V čem je ekonomika koronakrize stejná jako epidemie španělské chřipky (1918-20)?

V tomto článku navštívíme historii a podíváme se na zajímavé souvislosti současné pandemie se španělskou chřipkou, kdy v letech 1918-1920 zemřelo někde mezi 20 a 50 miliony lidmi. Materiály pro toto video jsem čerpal z anglického webu https://investoramnesia.com/. Tento projekt vede Jamie Catherwood, nadšenec do finanční historie. Pokud Vás zajímá ekonomická finanční historie, tak vřele doporučuji.

Projdeme si spolu zajímavosti ohledně španělské chřipky, včetně tří ekonomických podobností mezi epidemií tehdy a dnes, podíváme se na to, kde se historie opakuje. Nakonec se podíváme, zda přísná karanténa či uvolněný přístup k epidemii fungovaly lépe pro obyvatele a ekonomiku USA v letech 1918-19.

Zde je další projekt – Influenza archive, ze kterého můžete čerpat informace konkrétně ohledně španělské chřipky, pokud chcete vědět více. Tato epidemie je v USA celkem dobře zdokumentovaná. Začátek u epidemií bývá vždy podobný – tedy podcenění situace. 28. září 1918 vydání Obchodní a finanční kroniky uvedlo: „Epidemie španělské chřipky do určité míry zastavila podnikání, ale neočekává se, že přetrvá. Odbor tohoto města pro zdraví odhlasoval 25 tisíc dolarů k boji s touto chřipkou, kterou nazývá zápalem plic ve formě epidemie. Realisticky jde o starou známou chřipku.“ Takto se tedy editor Obchodní a finanční kroniky mýlil. Epidemie byla více než pouhou starou známou chřipkou.

Něco podobné jsme mohli vidět po celém světě, možná v mysli mnoha z nás. Například Velká Británie se na začátku postavila k této epidemii velmi tolerantně s přístupem typu „nechme postupně všechny nakazit, ať si vytvoří protilátky.“ Zhruba o dva týdny později vláda obrátila a zavedla striktní protiopatření, jak pozorovala prudký růst případů a úmrtí. Velká Británie je nyní jeden z nejzasaženějších regionů. Máme tendenci podceňovat události, ohledně kterých nemáme žádné zkušenosti.

Obvyklá zkáza retailu

Další podobnost najdeme v retail sektor, tedy prodeji různého spotřebního zboží zákazníkům. Zde máme na grafu dubnový pokles tržeb v USA o 16 %. Např. pro srovnání v roce 2009, při globální finanční recesi, šlo o pokles pouze o zhruba 3-4 procenta. Aktuální odhady pro USA jsou, že by se retail mohl propadnou o 6 % za celý rok 2020. Pochopitelně část věcí lidé dříve či později koupí, a některé si možná odpustí. Vždy to bude mix. Ztráty by ovšem měly být vyšší než v letech 2008-9.

španělská chřipka

Co se dělo během španělské chřipky. Tento výňatek z místních novin doby španělské chřipky uvádí: Obchod spotřebního zboží zaznamenal prudký růst v měsíci před začátkem chřipkové epidemie. Nicméně, od té doby, počet denních návštěvníků obchodů pokles zhruba o třetinu a objem tržeb poklesl o 30 až 50 procent; a pracovní síly všech podniků byly také zasaženy tím, že až třetina zaměstnanců byla neschopná práce. Tedy pozorujeme ještě hlubší propad. Možná také díky tomu, že před sto lety jste si těžko něco koupili po internetu, a tak retail byl zasažený o to více.

Španělská chřipka, pandemie a pomeranče

španělská chřipka

Další podobnost jsou pomeranče, nevěříte? Tento dobový článek píše o „Prudkém růstu ceny pomerančů způsobeného poptávkou z důvodu chřipkové epidemie.“ Vysvětlení podle tohoto článku je, že nedostatek pomerančů byl způsoben růstem poptávky a že v současnosti se nacházíme na konci sezóny Valencie. Pomeranče byly totiž předepisovány doktory a jejich cena vzrostla ze 40 centrů a 1,35 dolaru za tucet. V některých částech Chicaga dokonce cena vzrostla na 1,5 dolaru za tucet.

