Média, různé články či videa zde na youtube rozebírají ty nejpopulárnější akcie: tesla, apple, nvidia, delta airlines, disney, carnival cruises, protože to jim přitáhne největší sledovat a také největší příjmy. Zároveň užitečnost takových zpráv je pro dlouhodobého investora často mizivá. My v tomto článku uděláme opak: budeme se dívat na něco nudného, ale na druhou stranu je to možná ta nejdůležitější věc, kterou bychom měli pochopit, pokud chceme být dlouhodobě úspěšní: úrokové sazby. A tímto tématem je vliv úrokových měr na cenu aktiv. Už slyším to nadšení, které u Vás propuklo. 🙂 Věřím, že toto video Vás skutečně obohatí, přestože nebude tak vzrušující.

Principy úspěšného a bezpečného investování: Nebezpečí nulových úrokových sazeb
úrokové sazby

O úrokové míře můžeme přemýšlet jako o měřítku požadované návratnosti měřeno penězi. Pokud si sjednáte hypotéku s 2% úrokovou mírou, tak to znamená, že banka požaduje, abyste ji každý rok zaplatili 2 % z vypůjčené částky, banka toto má jako svůj zisk. Úroková míra, kterou běžně vidíme, je nominální úroková míra, která má dva komponenty: reálná úroková míra a inflace. Zde na grafu můžeme vidět souvislost mezi inflací a nominální úrokovou mírou. Tento vztah je pozitivní: čím vyšší inflace, tím vyšší nominální úroková míra. To není nic překvapivého: čím větší je znehodnocení peněz, tím větší návratnost vyjádřenou v penězích lidé v požadují. Zároveň si všimněte, že posledních 40 let jsme byli v prostředí klesajících úrokových měr, které jsou aktuálně prakticky na nule. Později se podíváme, co se stane s našimi investicemi v případě růstu úrokových měr. Pokud panuje např. 5% inflace, nikdo Vám nenabídne hypotéku s 2% úrokovou mírou, protože to by znamenalo, že reálná úroková míra je -3 %, tedy banka by ztrácela 3 % ročně z takového obchodu. Reálná úroková míra se obecně na trhu odvíjí od úrokových sazeb centrálních bank, protože to je pro banky alternativní investice: buď tyto peníze půjčí Vám na hypotéku, nebo je uloží s úrokem u centrální banky. Také o reálné úrokové míře můžeme přemýšlet jako o měřítku produktivity. Čím je ekonomika produktivnější, tím snese a žádá si vyšší úrokové míry, protože stejný kapitál může vytvořit daleko více hodnoty. A naopak, pokud dochází k nadměrnému tištění peněz, produktivita těchto peněz, tohoto kapitálu klesá, a tedy toto vede k nižším úrokovým sazbám.

j and j

Úrokové míry vedou k ocenění všech obchodovaných aktiv v ekonomice: určují ceny nemovitostí, dluhopisů i akcií. Ovlivňují také např. ceny zlata. Úrokové míry známe typicky u dluhopisů, nicméně stejná logika platí u každého aktiva. Zde máme příklad akcie: Johnson & Johnson. Tržní kapitalizace 403 mld., tedy to je, na kolik trh oceňuje celý podnik právě teď, při ročním volném cash flow dejme tomu 15 mld. Volné cash flow je jako kupon u dluhopisu. Z toho máme můžeme říci úrokovou míru 3,7 % – jednoduše 15 děleno 403. 0,7 procenta získáme nyní na 10letém státním americkém dluhopisu, tedy 3 % je rizikové prémium u JNJ. Akcie jsou obvykle obchodovány s prémií oproti státním dluhopisům kvůli nejistotě ohledně budoucích zisků, či volného cash flow, chcete-li. Investor se totiž rozhoduje mezi různými třídami aktiv, a tak úroková míra na státních dluhopisech ovlivňuje ceny akcií i nemovitostí. Např. možná budete daleko ochotnější nakupovat fyzické zlato při nízkých úrokových mírách, protože nemáte solidní alternativní investici. Důležitá otázka je, co se stane s cenou akcie, pokud požadovaná úroková sazba vzroste o 3 procentní body?

úrokové sazby

Jak vidíme na vzorečku nominální úrokové míry, růst o 3 procentní body může přicházet ze strany růstu reálné úrokové míry či inflace. Pojďme si nasimulovat, co se může ve kterém případě stát, když investoři budou požadovat o 3 procentní body více. Nahoře máme náš známý vzoreček, a také výpočet úrokové míry u JNJ: 15 / 403 = 3,7 %. Pokud reálná úroková sazba vzroste o 3 procentní body, např. tím, že výrazně vzroste vnímané riziko ohledně JNJ nebo se ekonomice začne zázračně dařit, to jsou možné příčiny růstu reálné úrokové sazby, protože pak investoři budou chtít být více každoročně odměňováni, tak vyvstává otázka, jak se bude muset změnit tržní kapitalizace, tedy cena akcie, aby JNJ dával 6,7 % ročně? Jednoduše využijeme vzorečku a zjistíme, že tržní kapitalizace by musela klesnout na 224 mld. dolarů, tedy cena akcie by musela klesnout o 45 %. Růst reálných úrokových měr dnes vypadá nerealisticky, když se ekonomika trápí, možná reálnější je podívat se na možný růst inflace. Ve scénáři s inflací jsem zvýšil volné cash flow JNJ na 16 mld. ročně, protože inflace znamená růst cen, a tedy příjmů, pro prodejce zboží: část nákladů je dejme tomu fixních a část poroste s inflací, proto je můj předpoklad růstu cash flow o zhruba 6 procent. Při takovém cash flow bychom potřebovali tržní kapitalizaci 239, a tedy cena akcie by klesla o 41 %.

