Investování pro začátečníky 5: Síla složeného úročení

V tomto článku pokračujeme naší procházkou důležitými principy investování: podíváme se na základní princip investování: a to je složený úrok. Jeho pochopení je stěžejní pro úspěšné dlouhodobé investování.

Oblast, kde můžeme krásně vidět sílu složeného úročení, je právě investování. Slibuji, že vynechám matematiku, kromě matematiky 3+3 = 6, protože ta zde hraje druhotnou roli. Einstein také řekl, že pokud látce rozumíme, měli bychom být schopni ji vysvětlit i naší babičce.

Složené úročení

Předpokládejme, že za 30 Kč nakoupím továrnu, která mi přináší 3 Kč ročně (jinými slovy 10 %). Po deseti letech budu mít stále tuto továrnu a 30 Kč na svém účtu (pokud bych postupně reinvestoval i tyto 3 Kč, které pravidelně dostávám, majetek v hodnotě 60 Kč bych měl za zhruba 7 let). Zde si ponecháme jednodušší scénář, kdy za 10 let mám 30 Kč. Za těchto 30 Kč nakoupím další, stejnou továrnu. Můj roční příjem tak vzroste na 6 Kč. Dalších 30 Kč na účtu budu mít nyní již za 5 let. Tedy celkově za 15 let od startu mám dvě továrny a 30 Kč, za které koupím třetí továrnu. Můj roční příjem vzroste na 9 Kč a další továrnu si mohu dovolit nyní za 3 roky a 4 měsíce. Se 4 továrnami dostávám 12 Kč ročně a za méně než tři roky si mohu koupit další továrnu. Po 20 letech mám 4 továrny a roční příjem 12 Kč – mám majetek ve výši 120 Kč a ročně získávám stále 10 %.

Je to jako zasazení stromu – každému je jasné, že nejde o krátkodobé řešení hladu. Nikdo, kdo zasadí strom, za měsíc nepřijde a neřekne: Kde jsou ty moje přepravky jablek? Ani se tento strom nesnažíte neustále přesazovat podle toho, kde aktuálně může svítit slunce, ani nepodléháte náhodné reklamě podivně vypadajícího chlápka na internetu, který Vám slibuje speciální hnojivo, po kterém bude sklízet za týden. Jednoduše se o strom staráte – zalíváte ho – a věříte, že jablka jednou přijdou.

A pokud jste zasadili správně, tak jablka přijdou. A bude jich hodně, pokud nenecháte strom okusovat různou zvěří. 🙂 Je vidět, že investování je opravdu dlouhodobá záležitost. Složené úročení po jednom roce nemá prakticky žádný význam, navíc čelíme fluktuacím trhu, které jsou vyšší než úrok, který dostávám.

To stejné se odehrává, pokud jsme dlužníky, a nesplácíme svůj dluh – pouze úroky z dluhu – jakmile přijde čas splatnosti dluhu (jistiny), jednoduše si na něj vezmeme další úvěr. Zde složené úročení pracuje v náš neprospěch, protože neustále musíme vydělávat na nekonečné úroky z dluhu.

Před čím se chránit a jak maximalizovat složené úročení v náš prospěch

V tomto příkladu vložím 1 000 Kč. Pokud se mi úročí 5 % ročně, získám po dvaceti letech 2 526 Kč. Pokud v desátém roce ztratím 30 %, pak mám na konci 1 768 Kč, což je jen o 77 % více než jsem měl před 20 lety (pravděpodobně horší než inflace). Nicméně, pokud jsem schopen získat 10 % ročně, pak mám do 20 letech 6 116 Kč, což je více než dvakrát tolik než při úročení 5 %. Dvojnásobná úroková míra zde tak vede k více než dvojnásobnému výsledku.

Na tomto příkladu je vidět, že pokud chceme plně využít složeného úročení, měli bychom se vyvarovat permanentní ztrátě našich prostředků a měli bychom se snažit najít vyšší úročení, protože to se pak exponenciálně projeví na našem výsledku.

A právě toto dělám na svém Portálu: vybírám si podniky, u kterých mám limitovanou možnost permanentní ztráty mého vloženého kapitálu a u kterých očekávám roční návratnost aspoň 15 %. Kombinací těchto dvou požadavků můžu plně využít složeného úročení ve svůj prospěch. Pojďme se tedy podívat na jeden podnik.

Příklad podniku

Podniky, na rozdíl od toho, kdy vlastníme nemovitost, také investují. Je zde tedy investor, který vkládá prostředky do podniku, a je tu také podnik samotný, jehož management investuje do projektů s určitou návratností.

Pokud to podnik umí, nedělá žádné bláznivé věci, může to vypadat nějak takto:

Zdroj: Mayr-Melnhof.

Rodinný podnik, papírenský průmysl. Investuje rozumně a s vysokou návratností.

mayr-melnhof
složené úročení
Zdroj: Mayr-Melnhof.
mayr-melnhof
složené úročení
Zdroj: Mayr-Melnhof.
mayr-melnhof
složené úročení
Za 20 let jsme na čtyřnásobku – tak jako v našem příkladu s továrnami.

MM není součástí mého portfolia, protože jeho návratnost je příliš nízká.

Kdy investovat

Složené úročení nám dává jasný návod, kdy začít investovat: co nejdříve. Ovšem často na začátku našeho produktivního života, kdy náš příjem není takový – právě jsme si vzali hypotéku a financujeme celou rodinu – je vzdání se části příjmu nejobtížnější. A z matematického pohledu právě investováním v mládí můžeme získat nejvíce, protože využíváme složeného úročení. Na začátku jde více o vytvoření zvyku a kultivování správného myšlení než akumulování velkých sum peněz. Nezajímá mě kolik: i 100 Kč měsíčně je lepší než nic – vytvářím si zvyk. Zvyk a znalosti mají obrovskou hodnotu. Až později v životě budeme mít více, budeme vědět, co s tím dělat.

Toto neznamená, že pokud jsme starší – 40cátníci či 50tníci, tak že nemůžeme investovat. Můžeme. Zde je výhodou obvykle to, že již máme více prostředků než když nám bylo dvacet.