Akcie Ryanair: analýza podniku a výpočet návratnosti

Na základě Vašich přání se v tomto článku podíváme na Ryanair pohledem investora. Tato evropská aerolinka má mnoho „nej,“ jak uvidíme. Projdeme si aktuální výsledky, které podnik ohlásil v polovině května, a také se podíváme na situaci společnosti s ohledem na koronakrizi a vše uzavřeme orientačním výpočtem návratnosti.

ryanair
zdroj: Ryanair

Představení aerolinky: Ryanair je nejlevnější přepravce v Evropě, jak co do ceny letenek, tak i do nákladů. Je také největším přepravcem v Evropě z pohledu počtu přepravených pasažérů (za poslední rok to bylo 149 milionů přepravených pasážérů, což je meziroční růst o 4 % včetně března tohoto roku, kdy přepravil pouze polovinu pasažérů – Ryanair má účetní rok od dubna do března – to je dobré mít na paměti při porovnávání čísel). Ryanair je přítomný na 242 letištích, nabízí 2100 spojení. Stejně jako ostatní aerolinky trpí tím, že se od března nelétá.

ryanair
zdroj: Ryanair

Zde je jejich oblíbený přehled porovnání cen letenek. Průměr Ryanairu je 37 EUR, zatímco například Lufthansa má 178 EUR či Air France 213 EUR. Ryanair je při této ceně možná překvapivě ziskový. Je to právě díky nízkým nákladům.

ryanair
zdroj: Ryanair

Ryanair má dle tohoto jejich přehledu nejnižší náklady na sedadlo. Rozdíl oproti Easyjetu je vidět na druhém řádku: Ryanair operuje na menších letištích, kde jsou nižší poplatky, a toto výrazně snižuje náklady. Na menších letištích, která obvykle neoperují na plné kapacitě Ryanair také využívá rychlé obrátky – letadlo nemusí čekat ve frontě, až dostane pokyn k letu. Ryanair tak zvládne více letů za stejný čas. Tedy průměrná cena letenky, jak jsme viděli na předchozím snímku, je 37 EUR a průměrný náklad na pasažéra je 31 EUR. 6 EUR je tedy marže. S tímto se klasičtí přepravci nemohou rovnat. Vpravo na snímku vidíme, že Lufthansa má průměrné náklady 101 EUR, a také alternativní nízkonákladoví přepravci jsou na tom hůře.

ryanair
zdroj: Ryanair

Ryanair se také chlubí rozvahou, díky které má investiční kreditový rating. Vlastní 330 Boeingů 737, kde nevázne žádný dluh (jejich hodnota je 7 mld. EUR – mohou část prodat, pokud budou potřebovat hotovost), na účtu měl na konci března 3,8 mld. EUR, výše dluhu je 4,2 mld EUR. Vylepšit rozvahu pomohl také program od britské vlády pro podniky s kreditovým ratingem, kdy Ryanair čerpal 600 mil. liber. Managementu se podařilo snížit odliv hotovosti v této době bez létání z 200 mil. EUR týdně na 60 mil. EUR týdně.

Management Ryanairu očekává, že v červenci bude létat na 40 % původní kapacity, v srpnu by počet přepravených zákazníků měl vzrůst na 60 % původně plánovaných čísel. Podporují opatření jako jsou obličejové masky a kontrola teploty na terminálech a jsou zásadně proti 14denní karanténě po příletu ve Velké Británii, která je podle slov CEO O’Learyho absurdní a neefektivní. O’Leary patří za jednoho z nejlepších ředitelů aerolinek na světě. Příjmy na jedno sedadlo by měly být slabší během celého roku 2020. Jak jsme se dívali v jednom z přecházejících videí, státní pomoc aerolinkám bude pravděpodobně vést podle O’Learyho ke snížení cen letenek v následujících letech, což pro Ryanair nebude ničivé, protože stále bude nabízet nižší ceny než klasičtí přepravci, když půjdou pod své náklady.

boeing max
zdroj: Ryanair

Ryanair je velký fanoušek nového Boeingu 737MAX, který nabízí o 4 % více sedadel a vyžaduje o 16 % méně paliva. Toto pomůže zásadně snížil náklady přepravy. Ryanair má objednáno 210 těchto letadel a aktuálně jedná s Boeingem ohledně jejich dodání, které bude zpožděné. Nicméně, do budoucna aerolinky s těmito letadly budou dosahovat vyšších marží.

