V tomto článku Vám chci přiblížit výhody a rizika investování do ETF. ETF nejsou dobrá nebo špatná: jde o to, co potřebujete. ETF jsou cenné papíry, které se obchodují na trhu podobně akcie a obvykle kopírují nějaký index, např. SP 500, americký index největších 500 amerických společností, tedy nákupem jednoho aktiva takto získáte diverzifikovaný koš akcií nebo jiných aktiv, např. dluhopisů, a za tuto diverzifikaci obvykle platíte nízké roční poplatky.

Výhody a rizika investování do ETF
vanguard investování do ETF
Zdroj: Vanguard, 2020.

Podívejme se na výhody a poté se zaměříme na rizika investování do ETF. Pokud totiž známe rizika, můžeme se skutečně rozhodnout, zda to je něco pro nás či ne. Výhodou je jednoduchost a nízké roční poplatky. Zde máme ETF od Vanguardu. Je to ETF, které kopíruje americký index SP 500 a zde platíte pouze 0,03 % ročně za držení. Samozřejmě zaplatíte poplatek při nákupu a prodeji tohoto ETF, nicméně je to stále méně než v případě aktivně spravovaných fondů, které by např. investovali do akcií v rozvinutých trzích. Aktivně spravovaný fond má přirozeně vyšší výdaje: platí manažery za jeho správu, na výzkum příležitostí a také náklady na transakce, které tento fond aktivně provádí. V tomto případě ETF pouze kopíruje tržní index, a tak je vše automatizované a náklady jsou minimální.

aktivně spravovaný fond

Zde máme ještě rychlý příklad aktivně spravovaného fondu. Tento příklad je z Velké Británie od The Economist. Tmavě modrou čárou je výkonnost indexu, tedy v případě británie je to FTSE index. Po dvaceti letech index zvýšil svou hodnotu z 20 tisíc liber na téměř 50 tisíc liber. Pokud ovšem odečteme uvedené poplatky, investorům zůstává méně než 40 tisíc liber, a pokud odečteme také transakční náklady, zbude nám lehce přes 30 tisíc liber. Tedy poplatek dejme tomu 2 % ročně u aktivního fondu versus 0,03 % ročně, jak jsme viděli u ETF, hrají v dlouhém období velkou roli. Argumentem pro aktivní fondy je, že manažeři budou schopni činit lepší investiční rozhodnutí než je slepé následování trhu. Toto ovšem obecně nemá příliš oporu ve výsledcích, také kvůli toho, že manažeři aktivních fondů jsou omezeni tím, do čeho mohou investovat, jsou limitováni, pokud klienti začnou vybírat peníze, tak musí prodávat, což nezřídka bývá v dobách, kdy je trh dole a bylo by nejlepší nakupovat, a také jsou motivováni pronásledovat krátkodobé zisky před kultivováním dlouhodobé strategie, protože na základě aktuálních výsledků jsou také hodnoceni. Pokud tedy nejde o Warrena Buffetta, který má Berkshire, tedy společnost a ne fond, ale to je jiný příběh. Tedy investování do ETF nám může pomoci dosáhnout téměř stejného výkonu, jako má daný index.

investování do ETF: uran
Zdroj: Globalxetfs.

ETF může být také výhodné pro investici do sektoru, kde nejsme schopni najít vítěze, a přesto z nějakého důvodu chceme být v tomto sektoru či segmentu zainvestovaní. Nedávno jsem pro Portál rozumného investora, což je platforma, kterou spravuji, provedl analýzu těžařů a držitelů uranu, protože ceny uranu by měly dříve či později růst, protože při dnešních cenách není pro většinu producentů ekonomické uran těžit. V tomto sektoru existují také ETF, které se věnují přímo těmto společnostem a nákupem takového ETF lze investovat do celého sektoru a dosáhnout diverzifikace, často podle podle velikosti jednotlivých podniků. Na tomto snímku je ETF s tickerem URA. Můžeme vidět, že roční poplatky za držení jsou již vyšší než v případě SP 500 od Vanguardu: 0,71 %. Také doporučuji zkontrolovat, co každé ETF drží. Zde máme přehled aspoň 10 největších pozic. První čtyři pozice jsou společnosti, které buď těží nebo drží uran, tedy to je něco, co bychom očekávali. Na pátém místě je Doosan Heavy Industries, který je stavitelem jaderných elektráren, což může již být trochu něco jiného než čistá investice do růst cen uranu. Na 7. místě je pak Sibanye, což je zejména těžař zlata, palladia a platiny. Tedy ne každé ETF musí obsahovat to, co si myslíme. Je dobré být obezřetným investorem, i při investování do ETF.

