konci roku 2019 to bylo 133 bodů. To je nárůst o 20 %, přitom cena SP 500 vzrostla o 60 % (a to počítáme aktuálně krizí zasažené ceny). Co způsobilo tento rozdíl 40 procentních bodů? Tisk peněz, nebo jak se vznešeně říká: kvantitativní uvolňování.

Cena finančních aktiv reaguje daleko rychleji na růst nabídky peněz než inflace, která je běžně měřená, protože trvá, než se efekt kvantitativního uvolňování projeví i v reálné ekonomice, navíc kupř. efekt nízkých úrokových měr brzdí růst inflace – je opravdu těžké zkrachovat jako podnik, pokud si neustále můžete půjčovat za levno, což zvyšuje konkurenci a tlačí ceny směrem dolů.

ceny akcií rostou

Také proto se ti, kteří sází na růst cen akcií, jako např. velké investiční banky, radují z každého dalšího tisku peněz. Pokud totiž ceny akcií neustále rostou, je daleko jednodušší je prodávat svým klientům a dalším. Přestože prakticky vysoký růst v minulosti neslibuje vysoký růst v budoucnosti, empiricky je to spíše naopak. Ale to většina klientů nebere v úvahu. A více obchodů, více klientů, znamená větší příjmy z poplatků a větší zisk pro Wall Street a další.

hyperinflace v zimbabwe

Akcie slouží jako úkryt také při hyperinflaci. Toto je příklad akciového trhu v Zimbabwe, který vzrostl od roku 2005 do roku 2007 z 2191 bodů na 4 miliony bodů. Hyperinflace se tak projevila také na ceně akcií. Ochrana před inflací tedy zahrnuje investice do něčeho, jehož cena bude růst spolu s inflací.

hyperinflace v turecku

To stejné v Turecku mezi roky 1986 a 2010, kdy místní trh vzrostl 55 tisíc krát. Držitelé dluhopisů a hotovosti si mezitím mohli trhat vlasy. Samozřejmě, v reálných termínech akcie na Tureckém trhu v tomto období stěží dosáhly vůbec nějakého zisku. Tak jako tak, akcie jsou ochranou proti inflaci, protože se inflace projeví v růstu cen akcií.

Pozor na dluhopisy, neochrání Vás

Dalším argumentem pro akcie je, že s rostoucí inflací subjekty začnou nenávidět dluhopisy, jak jsme pozorovali v detailním videu o dluhopisech. Budou je prodávat a tuto volnou hotovost budou nějak distribuovat. Držet hotovost v období inflace je totiž stejně tak špatné jako držet dluhopisy. Významná část této hotovosti půjde právě do akcií, což ještě zvýší jejich ceny. Samozřejmě další části půjdou do dalších aktiv, což jsme např. mohli vidět na růstu ceny nemovitostí v žádaných lokalitách či nových vynálezů jako Bitcoinu.

akcie

Zde je velikost jednotlivých akciových trhů podle tržní kapitalizace, tedy ceny všech veřejně obchodovaných společností na světě. Jsou to data roku 2018 pro domácí obchodované společnosti. Vidíme USA: 30 trilionů dolarů (tj. 44 % celého světového podílu), dále Čína (6 trilionů), Japonsko (5 trilionů) atd. Celková velikost těchto trhů je zhruba 70 trilionů dolarů.

dluhopisy nejsou ochrana proti inflaci

V porovnání s tím, trh s dluhopisy se podle odhadů během posledních 15 let ztrojnásobil a dnes přesahuje 100 trilionů. To je o poznání více než celkový objem akcií. Dluhopisů se také každý den zobchoduje více než akcií. Díváme se tak na potenciálně velký efekt přelévání financí z dluhopisů do akcií. Obzvlášť, pokud vezmeme do úvahy, že návratnost 5letých amerických státních dluhopisů je aktuálně 0,4 %, zatímco očekávaná dlouhodobá návratnost akcií je v průměru stále někde kolem 4 % ročně.

Akcie jako ochrana proti inflaci

Kromě těchto globálních vlivů také musíme vzít v úvahu, že ne každému podniku se bude dařit stejně dobře v období inflace. Jinak řečeno, není akcie jako akcie. Obzvláště propady cen představují lákavé příležitosti akumulovat kvalitní aktiva. Konkrétní akcie rozebírám na Portálu, který spravuji.

ochrana proti inflaci

Zakončíme citátem nikoho jiného než Johna Maynarda Keynese: „Dlouhodobým procesem inflace může vláda zabavit/zkonfiskovat, tajně a bez pozorování, důležitou část bohatství svých občanů.“ Zároveň platí, že správnými investičními rozhodnutími se můžeme této dani v podobě inflace do velké míry vyhnout, pokud jednáme včas. Záleží na nás a na našem přijetí odpovědnosti.