Podívejme se na velmi orientační výpočet návratnosti. V běžném roce by Ryanair měl zisk přibližně 1 mld. EUR ročně. Začněme tabulkou vlevo. Pro účetní rok 2021, tedy od dubna 2020 do března 2021 počítám celkovou ztrátu 200 mil. EUR (v prvním čtvrtletí -250 mil. EUR, ve druhém -100 mil. EUR, ve třetím plus 50 mil. EUR, ve čtvrtém +100 mil. EUR) – toto jsem si vymyslel podle orientačních čísel, které zazněly na květnovém konferenčním hovoru. Pro rok 2022 zisk 600 mil. EUR, pro rok 2023 +800 mil. EUR a v roce 2024 by se Ryanair mohl dostat na čísla účetního roku 2020. Dále jsem předpokládal růst zisku o 100 mil. EUR ročně a od roku 2028 zpomalení na +50 mil. EUR ročně. Po roce 2030 růst o 3 % ročně. Dále jsem tyto zisky diskontoval 10% diskontní mírou, abych dostal současnou hodnotu. Ta mi vyšla 11,6 mld. EUR. Dále jsem zohlednil vliv recese během těchto let dejme tomu v celkové výši – 1,5 mld. EUR. Tedy celkem je současná hodnota 10,1 mld. EUR, což při tržní kapitalizaci lehce přes 10 mld. EUR odpovídá návratnosti 10 % ročně. Proč 10 % ročně? Protože jsem použil diskontní faktor 10 % a hodnota vyšla shodou okolností stejně jako tržní kapitalizace.

Dále jsem přidal také jednodušší, alternativní výpočet. Pokud předpokládáme, že zisk Ryanairu bude v roce 2030 1,45 mld. EUR, pak při PE poměru 12 bude tržní kapitalizace 17,4 mld. EUR, což ústí v návratnost přibližně 7 %. Tedy jedním výpočtem jsme dostali 10 % ročně a druhým 7 % ročně. Dejme tedy tomu, že očekávaná návratnost Ryanairu může být při ceně akcie necelých 10 EUR dlouhodobě zhruba 8 % ročně. Může to být více, pokud cena akcie najednou vystřelí nahoru, jak se celkem často dělo, a Vám se podaří prodat, nebo to může být méně, pokud koronakrize zpomalí předpokládaný proces obnovení letectví v Evropě. Je zde samozřejmě mnoho neznámých: ceny letenek v následujících letech, poptávka po létání v Evropě, konkurence či příchod ekonomické krize. Dalo by se říct, že riziko permanentní ztráty kapitálu je relativně omezené, protože Ryanair není tak zadlužený a má nízké náklady provozu a také díky jeho konkurenční výhodě: doprava v Evropě za nejnižší náklady.

Toto byl tedy pohled na Ryanair, jeho aktuální situaci, a co orientačně můžeme čekat od takové investice. Pro mě při ceně kolem 10 EUR za akcii je Ryanair investicí s nepříliš vysokou odměnou a velkou nejistotou, takže nic pro mě. Cena akcie je již poměrně vysoko vzhledem k nejistotě ohledně letectví. Je to sympatický podnik s rozumným managementem, který ví, jak navigovat leteckém prostředí. Na evropské aerolinky v krizi jsme se také dívali v článku Kdy se opět bude létat a za kolik.