Nejzákladnější pojmy, se kterými se setkáte při investování do akcií: akcie, cena akcie, tržní kapitalizace, PE poměr, dividenda, aktuální a očekávaná návratnost. Toto jsou pojmy, které každý investor musí ovládat. Video je tedy pro ty, kteří se snaží zorientovat v investování do podniků/do akcií, pokud jste pokročilými investory, prosím tolerujte tyto základy, protože věřím, že toto jednoduché základní video pomůže mnoha začínajícím investorům vyvarovat se některým chybám, které mohou být i celkem drahé. Co je to akcie a další pojmy – na to se podíváme.

Co je to akcie, tržní kapitalizace, PE či dividenda? (Pro začátečníky)
co je to akcie
Zdroj: Yahoo finance

Pojďme tedy ihned na to. Pro naše vysvětlení jsem vybral Microsoft. Tady máme výstřižek z Yahoo Finance, který si projdeme ve větším detailu. Co je to akcie: akcie je podíl na vlastnictví podniku. Nákupem akcie Microsoftu se stáváte vlastníky Microsoftu, to zní velmi dobře. Čím více akcií vlastníte, tím větší vlastnický podíl máte. Jako vlastníci máte práva, zejména právo podílet se na zisku společnosti, tedy pokud se společnosti bude dařit, bude Vám v čase vyplácet zisk, na to se podíváme za okamžik. Toto je moje perspektiva, můj pohled na akcie – kdy akcie nejsou finanční instrumenty či nástroj podobný hracímu automatu v kasinu, pokud tedy vím, co skutečně kupuji. Akcie je naprosto konkrétní vlastnický podíl ve společnosti. A taková investice má také svá rizika, jako každá investice.

Zde vidíme vlevo nahoře cenu jedné akcie: 209,54 dolarů. Vpravo od toho je cena 210,19, to je cena mimo obchodní hodiny burzy, protože snímek jsem pořídil dopoledne, kdy je americká burza ještě zavřená, tedy cena 210 je cenou před otevřením burzy. Cena vpravo nám tedy může indikovat, na jaké hodnotě se akcie začne obchodovat na burze Nasdaq v USA, obchodní hodiny amerických burz jsou od 15:30 do 10 hodin večer středoevropského (či českého) času, během tohoto času můžeme nakupovat a prodávat. Ještě jsem tu zvýraznil vpravo graf ceny akcie. Mnoho lidí se snaží odhadnout, jakým směrem se cena akcie vydá, protože nikdo nechce koupit něco, jehož cena bude v budoucnosti klesat. Pohled na historickou cenu grafu může být užitečný, protože nám může dát důležité otázky, jako zde: jako to, že cena akcie za posledních pár let exponenciálně vzrostla? Doporučuji prověřit co nejdelší časovou periodu, pohled na jednodenní, týdenní čí měsíční graf nepovažuji z pohledu dlouhodobého investora za příliš směrodatné. Osobně považuji za nemožné přesně určit, kam se cena akcie vydá následující den, měsíc či kde bude za dva roky, a to je nutné mít při investování na paměti, tedy není třeba ztrácet energii snahou vymyslet, kam se cena akcie vydá, obzvláště pokud jste dlouhodobými investory, které zajímá podnik – ten byznys jako takový. Pokud koupím dobrý podnik za dobrou cenu, a vím, co je to akcie, vzrůstá pravděpodobnost, že za 3, 5 či 7 let bude cena akcie významně vyšší, ale spoléhat se na určitý konkrétní vývoj je riskantní, protože jako finanční, malí, soukromí investoři nemáme k dispozici všechny informace o společnosti a budoucnost je ze své podstaty nejistá. Vždy může přijít něco nečekaného, a často přijde něco nečekaného, a tedy tu máme otázku diverzifikace jako ochrany našeho kapitálu, v popisu videa nechám odkaz na video, kde diskutujeme praktické investování a také diverzifikaci.

tržní kapitalizace

Dalším důležitým pojmem je Market Capitalization, česky tržní kapitalizace. Toto číslo udává, jaká je aktuální cena celé společnosti na burze. Teoreticky, kdyby někdo chtěl koupit celý Microsoft, kolik by musel zaplatit. V tomto případě 1,586 trilionů dolarů, či jinak 1 586 miliard dolarů. Pokud se podíváme do rozvahy podniku, tak tržní kapitalizace je ocenění vlastního kapitálu, a přirozeně se liší od účetní hodnoty vlastního kapitálu. Vpravo nahoře jsem přidal jednoduchý výpočet: pokud znám tržní kapitalizaci a cenu akcie, můžu spočítat celkový počet akcií, tedy to, na kolik kousků je vlastnictví Microsoftu rozděleno. 1,58 trilionu děleno 209 činí 7,5 miliardy. Tedy pokud koupím jednu akcii, budu vlastnit jednu 7,5miliardtinu společnosti a budu mít odpovídající podíl na zisku. Tedy, tržní kapitalizace je číslo, které je klíčové pro výpočet očekávané návratnosti. Někteří investoři-začátečníci si myslí, že jednoduše podnik, jehož akcie stojí 1 dolar, je levnější než podnik, jehož akcie stojí 1500 dolarů. Takto to ale být nemusí, protože záleží na tom, jaký je celkový počet akcií, a jaká je celková hodnota podniku. Tržní kapitalizace je vyjádřením aktuální ceny podniku, tedy vyjádřením toho, jak je podnik drahý. Pro úvahu ohledně návratnosti nám tedy chybí odhad hodnoty podniku. A pak můžeme tyto dvě věci porovnat: cenu a hodnotu.