CAPE

Projděme si rizika. První riziko souvisí s aktuálními valuacemi mnohých indexů, tedy kolik aktuálně platím za jednotku ročního zisku podkladových podniků. Pokud se podíváme na index SP 500, tak ten je nyní v listopadu 2020 prakticky na historickém maximu z hlediska absolutní ceny a velmi vysoko z hlediska valuace, což vidíme na tomto grafu. Výše už jsme byli prakticky pouze před dot.com krizí. Pokud se tedy podíváme perspektivou valuace, to znamená očima toho, kolik zaplatím za jeden dolar zisků podkladových společností, tak jsme na čísle 32. Toto je CAPE, tedy cyklicky upravený PE poměr. Ještě dodám, že je celkem mylné myslet si, že nakoupím SP 500 a jsem dostatečně diverzifikovaný, protože stále nakupuji jeden jediný trh a podniky, které se výrazně pohybují spolu s americkou ekonomikou, tedy toto je investice do americké ekonomiky a v současnosti zároveň do velkých technologických korporací, protože ty jsou v indexu zastoupeny nejvíce. Skutečná diverzifikace je mezi různými světovými regiony a mezi různými třídami aktiv, tedy také nemovitostmi, komoditami, možná dluhopisy, zlatem atd. Skutečná efektivní a inteligentní diverzifikace rozumného investora vzniká v průběhu let, podle toho, co je právě výhodné. Není to cvičení, které je vyřešené po jediné schůzce u finančního či investičního poradce, kde si nakreslíte koláč alokace svých aktiv.

Samozřejmě nikdy nevíme, kam trh půjde, jestli ceny budou růst či klesat, nicméně můžeme na základě historické zkušenosti odhadovat. A tento odhad nám dává zde na tomto grafu Star Capital, kde je spočítané, na základě historické fundamentální analýzy, jak se může pohybovat cena indexu SP 500, když se akcie nachází na CAPE ratiu 31, tedy téměř stejné hodnotě jako máme v listopadu 2020. Např. vidíme, že v roce 2022 by se měl index s 50 % pravděpodobností pohybovat někde mezi 2 200 a 4000 body. To je velký rozptyl. A také vidíme, že se může stát, že i v roce 2030 bude na hodnotě 3000 bodů, tedy níže než dnes. Otázka je, jestli jsme na takovýto vývoj připraveni. Jste připraveni na to, že investujete, a za 10 let budete mít stejně nebo dokonce o 20 či 30 % méně než na začátku? Pokud ano, pokud jste ochotní přijmout toto riziko, může zvážit investici. Analýza Star Capital ukazuje, že pokud máme CAPE ratio nad 30, můžeme očekávat v průměru nulové výnosy v následujících 10-15 letech. Čím nižší CAPE ratio, či obecně PE poměr, tím je vyšší naše očekávaná budoucí návratnost.

Dalším významným rizikem je, že investicí do ETF závisíte na tocích kapitálu, spíše než na výkonnosti podkladových podniků, a tento efekt se zvyšuje spolu s rostoucím podílem pasivního investování na trhu a také již zmíněnými vyšponovanými valuacemi tržních indexů. Tento graf, opět od The Economist ukazuje, že ve Spojených Státech bylo před rokem zhruba 45 % všech aktiv spravováno pasivně. Při pasivním investování se investor nesnaží najít podhodnocená aktiva, jednoduše pouze obvykle nakupuje určitý trh, určitý tržní index. Takto často spoří či investuje pravidelně. Je tedy logické, že pokud lidé budou do akciových trhů vkládat další a další peníze a peněžní toky do těchto ETF budou vyšší než prodeje, tato ETF budou nakupovat, a to za jakékoliv ceny, protože ETF nepřemýšlí, jednoduše kopíruje daný trh. Strategie ETF je jednoduchá: příliv peněz znamená automatický nákup za jakoukoliv cenu. A růst nákupů požene ceny těchto indexů výš a výš. A vzniká tak sebeposilující se spirála, protože když lidé vidí, že ceny daného indexu rostou, že rostou již posledních 10 let, mají tendenci vkládat další a další prostředky. Toto samozřejmě funguje jen dokud dochází k dostatečnému přítoku prostředků. Pokud by se tato dynamika obrátila, a lidé by začali peníze vybírat, ETF začnou prodávat, a to za jakoukoliv cenu na trhu. Vysoký podíl pasivního investování tak přispívá k vysoké občasné volatilitě na trhu, což jsme mohli vidět např. v březnu 2020, kdy došlo k velmi rychlému propadu nejen amerického trhu. Tedy, pokud jste ochotni přijmout riziko spojené s masivním výběrem prostředků a propadem cen, opět můžete s klidnějším svědomím vložit své prostředky do ETF.

Třetí riziko, které zmíním, je také důležité. Prakticky nikdo, kdo vlastní ETF, neví ve skutečnosti, co vlastní. Pokud koupíte ETF SP 500, možná víte, že vlastníte ty největší americké společnosti, ale už pravděpodobně nevíte, jak si na tom stojí firma číslo 351 – jaké má zisky, jaké zadlužení, jaká rizika jsou spojená např. v souvislosti s aktuální pandemií, a tedy je prakticky nemožné provést zasvěcené rozhodnutí na základě fundamentů. Nejlepší, co můžete z hlediska fundamentů udělat, je sledovat PE poměr celého indexu. S ETF daleko více hrajete na makroekonomické podmínky a vývoj sektoru či ekonomiky nebo sentimentu a vzdáváte se rozhodnutí na základě znalosti daných společností.

Investování do ETF: Tip na závěr

Pokud chcete investovat do ETF, zvažte přístup postupného nakupování, tím snížíte riziko, že investujete všechny své volné prostředky ve chvíli, kdy je trh na svém vrcholu. Pokud je Vám bližší investovat do jednotlivých společností, které si můžete detailně prověřit, podívejte se na Portál rozumného investora.