V dnešní době jsme pochopitelně sofistikovanější, a tak se díváme na ceny futures. Cena futures pro americké pomerančové džusy vzrostla od března o zhruba 20 %. Je to souběh snížení nabídky, např. se tolik nelétá, a poměranče se dováží méně, a pak také růstu poptávky díky tomu, že je lidé kupují pro posílení imunity. Ani v českých obchodech pomeranče zrovna nezlevnily, ale to může být dáno také sezónou. Je to zajímavá podobnost v kontextu španělské chřipky.

Odpor podniků

španělská chřipka

Třetí podobností španělské chřipky, kterou Jamie uvádí, je že v roce 1918, v podstatě na začátku pandemie, některé podniky neuposlechly zákazy provozu a otevíraly. Různé subjekty včetně Obchodní komory v důsledku vysokých ztrát protestovaly proti karanténě.

Podobně také dnes se najdou snad po celém světě podniky, které nařízení nedodržovaly. Např. v USA někteří provozovatelé restaurací bojují o přežití svých podniků, a tak se i přes zákaz rozhodli otevřít vnitřní prostory. Také např. pastoři v Californii se bouří a plánují poskytovat osobní služby i přes zákaz guvernéra.

španělská chřipka

V době před 100 lety se také vyskytovaly různé reklamy na znovuotevřené provozy. Tento uvádí: Radujte se, divadla jsou otevřená. Můžete bezpečně navštívit následující divadla. Jsou řádně ventilovaná a neustále udržovaná v dokonalém hygienickém stavu. Pamatujte, že čisté, blahodárné pobavení je světový nejefektivnější lék pro všechny choroby. Vyzkoušejte léčbu smíchem. Sami můžete posoudit vkus této reklamy.

Španělská chřipka a nejdůležitější závěr

Toto byla návštěva podobností mezi těmito dvěma pandemiemi. Podívejme se na to, co si můžeme z doby španělské chřipky odnést. Zde máme data z roku 1918 z USA. Zelenou barvou jsou města, jejichž opatření byla nadprůměrně přísná (co se týče nefarmaceutické intervence – tedy např. karantény) a červenou barvou jsou ta, která byla ve svém přístupu volnější. Na grafu je na horizontální ose úmrtnost na 100 tisíc obyvatel, směrem doprava se zvyšuje, a vertikální osa popisuje změnu v zaměstnanosti. Celkem pochopitelně vidíme nepřímý vztah mezi úmrtností a zaměstnaností. Co je ovšem zajímavější, autoři této analýzy došli k závěru, že města, která zasáhla dříve a agresivněji, tak se jim nejen nedaří hůře, ale dokonce jsou na tom lépe po pandemii. Tedy striktnější nemedicínská opatření nejenže snižují úmrtnost, ale i snižují neblahé ekonomické důsledky pandemie. To můžeme vidět na grafu, kdy velká část zelených teček, tedy měst s přísnějšími opatřeními, je vlevo nahoře, tedy s menší úmrtností a vyšší zaměstnaností. Zajímavé pozorování.

Toto byla tedy krátká návštěva historie. Pokud Vás o finanční historii zajímá více a nemáte problém s angličtinou, navštivte web investoramnesia.com. Historie nám může pomoci navigovat v nových situacích, zároveň žádná situace se neodehrává identicky dvakrát za sebou. Takže pozor na spoléhání na analogie. Vždy se může stát trochu něco jiného. Např. před sto lety nešlo nakupovat po internetu, což jistě mění dynamiku v odvětví retailu. Pokud Vás zajímá investování, osobní finance, navštivte můj Portál, kde sdílím své analýzy akcií a svá portfolia.