co je to PE

Další ukazatele nám Yahoo Finance poskytuje níže, a tímto se dostáváme k prvnímu pohledu na možnou hodnotu podniku, tedy na to, co dostáváme. Začneme EPS, což je earnings per share, česky zisk na jednu akcii. Toto je roční zisk, který náleží jedné akcii. Zde máme 5,76 dolarů. TTM znamená trailing twelve months, tedy za posledních 12 měsíců. Nad tím máme PE Ratio, česky PE poměr, jde o poměr ceny akcie a EPS, tedy 209 / 5,76 je přibližně 36. Co nám toto číslo říká? Toto číslo nám říká, kolik ročních zisků platíme, pokud nyní akcii nakoupíme. Pokud je PE poměr 10, platím deset ročních zisků. Pokud je PE poměr 36, platím 36 ročních zisků. Co z tohoto můžu usoudit? Mou aktuální návratnost z pohledu vlastníka takového podniku: aktuální návratnost je převrácená hodnota PE poměru, vpravo nahoře můžeme vidět výpočet: 100/36 = 2,8, tedy aktuální návratnost je 2,8 % ročně. V případě PE poměru 10 je aktuální návratnost 10 %. Jaká bude má skutečná návratnost? To pochopitelně nejsme schopni přesně říci, protože to závisí na tom, co se stane v budoucnosti: co se stane s trhem, s ekonomikou a zejména s podnikem jako takovým. Obecně, čím nižší je PE poměr při kterém nakupuji, tím mám větší bezpečí, že neprodělám, protože budu mít vyšší aktuální návratnost z pohledu vlastníka. Samozřejmě aktuální PE poměr není vše, rozumný investor musí zhodnotit také finanční situaci podniku (tedy likviditu, zadlužení), vývoj daného sektoru, konkurenci, management, možný růst zisku do budoucnosti atd. PE nám dává jednoduchý statický pohled na to, co se děje právě teď, přičemž musíme brát ohled na to, že čísla na těchto stránkách, jako Yahoo Finance nemusí vždy odrážet ten nejaktuálnější stav, nebo mohou být dokonce špatně, sofistikovaný investor se vždy dívá do výkazů podniku, které společnost zveřejňuje.

co je to dividenda

Dále tu máme dividendu, jupí dividenda, většina lidí chce dividendy, pasivní příjem. Akcie jsou jeden ze způsobů, jak si budovat pasivní příjem. Odhadovaná budoucí roční dividenda podle Yahoo Finance je 2,24 dolarů, což nám dává aktuální roční dividendovou návratnost 1,07 %, to není mnoho. Jak vlastně vznikají dividendy, to je podle mě důležité pochopit. Ze zisku, na to jsme se detailně dívali ve videu Jak na dividendové akcie, odkaz také nechám v popisu videa níže. Když to krátce shrnu: Podnik vytvoří zisk, dejme tomu za rok, tedy 5,76 dolarů na akcii to je rozdíl mezi výnosy a náklady, a management se rozhodne, co s tímto ziskem udělá, a prakticky má tři možnosti: 1) vyplatit dividendu, tedy zisk vyplatí vlastníkům, hotovost opustí podnik, 2) investovat do podniku (např. investuje do vývoje Windows 11, nebo koupí nějakou menší společnost, bude opravovat chyby v současném software atd. možností je nekonečně mnoho), či 3) bude provádět zpětné odkupy akcií, tedy bude nakupovat své vlastní akcie na burze – a tímto zvýší zisk a dividendu na jednu akcii, protože takto klesne celkový počet akcií. Tedy pokud podnik vyplácí dividendu, peníze putují z podniku ven přímo k investorům, pokud vlastníte danou akcii, na účet u brokera Vám tedy přibude 2,24 dolarů za každou akcii za rok, samozřejmě musíme ještě odečíst zdanění, opět toto je očekávání založené na historii, skutečná dividenda může být vyšší nebo nižší. Zde můžeme vidět, že Microsoft vyplácí necelých 40 % zisku na dividendě. Pod tímto vidíme ještě ex-dividend date, 17. listopadu, tedy pokud vlastníte tuto akcii před tímto datem, bude Vám vyplacena další dividenda. Některé společnosti vyplácí dividendu ročně, některé půlročně, čtvrtletně či měsíčně. To, jak často je dividenda vyplácena, nemá prakticky téměř žádný vliv. Dividenda se obvykle uvádí jako součet dividend za celý rok.

Toto byly tedy podle mě základní pojmy pro dlouhodobého investora: akcie, cena akcie, tržní kapitalizace, EPS, PE poměr, dividenda a aktuální návratnost. Stačí těchto pár čísel k investování? Záleží, co chcete, jaký je Váš cíl. Mě osobně to takto nestačí, protože již jsem např. naznačil, že musíme prověřit aktuální stav společnosti, jak po stránce podnikání, tak po stránce finanční situace, abychom zvýšili pravděpodobnost negativního vývoje společnosti, a tedy i ceny akcie. Pokud začínáte a budete analyzovat podnik správně, budete se cítit přehlceně – protože na začátku je toho jednoduše příliš. Pokud chcete pomoci, odebírejte tento kanál, nebo prozkoumejte Portál rozumného investora, kde se může učit více, konzistentním způsobem, dávám tam své pohledy, analýzy, ze kterých se můžete učit.