Možná už tušíte v čem je zakopaný pes. Čím více se přibližujeme nulovým úrokovým mírám, tím více ceny akcií letí do nebe, nebo až na měsíc. Zde jsem to zobrazil na grafu: na vodorovné ose je úroková míra státního dluhopisu a na vertikální je tržní kapitalizace JNJ: obzvláště od úrokové sazby zhruba 1,5 % a níže mají ceny tendenci vystřelit až na měsíc. Při nulové úrokové míře je cena čekoholiv, co nese nějaký zisk, nekonečno. Právě rizikové prémium 3 % zde pomáhá tomu, že tržní kapitalizace není nekonečno. Důsledkem nelineárního vztahu mezi cenou a úrokovou mírou pak jakékoliv sebemenší zvýšení úrokových měr vede k hlubokému propadu cen: dluhopisů, nemovitostí i akcií. Úrokové míry jsou jako závaží působící na ceny akcií. Nemovitosti a akcie mají obvykle tu výhodu, že s inflací rostou také příjmy, zatímco dluhopisy jsou nejhorší investicí, zvláště pokud roste inflace a zvláště pokud jde o dlouhodobé dluhopisy. Dluhopisy jsou investicí do měny v budoucnosti. Růst cen akcií za posledních 10 let nebyl způsoben ani tak růstem reálné ekonomiky, jako poklesem úrokových měr. A ceny akcií, nemovitostí a dluhopisů rostou, protože klesá úroková míra. A čím blíže jsme nule, tím více mají ceny tendenci explodovat.

Zde ještě můžeme vidět dividendovou návratnost SP 500 za posledních 140 let. Aktuálně je na 1,7 %, přičemž klesala posledních 40 let, což souvisí právě s klesajícími úrokovými měrami.

A zde máme inverzní pohled. Cena SP 500 je na historickém maximu, přestože se americká ekonomika propadla o 33 % ve druhém čtvrtletí. Při propadu o 5 % již mluvíme o depresi a co znamená propad o 33 %? To je trochu mimo tabulky. Ale ceny akcií rostou, protože úrokové sazby klesají a vytištěné peníze FEDu proudí do finančních aktiv, tak jako to bylo za posledních 10 let.

Tedy jak se chránit: podle mě nejdůležitější je sledovat dvě věci: neinvestovat podle cen aktiv s nadějí, že ceny porostou, ale podle zisku, podle volného cash flow. Pokud aktuálně investuji do JNJ a jsem v pohodě s očekávanou návratností 3,7 % ročně, pak investuji. Pokud přijde vyšší inflace, cena akcie spadne, ale já pořád budu získávat 3,7 % ročně, možná 4 %, vzhledem ke své nákupní ceně: pokud budu držet velmi dlouho a nebudu řešit prodej akcie. To je stejné jako kdybych kupoval byt v Praze podle toho, za kolik ho můžu pronajmout a pak se podíval, za dostanu solidní návratnost vzhledem k ceně bytu. To zní logicky. Přece nebudu vybírat podle toho, že aktuálně jsou ceny bytů trochu levnější než byly před rokem, to je ovšem, jak spousta investorů přemýšlí na akciemi: kam půjde cena následující rok. To netuším, a může hodně spadnout.

Druhá věc na zvážení je investování do podniků s trvající konkurenční výhodou. Konkurenční výhoda znamená, že podnik je schopen udržet si své marže, do určité míry si diktovat cenu, a tedy v případě inflace bude schopen zvýšit cenu své produkce a dopad inflace a růstu úrokových měr v ekonomice bude mít na cenu akcie nižší vliv. Také investování do podniků, které mají hodnotná aktiva, jako těžař hnojiv, nebo elektrárna.

Pokud mluvíme o inflaci, jedna poznámka: dlouhodobé dluhopisy utrpí více než akcie, obecně. Investoři budou prodávat dluhopisy a kam tyto peníze budou vkládat? Akcie je jedna z mála zbývajících voleb. To je dynamika, která nakonec může způsobit růst cen akcií v případě inflace, záleží na tom, jak tato síla bude mocná.

Pokud jste vydrželi až sem, můžete být na sebe hrdí, protože jste udělali něco pro rozvoj svého investičního myšlení. Další video, které jsme tu měli ohledně úrokových měr a cen aktiv bylo např. video s Hong Kong Land.